Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2015. szeptember 3., csütörtök

Az önbizalom helyreállítása

Egyesek véleménye szerint a szektákból való kiszabadulás lelki folyamatai megegyeznek a bántalmazó kapcsolatokéival. Ha házasságban élsz/éltél egy elhívatott szektataggal, akkor az is lehet, hogy mindkettőben részed volt (vagy még van is).
Az alábbi néhány gondolatot a Lélekben Otthon Közhasznú Alapítvány oldalán olvastam, mely tanácsok hasznosak lehetnek a szektákból vagy azok hatása alól szabadultak számára is:

2015. augusztus 26., szerda

Pedofilia leleplezése, a JW.org nem tagadhatja tovább

Az ausztrál Királyi Bizottság 2013-ban indította el egyházi és világi szervezetekre kiterjedő vizsgálatait, melyet eredetileg a Katolikus Egyház berkein belül felmerülő gyermekmolesztálási esetek kezdtek el. A Jehova Tanúira is kiterjedő, mintegy 60 évre visszamenő vizsgálat szerint 1950 óta 1006 feltételezett gyermekmolesztálásos esetet azonosítottak be, melyek közül egyet sem jelentettek a hatóságoknak. A vizsgálat egyik szakértője, Angus Steward, úgy látja, hogy a Tanúk egy szűklátókörű szekta, akik kifejezetten szabályokat hoznak létre a szexuális molesztálásos esetek hatóságok elöli eltitkolására. Az alábbi dokumentumfilmből kiderül hogyan is történnek ezeknek az eseteknek a kezelése a gyülekezeten belül, és mit élnek át az áldozatok. A videó angol nyelvű, ezen a linken elérhető a teljes szövege angolul. Az angolul nem tudók számára készítettem egy kivonatos összefoglalást, mely a videó alatt olvasható.

2015. június 8., hétfő

A helyzet hatalma

Egy kicsit olyan, mint egy szektában. Érdekes, hogy a film bevezető kockáiban is ezzel hozzák párhuzamba a híres Stanfordi börtönkísérletről készült rövid dokumentumfilmben. Zimbardo úgylátja, hogy a kísérlete bebozonyítja, hogy elsősrban a 'helyzet hatalma és nem az egyes személyiségek kórképe' miatt mérgesült el kísérlete, melyet a hatodik napon leállítani kényszerült.

2015. június 3., szerda

Brie története

Egy diáklány előadását már korábban említettem ezen a blogon. Kiderült, hogy Brie-nek hívják, nem 15 hanem 18 éves. Brie nyilatkozot egy Friendly Atheist nevű blogon az előadásáról, melyben fontos infrmációkat tár fel a Jehova Tanúi vallás belső életéről, különösen a nőket és nőkkel szembeni erőszakot érintő terüleken. 
Brie arról beszél, milyen kételyek merültek fel benne a tanításokkal kapcsolatban, milyen személyes megaláztatás érte őt magát fiatal lányként, és hogyan jutott az előadásában említett interjúalanyokhoz. 

2015. május 27., szerda

Keresztény Európa

Ez annyira találóan van megfogalmazva:
“Kereszténynek lenni annyi, mint műveltnek lenni, igazságosnak lenni, mértéktartónak lenni, felelősnek lenni és tudni azt, hogy a mi országunk nem e világból való. Az európai imperializmus egyetlen méltó célja nem országok elfoglalása, hanem a lelkek hódítása. Nem gyarmatot akar, hanem minden emberi lelket. Ezért volt nagy, a századokban, mikor e gótikus bástyákat építette. Nagyságát és erejét csak az alázatban, a lemondásban és az önismeretben kaphatja vissza. Európát nem mentheti meg más, csak azok az erők, melyek felépítették a dómokat és ezt a lelkiséget: a hit, a méltányosság és az értelem ereje.”

