Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2012. november 30., péntek

Feleség, akit gyengéden szeretnek

....a konyhában, mint tudjuk.

Nem ismerős ez neked valahonnan?Ehhez az 1955-ös nőknek szóló kézikönyvből vett részlethez különösen passzol a Jehova Tanúi között még ma is irányadóként működő családi élet megjobbításáról szóló könyv, amely elméletileg a Biblia tanításait hívatott összegyüjteni:

"Mint már megtárgyaltuk, a feleség tanúsítson mély tiszteletet a férje iránt, a férj pedig viselkedjen úgy, hogy kiérdemelje magának azt a tiszteletet. Ugyanez áll ebben az esetben is, amikor férjed azt a tanácsot kapja, hogy szeressen és kedveljen téged: Viselkedj úgy, hogy az arra ösztönözze, hogy szívből tegye meg ezt.Ahhoz, hogy egy feleséget gyengéden szeressenek, többre van szükség részéről a férj fősége iránt, mint puszta engedelmességre. A férj tarthat lovat vagy jól beidomított kutyát, amelyik engedelmeskedik neki. Ádám sok állattal rendelkezett Éden kertjében, és azok engedelmes alárendeltjei voltak. Mégis egyedül volt a maga nemében. Intelligens emberi társra vágyott, aki mintegy kiegészítője és segítőtársa a munkában: „Nem jó az embernek, hogy továbbra is egyedül legyen”, mondta Jehova Isten. „Szerzek neki segítőtársat, mintegy kiegészítőt számára.”

A férjnek olyan feleségre van szüksége, aki nemcsak szereti és tiszteli őt, hanem valóban segíti, támogatja meghozott döntéseiben. Ez nem nehéz, ha a döntésekben kölcsönösen egyetértenek, miután megbeszélték azokat. Nem olyan könnyű azonban akkor, ha nem tanácskozták meg, vagy ha történetesen nem értenek egyet. Képes vagy-e ilyen esetben is lojálisan támogatni férjedet, megtenni mindent elhatározásának véghezvitele érdekében, feltéve, hogy nem valami törvénytelen vagy Írás-ellenes tevékenységről van szó? Vagy talán hajlamos vagy arra, hogy makacsul ellenállj arra várva, hogy belebukjon tervébe és azt mondhasd: ’Ugye, megmondtam neked előre?’ Ha látja, hogy keményen dolgozol terve sikerén, bár nem értesz vele egyet, nem gondolod, hogy az ilyen lojális támogatásod még nagyobb szeretetet ébreszt benne irántad?

Legfőképpen, ne próbáld magadhoz ragadni férjed főségét! Ha ez sikerülne, nem tudnád szeretni őt; és ő sem tudna szeretni téged, sem önmagát. Lehet, hogy nem képes úgy vezetni, mint kellene. De vajon buzdítod-e rá? Kifejezed-e értékelésedet minden erőfeszítésért, amit a vezetés terén tesz? Együttműködsz-e vele és buzdítod-e, ha kezdeményez valamit, vagy inkább azt mondod neki, hogy melléfogott és terve nem fog sikerülni? Néha a feleség is hibás abban, hogy férje nem képes vezetni − például, ha lekicsinyli elképzeléseit vagy ellenzi törekvéseit, vagy a ’mondtam neked, hogy nem fog sikerülni’ hozzáállással reagál, amikor a terv nem éri el a célját. Ez végül bizonytalanná, határozatlanná teheti a férjet. Lojalitásod és támogatásod, iránta tanúsított bizalmad viszont erősíti majd és hozzájárul a sikeréhez.

