Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2012. október 17., szerda

Lilith és Jehova kapcsolata

"Ugyanabban az időben, amikor Jehova teremtette Ádámot, egy nőt is teremtett, Lilith-et, aki Ádámhoz hasonlóan a földből vétetett. Arra rendeltetett, hogy Ádám felesége legyen. De egy vita keletkezett köztük egy olyan ügy felűl, melyet a bíráknak is csak zárt ajtók mögött lehetne megvitatni. A nő kiejtette a kiejthetetlen "Jehova" nevet és eltűnt."
Részlet egy 13.századi Spaniard Moses de Leon (1240-1305) által írott Kabbalah szövegből (Sefer ha-Zohar , avagy a Tündöklő Ragyogás Könyve), mely Lilith eredetére szolgál.

Figyelmeztetés! Ha valakit zavarnak a szexuális témák és meztelen nők képei, akkor kérem, NE olvassa el ezt az írást.

Lilith legendája számos ókori forrásban fellelhető hasonlóan a Vízözön legendához. A teljesség igénye nélküli felsorolás szerint, a sumér/akhád, babilóniai, mezopotámiai, zsidó és keresztény hagyományban is található a misztikus Lilith-re utalás, bár ez utóbbi kettőben már egyre homályosabb képet kaphatunk róla.
Utánajártam egy-két forrásnak, mert érdekelt, hogy a Jehova név milyen összefüggésben volt használatos ezzel a titokzatos erővel kapcsolatban, amit egy női formában testesítettek meg az ősi kézíratok. 

Úgy gondolom, hogy nekünk, akik kapcsolatban vagyunk/voltunk azzal a szervezettel, amely ezzel a névvel hozható összefüggésbe, illik ismerni a történet másik oldalát is, mert sok minden érthetővé válhat azzal a helyzettel kapcsolatban, amibe részben az Őrtorony Társulat révén jutottunk.
Ez az írás saját meglátásaimat is tükrözi. Mielőtt még bárki valamiféle 'hivatalos' álláspontnak tekintené őket, kérem, hogy járjon utána maga azoknak a pontoknak, melyek őt érdeklik és ossza meg velem is a kutatásai eredményét.

A bevezetőben található idézet szemérmes írója nem kívánta megnevezni a vitatott ügyet, egy másik (Alphabetum Siracidis, vagy Sepher Ben Sira) forrás, azonban rávilágít, hogy a nézeteltérés a szexualitás körül merült fel (nos, úgy látszik, nincs új a Nap alatt). Ádám ugyanis azt kérte Lilith-től, hogy feküdjön le és majd ő ráfekszik a szexuális aktus alatt. Lilith azonban megtagadta ezt, mivel Ádám egyenrangú társának tartotta magát. Ádám felgerjedt, de Lilith nem hagyta annyiban. Haragjában kiejtette Jehova nevét, akit az akkori patriarchális társadalom istenének tartottak, aki szárnyakat adott neki és elrepítette egy távoli helyre. Büntetésből gonosz gyermekeket kellett szülnie, amivel azt a feladatot kapta, hogy népesítse be a földet gonoszsággal. Ádám ezután másik feleséget kapott, Évát, aki már az oldalbordájából vétetett. Ezért Éva már jobban függött Ádámtól, de benne is meg volt az önállóságra való vágy, ahogy kiderül a bibliai beszámolóból...

Azáltal, hogy Lilith kimondta Jehova nevét, igazából ellene állt és bizonyította, hogy birtokolja az ősi tudást (talán a 'jó és rossz' tudását). A név kiejtése valójában nem Lilith előnyére, hanem inkább hátrányára vált, mivel ezért lett kiátkozva. Az átok szerint félelemmel és gyülölettel fognak az emberek hozzá viszonyulni és sohasem találhat majd nyugalmat és boldogságot.
Más legendák szerint Lilith volt maga a kígyó, ami megkisértette Évát az almafánál. Szövetséget akart kötni a második asszonnyal, neki is akart adni az ősi tudásból, talán őt is tudatossá akarta tenni. 
Jó néhány műalkotás született ebből a nézetből kiindulva, pl az egyik a Notre Dame egyik domborművén látható.
Ádám, Lilith és Éva
dombormű a Krisztus utáni 1210 évből
(Base of trumeau, left portal, West Façade)
 Párizsi Notre Dame 

Lilith úgy választotta a szabadságot, hogy közben meg kellett küzdenie az állati testbe (hiszen szárnyakat kapott) való száműzetés, a magány és az otthontalanság átkával, valamint azzal, hogy őt magát és ivadékait is démonként tartották számon. Végül kénytelen volt megtalálni a maga szerepét, és pusztító energiáit más, hasznosabb mederbe terelni. Talált magának egy szerepet az emberek lelki életében. 
A zsidó-keresztény filozófia hatása alatt levő területeken főleg a boszorkányoknak és prostituáltaknak tulajdonították ezt a fajta titkos tudást, amit tűzzel-vassal irtottak. A csecsemők elleni gyilkosságokat is az ő személyével kapcsolták össze, melyek ellen amulettekkel védekeztek a középkorban.

A lilith szót egyszer találjuk meg a Héber Íratokban. Az Ézsaiás 34:14 a boszorkány szóval adja vissza:
"És találkozik vadmacska a vadebbel, és a kisértet társára talál, csak ott nyugszik meg az éjiboszorkány és ott lel nyughelyet magának."
Más fordítások a rikácsoló bagoly, éjszakai teremtmény, éjjeli szörny vagy a banya/vén asszony szavakat használják. (Csak egy érdekes megjegyzés: ezek a motivumok a mesevilág állandó és visszatérő szereplői és kevés anyós ússza meg, hogy nem érdemli ki valamelyik kifejezést, legalább gondolati szinten, a vejétől.) A vers arra utal, hogy Lilith a legkeményebb körülmények között érzi magát "otthonosan", olyan helyen lel nyugalmat, ahonnan mindenki más menekülne.