2015. május 26., kedd

Egy iskolai feladat, mely feltehetően nem fog megjelenni a teokratikus kiadványokban

A Jehova Tanúi családokban nevelkedő fiatalok gyakran kapják azt a tanácsot - vagy éppen maguk éreznek indítást arra -, hogy iskolai feladataikat használják fel tanúskodásra, amelyben megismertetik Jehova Tanúi tevékenységét. Így tett például a 17 éves mexikói Daniel, aki angol házi feladata keretében az egyik misszionáriussal készített interjút (2005 Ébredjetek! 9/22. Kiváló tanúskodás az iskolában). Bár Daniel tapasztalata lehet éppen valós, de más Tanú családokban nevelkedő gyerekek tapasztalatai eltérőek lehetnek, és nem mindegyikük hajlandó "mosoly"-álarcot húzni magára.

2015. március 28., szombat

Családon belüli erőszak a keresztény gyülekezetekben

„A vallási közösségek nagyon fontos szerepet tölthetnének be abban, hogy tagjaikat megvédjék az elkövetővé vagy áldozattá válástól. Ha egy lelki vezető tájékozódik a párkapcsolati erőszakról, a nemek közti egyenlőségről, akkor tudását a vallási nevelés és a házasságra való felkészítés során is alkalmazhatja, így segítve a párkapcsolati erőszak korai felismerését és megelőzését. A gyónás és a hívek lelki segítése során döntő jelentőségű, hogy a lelki vezető hangsúlyozza: az erőszak egy döntés, amely az elkövető felelőssége és a hit alapvető erkölcsi értékeivel ellentétes, az áldozat pedig számíthat a közösség támogatására és védelmére. Az istentiszteletek is lehetőséget adnak arra, hogy a lelkészek beszéljenek az olyan családi értékekről, mint az egyenlőség, kölcsönös tisztelet és erőszakmentesség” – állítja Szigeti Vera.

2015. március 4., szerda

Az új "emberfaj"

"...Mert tágas az a kapu és széles az az út, a mely a veszedelemre visz, és sokan vannak, a kik azon járnak."  (Máté 7:13)

Hogy néz ki az a világ, ahol szabad utat engednek az ösztönöknek, megszabadulnak a vallásos képmutatástól (ami legalább a felszínen visszatartotta az ösztönök tombolását)? Igen, ebben a vízválasztó korban az út vezethet felfele, de lefele is. Hamvas Béla mintegy 50 évvel ezelőtti írásában élénk, jelképekkel tarkított képet fest az új emberfaj megjelenéséről, arról a tömegről, amelynek tagjai nem a fejlődés útját választották. Igazából nem is nevezhetőek embernek, inkább valami külsőre emberi testnek tűnő ösztönlénynek, akik az emberi lét alá süllyedtek. Ez a csirihau:

2015. március 3., kedd

Társfüggőség

Egyenrangú kapcsolatok kialakítása és fenntartása. Sokunk számára ez elképzelhetetlen dolog, hiszen úgy érezhetjük, hogy hogyan is lehetnénk egyenrangúak egy befolyásos emberrel, akinek hatalma van fölöttünk. Pedig csupán attól, hogy valaki valamilyen oknál fogva hatalommal rendelkezik (pl tanár, bíró, főnök stb...) még nem jelenti azt, hogy nem alakíthatunk ki egyenrangú EMBERI kapcsolatot az illetővel. Ez ugyanis tőlünk éppen annyira függ, mint a felettünk hatalmat gyakorlótól.

Ez a téma különösen fontos a szektákban nevelkedett, vagy ott hosszabb időt eltöltött emberek számára, ahol "bibliai" tanításokkal indokolják az ún. kodependenciát, vagyis függő kapcsolatok kialakítását.

2015. január 16., péntek

Ki a mártír és ki a hitehagyott?

Azért sokat elárul egy vallási csoport belső értékrendjéről hogy kit tekint hősnek, illetve kit tekint hitehagyottnak. Egy arab férfit pl azért börtönöztek be és korbácsoltak meg, mert egy online fórumot alapított, ahol lehetőséget adott az ország dolgait érintő vitáknak.

2015. január 8., csütörtök

A Charlie Hebdo-tragédia margójára

A napokban terrorista támadás következtében meghalt egy francia viccújság 12 tagú szerkesztősége. A lap dolgozóival szélsőséges iszlám terroristák végeztek, mivel a vallásukat kigúnyoló rajzokat készítettek a grafikusok.