Ahhoz, hogy olyan feleség légy, akit gyengéden szeretnek, neked is jól kell ellátnod otthoni feladataidat. Ilyen asszonyról mondja a Biblia: „Értéke felülmúlja a korallokét” (Példabeszédek 31:10). Ilyen asszony vagy? Ilyen akarsz lenni?
Amikor az „ügyes asszony” tevékenységével foglalkozik, a Példabeszédek könyve így ír: „Felkel még éjjel, és eledelt ad házanépének” (Példabeszédek 31:15). Sok fiatalasszony hátránnyal indul a házaséletbe, mert az anyja nem tanította meg főzni; mindamellett megtanulhat. És a bölcs asszony meg is tanul jól főzni! A főzés művészet. Ha az étel jól el van készítve, nemcsak a gyomrot tölti meg, hanem a szívben is jó hatást vált ki.
Sok mindent meg lehet tanulni az ételkészítés területén. Nagyon hasznos a táplálkozási alapismeretek elsajátítása, melyekkel védeni tudod családod egészségét. Tápláló ételek egyszerű feltálalása férjed elé még nem feltétlenül nyeri el a dicséretét számodra. A Biblia elmondja, hogy Rebeka, Izsák felesége tudta, hogyan kell „ízletesen” elkészíteni az ételt, úgy, ahogyan férje szerette azt (1Mózes 27:14). Sok feleség tanulhat a példájából.
A világ némely részén az asszonyok mindennap kimennek a piacra beszerezni a napi szükségletet. Máshol talán csak hetenként egyszer vásárolnak és lehűtve tárolják a romlandó dolgokat. Bármi legyen is a szokás, a férfi csak örülhet annak, ha felesége gondosan használja fel a háztartási pénzt és tiszteletben tarja a családi költségvetést. Ha a feleség megtanulja felismerni, hogy melyik élelmiszer és ruhanemű jó minőségű, tisztában van értékükkel, nem fogja mindig azt megvenni, ami elsőként kerül a szeme elé. Inkább, mint a Példabeszédek 31:14 mondja: „Olyannak bizonyul, mint a kereskedő hajója. Messziről szállítja az élelmét.”
Ezt a munkája iránti lelkiismeretes törődést vissza kell hogy tükrözze az otthonának állapota is. A Példabeszédek 31:27 − tovább fejtegetve azt, hogy mi jellemzi az ügyes feleséget − ezt mondja: „Ügyel házanépe viselkedésére és a lustaság kenyerét nem eszi.” Nem híve annak, hogy későig aludjon, hogy túlságosan sok időt töltsön a szomszédasszonyokkal való üres fecsegéssel. Noha betegség vagy előre nem látott körülmények olykor-olykor előidézhetik, hogy elmarad a házimunkájával, otthona általában csinos és tiszta. Férje bízhat abban, hogy ha barátait látogatóba hívja, nem kell zavarba jönnie otthonának állapota miatt.

A legtöbb asszonyt nem szükséges figyelmeztetni, hogy adjon a külső megjelenésére is, néhányukat azonban emlékeztetni kell rá. Nem könnyű vonzalmat érezni olyasvalaki iránt, akinek megjelenése elárulja, hogy nem sokat ad magára. A Biblia azt ajánlja az asszonyoknak, hogy „jól rendezett ruhában, szerénységgel és józan elmével ékesítsék magukat”. Figyelmeztet azonban az ellen is, ha túlságosan nagy súlyt helyez a hajviseletre, ékszerekre és drága öltözékre, amelyek túlzott mértékben a viselőjükre terelik a figyelmet. − 1Timótheus 2:9.
Sokkal nagyobb érték azonban az ilyen öltözéknél viselőjének jelleme. A keresztény feleségeknek mondja Péter apostol, hogy „a csendes és szelíd szellem . . . nagyon értékes Isten szemében” (1Péter 3:3, 4). A Példabeszédek könyve pedig, mikor felsorolja az ügyes, derék feleség jellemző vonásait, hozzáteszi, hogy „kezét nyújtja, a szegénynek” és „szerető kedvesség törvénye van a nyelvén”. Nem önző és nem is „ravasz”, hanem bőkezű és jóindulatú (Példabeszédek 31:20, 26). „Csalárd lehet a báj”, folytatódik a leírás, „és hiábavaló a szépség; csak amely asszony féli Jehovát, az szerez dicséretet magának.” − Példabeszédek 31:30.
Igen, az ilyen asszonyt gyengéden fogja szeretni az olyan férj, aki egyetért a Teremtő nézetével. Úgy érez a felesége iránt, ahogyan a Példabeszédek írója kifejezi: „Sok leány van, aki ügyességről tanúskodott; de te − te mindannyiuk fölé emelkedtél” (Példabeszédek 31:28, 29). És a férj minden ösztökélés nélkül indíttatva érzi magát, hogy tudtára adja feleségének, amit érez iránta.

A nem kielégítő nemi kapcsolatban van a gyökere sok házassági nehézségnek. Némely esetben ez annak köszönhető, hogy a férj nem érti meg és nem veszi tekintetbe felesége fizikai és érzelmi szükségleteit, más esetekben pedig annak, hogy a feleség nem osztozik fizikailag vagy érzelmileg férje élményében. A nemi aktus − ha mind a férj, mind a feleség odaadóan és szívélyesen vesz részt benne − az egymás iránt érzett szeretet meghitt kifejezése lehet.
A feleség frigiditása (hidegsége) kialakulhat a férj figyelmetlensége következtében, viszont a feleség közömbössége is sértheti a férjet, s az utálat vagy ellenszenv kimutatása elfojthatja a férfi erejét, sőt előidézheti, hogy más iránt érezzen vonzalmat. Ha a feleség csupán kényszerből adja oda magát, mint akinek a legkisebb gondja is nagyobb annál, a férj ezt úgy értelmezheti mint annak bizonyítékát, hogy a felesége nem sokat törődik vele. A nemi érzékenységet érzelmek szabályozzák, s ha a feleség érzéketlen, felül kell vizsgálnia a nemiség iránti magatartásit.
A Biblia azt tanácsolja mind a férjnek, mind a feleségnek, hogy „ne fosszátok meg egymást”. Az Isten Igéje nem hatalmaz fel arra, hogy a nemiséget büntető eszközként használják fel, vagy neheztelés kifejezésére, mint amikor egy feleség hetekig, sőt hónapokig megtagadja azt a férjétől. Ahogy a férj kötelezve van, hogy „adja meg feleségének, ami jár”, a feleség is köteles megadni „hasonlóképpen a férjének” (1Korinthus 7:3–5). Ez természetesen nem jelenti azt, hogy el lehetne várni a feleségtől, hogy alávesse magát olyan természetellenes aktusnak, amelyet erkölcsileg visszataszítónak tart, és az a férj, aki szereti és tiszteli feleségét, nem is kíván tőle ilyesmit. „A szeretet . . . nem viselkedik illetlenül” (1Korinthus 13:4, 5). Nem volna szükséges a házassági egységen kívül állót megkérdezni, hogy vajon illendő-e vagy illetlen-e a házaspár viselkedése. A Biblia az 1Korinthus 6:9–11-ben világosan felsorolja a Jehova Isten imádói számára tilos gyakorlatokat: paráznaság, házasságtörés, homoszexualitás. (Hasonlítsd össze 3Mózes 18:1–23 is!) Némely modern liberálisok, akik „új erkölcsöt − valójában erkölcstelenséget − gyakorolnak, ezeknek a tiltott nemi cselekedeteknek az elfogadását követelik, mások viszont, akik túl konzervatívak, inkább még fokozni szeretnék ezeket a tilalmakat. A Biblia a kiegyensúlyozott nézetet közli. Általánosan szólva, ha az egyéb kapcsolatok jók a házasságban, ha megvan a szeretet, tisztelet, közlékenység és megértés, akkor a nemiség ritkán okoz nehézséget.
Az olyan feleség, akit gyengéden szeretnek, nem használja fel a nemiséget alkudozás céljára. Biztosan nem minden feleség alkudozik a nemiséggel, de néhányan megteszik. Körmönfont módon használjak fel a nemiséget, hogy engedményeket csikarjanak ki férjüktől. S mi az eredménye? Nos, te sem érzel gyengéd érzelmeket az iránt, aki ruhát ad el neked, ugyebár? Nos, a férj sem érez gyengéd vonzalmat az olyan feleség iránt, aki a nemiséggel kereskedik, hogy előnyöket csikarjon ki férjétől. Az olyan asszony, aki ezt megteszi, anyagilag talán nyerhet, de érzelmileg és szellemileg veszít.

Ne gondold, hogy férjed nem szeret téged csak azért, mivel nem engedi meg, hogy mindig a magad feje után menj. Sámsont is azzal vádolta leendő felesége, hogy nem szereti őt, holott valójában ő volt az, aki nem szerette Sámsont. Addig gyakorolt rá nyomást, míg az képtelen volt tovább elviselni. Amikor elmondta a megfejtést, a nő nyomban visszaélt a bizalmával és sietve közölte titkát az ellenséggel. Végül pedig másnak a felesége lett.
Sámson később más nő iránt érzett vonzalmat, név szerint Delila iránt. Ez fizikai értelemben igen vonzó nő lehetett, de vajon olyannak bizonyult, akit Sámson gyengéden szerethetett? Delila, hogy kihízelegjen Sámsontól olyan értesüléseket, amelyeket önző módon saját hasznára fordíthat, zsörtölődni kezdett és zsémbeskedést használt fel eszközül. A beszámoló ezt mondja: „Történt pedig, mivel egész idő alatt zaklatta őt szavaival és állandóan unszolta, halálosan belefáradt a lelke.” A végkimenetel tragikus volt. − Bírák 16:16.
A sírás és zsörtölődés nem bölcs dolog. Árt a házasságnak. Elidegeníti a férjet. A Biblia óv az ilyesmi gyakorlásától, amint az kitűnik a következő Írás-idézetekből, melyeket Az Új Angol Bibliá-ból vettünk: „Aki folyton régi dolgokkal hozakodik elő, tönkreteszi a barátságot.” „Mint a szüntelenül csepegő víz, olyan a zsémbes asszony.” „Jobb egyedül lakni a sivatagban, mint kötekedő és összeférhetetlen természetű feleséggel:” „Mint esős napon a szüntelen csepegés, olyan a kötekedő feleség. Mintha szelet próbálnánk feltartóztatni, olyan az, ha irányítani akarjuk őt! Mintha olajat akarnánk megfogni az ujjainkkal!” − Példabeszédek 17:9; 19:13; 21:19; 27:15, 16.
Miért emeli ki az Írás éppen a feleséget ennél a tanácsnál? Nyilvánvalóan azért, mert az asszonyok általában inkább érzelmi beállítottságúak és hajlamosabbak arra, hogy szabadjára engedjék érzelmeiket, különösen, ha felzaklatja őket valami. Az is lehet, hogy úgy érzik: ez az egyetlen fegyverük. A férj mint a ház feje, tetszés szerint járhat az útján, a feleség viszont úgy érezheti, hogy érzelmi nyomáshoz kell folyamodnia. Te, feleség, ne alkalmazz ilyen taktikát, és férjed se keltse benned azt az érzést, hogy kénytelen vagy ezt megtenni!
Biztosan lesz idő, amikor nem jól érzed magad és azt veszed észre, hogy könnyezel, pedig nem akarod. Ez azonban egészen más, mint érzelmekkel túlfűtött jeleneteket rendezni csak azért, hogy elérd a célodat.
A legtöbb férj, ha igazán szereti feleségét, jobban fog kedvezni feleségének, mint saját magának, ahol csak személyes választásról van szó. Kedveskedj a férjednek, és ő is keresni fogja az alkalmakat, hogy kedveskedjek neked.

Sok feleség panaszkodik: ’Az én férjem sohasem beszélget velem.’ Ez talán a férj hibája. Mindazonáltal sokszor a férj szeretne beszélgetni feleségével, ő azonban nem könnyíti meg ezt neki. Mennyiben? Nem minden asszony egyforma. Kérdezd meg magadtól, nem illik-e rád valamelyik a következő leírások közül:
Az első asszony olyan, akinek egyáltalán nem okoz problémát a szomszédasszonyokkal való beszélgetés. De milyen a beszédmodora? Ha a másik asszony megáll lélegzetet venni, ő máris bekapcsolódik. Bedob egy pár kérdést vagy átcsap egy egészen más témára. Nemsokára a félbeszakított személy újra belevág a beszédbe és viszi egy darabig a beszéd fonalát. Látszólag egyikük sem bánja ezt a kötetlen társalgási „párviadalt”.
Nos, hazajön a férje s szeretne valami újságot elmondani. Amint belép az ajtón, már el is kezdi: ’Képzeld, mi törtérit a munkahelyemen . . . ’ De soha nem jut ennél tovább. A feleség félbeszakítja: „Hogy került az a folt a kabátodra? Vigyázz, hogy hova lépsz! Éppen most takarítottam a padlót.” Ezek után a férj esetleg vonakodik újra elkezdeni a történetet.
Vagy talán éppen barátokkal beszélgetnek és a férj egy élményét mondja el, de kihagy néhány részletet, vagy nem egészen pontosan adja elő. Felesége belevág, előbb kijavítja a hibákat, aztán kikerekíti a történetet. A férj nemsokára nagyot nyel és ezt mondja: ’Mért nem mondod el te?’
Egy másik asszony olyan típus, aki azon van, hogy férjét beszédre bírja. Közömbösnek igyekszik látszani, noha ég a kíváncsiságtól, amint kérdezi: ’Hol voltál? Ki volt ott? Mi történt?’ Nem az élet mindennapi dolgai izgatják őt, hanem azok, amelyek bizalmasabb természetűnek látszanak. Összerakja az információ-részecskéket, amelyeket össze tud szedni és a hiányzókat képzelőtehetségével pótolja. Ezek közül az információk közül némelyiket talán a férjnek nem lett volna szabad kifecsegni. Más dolgokat talán helyénvaló megbeszélni a feleséggel, de nem azokat, melyeket bizalmasan közöltek vele. Ha már most a feleség másoknak is elmondja, amit hallott, megszegték a titoktartást. „Más bizalmas beszédét ne tárd fel”, figyelmeztet a Példabeszédek 25:9. Ha a feleség mégis megteszi, bajt okozhat vele. Vajon milyen mértékben beszélhet a férj vele továbbra is nyíltan a jövőben?
Van még egy harmadik fajta asszony is, aki maga nem bőbeszédű. Tudja, hogyan kell elvégezni a ház körüli dolgokat, de csak ritkán mond többet néhány szónál. Aki megpróbál vele társalogni, annak magának kell folytatni az egész beszélgetést. Talán félénk, de az is lehet, hogy nem volt alkalma a művelődésre gyermekkorában. Függetlenül attól, hogy mi az ok, a vele való beszélgetési próbálkozások kudarcba fulladnak.
Ezen lehet változtatni. A beszélgetés művészetét el lehet sajátítani. Ha egy asszony nemcsak a házimunkát végzi, hanem értékes olvasást és jó cselekedeteket is végez más emberek javára, akkor lesznek építő dolgok, melyeket megoszthat házastársával. A sikeres beszélgetés pedig dolgok egymással való közlését igényli. Tiszteletet is követel, − kellő tiszteletet ahhoz, hogy befejezhesse, amit mondani akar, és hogy a maga módján mondhassa el, valamint ahhoz is, hogy tudjuk, mikor kell titkot megőrizni. A Prédikátor 3:7 azt mondja, van „ideje a hallgatásnak és ideje a szólásnak”.
Ahelyett tehát, hogy felrónád férjednek, amiért ritkán beszélget veled, mért nem próbálod meg kellemessé tenni számára a beszélgetést? Tanúsíts érdeklődést az iránt, amit végez. Hallgasd figyelmesen, amikor beszél. Feleleteid tükrözzék vissza a meleg szeretetet és mély tiszteletet, amelyet iránta érzel. Győződj meg róla, hogy amit mondasz, építő, pozitív természetű. Nemsokára úgy találod majd, hogy a társalgás kellemes lesz mindkettőtök számára.

Időnként a tettek hangosabban beszélnek a szavaknál, különösen pedig olyan férjek esetében, akik nem hivő társak Isten Igéje tekintetében. Róluk mondta Péter apostol: „Szó nélkül is megnyerhetők feleségük magaviselete által, mivel szemtanúi a ti mély tisztelettel párosult tiszta magaviseleteteknek” (1Péter 3:1, 2). Sok ilyen nem hivő férj, amiatt panaszkodik, hogy felesége állandóan „prédikál” neki, ő pedig neheztel ezért. Ezzel szemben mások hivőkké lettek, mivel látták a változást, amelyet az Isten Igéjének igazsága véghezvitt feleségükön. Az emberekre gyakran nagyobb hatással van, ha látnak egy prédikációt, mint ha csak hallják azt.
Amikor hitetlen férjednek beszélsz, „legyen a, kijelentésed mindig kellemes”, jó ízű vagy „sóval fűszerezett”, amint az Írás mondja. A szólásnak is megvan az ideje. „Mint arany alma ezüst tányéron, olyan a megfelelő időben mondott szó”, írja a Biblia. Férjedet lehangolta valami? Talán rosszul alakultak a dolgok a munkahelyén. Néhány megértő szó most éppen nagyon jól jön neki. „A kellemes beszédek . . . édesek a léleknek és gyógyítók a csontoknak” (Kolossé 4:6; Példabeszédek 25:11; 16:24). Vagy ha a helyzet úgy kívánja, egyszerűen csak tedd a kezeidet az ő kezeibe, mert ez azt fejezi ki: Megértelek, melletted állok, segítek, ha tudok.
Még ha nincs is veled a hitben, Isten Igéje kimutatja, hogy akkor is engedelmességgel tartozol neki. Jó magaviseleted idővel megnyerheti őt, hogy elfogadja a te hitedet. Milyen boldog nap lesz az! És ha ez az idő elérkezik, akkor majd felismeri, hogy sokkal több oka van arra, hogy szeressen téged, mint valaha is gondolta volna. Mert az önátadásod a megismert igazsághoz való ragaszkodásoddal, határozottságoddal pirosulva hozzásegíti őt, hogy megragadja a „valódi életet”. − 1Korinthus 7:13–16; 1Timótheus 6:19.
Az Írások arra buzdítják a keresztény feleségeket, hogy akár hívő a férjük, akár hitetlen, „szeressék férjüket, szeressék gyermekeiket, legyenek józan gondolkodásúak, tiszták, háziasak, jóságosak és rendeljék alá magukat a saját férjüknek, hogy az Isten Igéjéről senki ne beszélhessen gyalázkodóan”. − Titus 2:4, 5.
Ha te, feleség, megteszed ezt legjobb képességed szerint, gyengéden fog szeretni téged nemcsak a férjed, hanem Jehova Isten is."

Idézetek a Tedd családi életedet boldoggá c. könyvből.

A fejezet végén van egy kérdés: 
Mit fog érezni egy értékelő férj az ilyen feleség iránt?

Azt egész pontosan nem tudhatjuk, de a 'szeretet kimutatásából' ítélve azt hiszem sok Jehova Tanúja feleség tudna erre válaszolni...

2 megjegyzés:

 1. Kedves Consuelo!

  Közzéteszem az emailben elküldött kommentedet (nem éretm, hogy miért nem lehet kommenetelni, én nem találom az okát...)

  Szia!

  Nem engedi a blogod ezt a kommentet közéteni, nem baj Neked elküldöm!
  Régebben írtam erről egy másik blogban.

  Nos, lehet „frivol” amit írok, de érzésem szerint valóság közeliek az „elvárások”.


  Az eredeti szöveg:


  31,10 Derék asszonyt kicsoda találhat? Értéke sokkal drágább az igazgyöngynél.

  31,11 Ura szívből bízik benne, vagyona el nem fogy.

  31,12 Egész életén át javát munkálja urának, nem kárát.

  31,13 Szerez gyapjút és lent, és jókedvűen dolgozik kezével.

  31,14 Hasonló a kereskedők hajóihoz: távolból is hoz eledelt.

  31,15 Fölkel még éjjel, ételt ad háza népének, és rendelkezést szolgálóinak.

  31,16 Ha az a szándéka, mezőt vásárol, keze munkájával szőlőt telepít.

  31,17 Megkeményíti derekát, megfeszíti karjait.

  31,18 Érzi, milyen hasznos tevékenysége, éjjel sem alszik el mécsese.

  31,19 Ügyesen kezeli a guzsalyt, tenyerében tartja az orsót.

  31,20 Tenyere nyitva van a nyomorult előtt, kezét nyújtja a szegénynek.

  31,21 Nem félti háza népét a hóeséskor sem, mert egész háza népe meleg ruhába öltözött.

  31,22 Színes szőtteseket készít magának, lenvászon és bíbor az öltözete.

  31,23 Férjét jól ismerik a városkapukban, ahol az ország véneivel ül együtt.

  31,24 Finom inget készít, és eladja, övet is ad el a kalmárnak.

  31,25 Erő és méltóság árad róla, és nevetve néz a holnap elé.

  31,26 Szája bölcsességre nyílik, és nyelve szeretetre tanít.

  31,27 Ügyel háza népe dolgaira, nem kenyere a semmittevés.

  31,28 Fölkelnek előtte fiai, és boldognak mondják, ura pedig így dicséri:

  31,29 Sok nő végez derék munkát, de te felülmúlod mindegyiket!

  31,30 Csalóka a báj, mulandó a szépség, de az Urat félő asszony dicséretre méltó.

  31,31 Hadd élvezze munkája gyümölcsét, dicsérjék tetteiért minden helyen!
  /Példabeszédek könyve/

  Ps: Még dolgozom rajta!

  VálaszTörlés
 2. Na meg van a hiba: a komment túl hosszú volt, ezért nem engedte a blogger. Ezért itt a második rész:

  S az átírat:

  Modernkori derék asszony

  Értékét növeli, hogy igen-igen költséges volna megválni tőle. Így miért is tennék? (Ha mégis akkor ára valóban az igazgyöngyökével vetekszik).

  Ura bízhat benne, szemét lesüti a rávetődő férfipillantásoktól. Kíméli Ura pénztárcáját háromszor is megkérdezi, mielőtt venne valamit: - biztosan szükség van erre?

  Kapcsolatokat épít, ötleteken töri a fejét, hogyan gyarapíthatná Ura vállalkozását.

  Plusz munkák után kajtat, így is növelve Ura vagyonát.

  Piacra, henteshez jár, nem multiknál vásárol. Ura kedvenc vörösboros marhapörköltjét, minőségi anyagokból készíti el, háznépe minden tagjának a kedvencét főzi.

  Már szombat éjjel előkészíti és megfőzi a vasárnapi húslevest.

  Lemegy, a telekre levágja a 400 négyszögölön a füvet (ha már kitalálta, hogy vegyék meg azt a mezőt), nem terheli ezzel Urát.

  Aerobic edzésre jár, súlyzózik, hogy Urának mindig fitt legyen. Szexuális oktató filmeket néz, elméletben gyakorol. Szex shopba vásárol, hogy Urának kedvére tegyen.

  Éjjelente hálószobájában gyertyát és illatos füstölőket gyújt, erotikus zenéket tesz fel. Alkalmazza a gyakorlatban a hastánc és az erotikus masszázs tanfolyamokon tanultakat.

  Nem szűkmarkú Ura rokonaival. Ötletes ajándékokon tőri a fejét. Megszánja a szenvedőket. Támogatja az iskolai alapítványokat.

  Háznépe téli ruházatát már nyáron beszerzi az Outletsben, kímélve ezzel is Ura pénztárcáját.

  Otthonát, igényes és ötletes praktikákkal ékíti. Ruházatát török „kereskedőktől” szerzi be (ott varrják a világ legmenőbb márkáit), hogy költség hatékonyan legyen Ura ékére.

  Míg Ura a „városkapukban ül, a többi vénnel” (valamelyik meccsen, vagy sörözőben), addig ő adókímélő tanácsokról olvas, hogy hogyan szaporíthatná Ura javait.

  Plusz munkából szerzett javadalmaiból, Urának kedvére való ajándékokat vesz. Urát méltóképpen öltözteti.

  Testi és szellemi fittségét megőrzi, pozitív gondolkodást elsajátító tréningekre jár. Nevető ráncait mindig mozgásban tartja, jókedve kifogyhatatlan.

  Csendes szelíd szellemben viszonyul Urához, nem kenyere a hangoskodás. Csevegésre való késztetéseit más „vének” asszonyaival éli ki. Lényéből empátia, megértés és szeretet sugárzik.

  Otthonát rendben tartja, szerelőket hív (Urát ezzel sem terhelve). Ura utódai szükségleteiről, nagy körültekintéssel és odaadással gondoskodik. Szülői értekezletekre jár, magán tanárokkal konzultál, programokat, nyaralást szervez. Rokonokkal, barátokkal tart kapcsolatot, vendégségeket rendez.

  Bár tudja, hogy a szépség önmagában hiábavaló, mindent megtesz annak megőrzéséért. Ugyan csalóka lehet a báj, de azért vásárol néhány erotikus fehérneműt. Spirituálisan építi magát, hogy tudjon miből táplálkozni és adni.


  Ps: Hiszem, hogy nő társaim valamilyen módon törekszenek erre.

  De tegyük hozzá, hogy a nők éppen olyan irreális elvárásokkal bírnak a férfiakkal szemben (királyfi fehét lovon), ami miatt igazából csak csodálkozni lehet, ha még léteznek normális kapcsolatok JT-i között. Bár azok egész biztosan 'nem követik a tanácsokat" valamiben, így megértek a gyülekezetből való kizárásra...
  (karalabe4)

  VálaszTörlés