Lilith személye kétségtelenül összekapcsolódott a sötétséggel, félelemmel, sebezhetőséggel és a gonosszal. Démonalizált formájában ő egy ijesztő, fenyegető személy, akivel a gyerekeket ijesztgették, ha nem eszik meg rendesen az ételüket. Egyfajta mumussá vált az emberek képzeletében, amit ha az adott társadalmi keretek megengedtek, márpedig a legtöbbször megengedték, kivetítettek a környezetükben levő, akár férfi, akár nő, de a megszokottól eltérő viselkedésű személyre, akit aztán vádolhattak egy kialakult (általában rossz) helyzetért. Lilithhez hasonló történetek egyébként előfordulnak más helyzetekben is, amikor a patriarchális Ábrahám szexuálisan kihasználta szolgáját, Hágárt, majd mikor a gyereknevelsére került volna a sor, akkor nem vállalta a felelősséget, ehelyett a pusztába üldözte a nőt a fiával együtt (1Mózes 21:14). Később a mózesi törvénybe is belefoglalták a nép bűneiért feláldozott bakot, melyte megint a pusztába eresztettek ki (3Mózes 16:21-22). Úgy tűnik a bűnbakképzés megnyugtatta az emberek lelkiismeretét. Azáltal, hogy valaki másra kenték a  saját gyarlóságaikat, akit aztán elzavartak jó messzire, úgy gondolták, hogy ők tiszták. Arra nem is gondoltak, hogy mit is okoztak annak a másik embernek (vagy éppen állatnak), de a lelkiismeretük valahogy jelezte ezt nekik. Később, a középkorban már amulettekkel védekeztek Lilith ellen, mert külső erőnek vélték, mert még nem voltak tisztában az emberi psziché belső elnyomott vágyaival, ezért a kisértéseket kívülről jövőnek vélték.

Ezért érdekes számunkra is megismerni a régi történeteket, mondákat, mitológiát, mert akkoriban a lelkivilág történéseit szimbolikus alakokkal jellemezték és a belső átéléseiket drámákban fejezték ki. Ezen keresztül egy képet kaphatunk az emberek belső állapotáról, ami ugyan nem sokat változott a technikai vívmányok ellenére sem, így ezek a jelképek hozzájárulhatnak egy önmagunkról kialakult pontosabb képhez.

Lilith "előrehaladását" folytatva kijelenthetjük, hogy ő végülis egy mélyebb, nagyon sötét félelmet képvisel az emberek életében. Férfiaknál ez a női szexualitástól való félelemben fejeződhet ki, melynek eredménye látszik az ezen a téren elnyomott, kontroll alá helyezett nyugati férfiauralmú társadalmakban, melyben, főleg a kereszténység hatására a férfiaknak el kellett nyomniuk testi vágyaikat. Melyeket ugyan nem nyomtak el, nos, nem mindenki, hanem bordélyházakban éltek ki, ahol "erre a célra fenntartott" nőket használtak fel arra, hogy ezeket a szégyenteljes legmélyebb 'titkaikat' megosszák velük. A gyermekek elleni szexuális jellegű bűncselekmények is jórészt ezen hatásoknak tulajdoníthatóak be, akiket felnőtt korukban aztán prostituáltakként 'hasznosított' a társadalom, akiket aztán lenézhetett és megvethetett. Ez az egyensúlyi állapot létfontosságú volt ahhoz, hogy az akkori társadalom funkcionáljon, ezért az a nő, aki valami miatt nem vállalta fel a feladatát, valószínűleg súlyos következményekkel nézhetett szembe, ahogy azt a történelemből már ismerjük.
Igazából ez a Lilith-ről szóló sötét titok egy olyan meghatározatlan, de erőteljes hatást képvisel, melyet nem igazán lehet megnevezni (mint ahogy Jehova nevét sem lehetett kiejteni), amit később összekovácsolták a bibliai Éva személyével és nyiltan, burkoltan, de a női nemet tették felelőssé a férfiak problémájáért, sőt az egész világ gondjaiért is. Így ez a sötét titok hatással van mindkét nem életére.

Egy Ruben Testamentuma címen ismert írás így adja vissza a 'tanítást':
"A nők gonoszak, gyermekem: mert nincs erejük és nincs bennük szilárdság, hogy kiálljanak a férfiak ellen, ezért fortélyokkal próbálják behálózni őket a bájaikat felhasználva erre. Azok a férfiak azonban, akiket nem lehet leigázni ezen a módon, azokat alattomos árulással teszik hatástalanná."

Egyébként a Bibliában is van hasonló (Péld 2:14, 6:24 stb.) gondolat, ami a férfiakat szegény kis áldozatoknak mutatja be, akik tehetetlenek a 'gonosz' nő ármánykodásai ellen. Bizonyára azoknak a bizonyos 'bájak'-nak az elutasításában sem mindenki követi a bibliai József példáját...
Másrészről azonban ez a vallomás érzékelteti, hogy a férfiak mennyire vágynának a normális, egyenes beszédre. Vagyis egy nővel is 'férfias' módon akarnak kommunikálni, ami természetesen nem működik és ahelyett, hogy a fejlődési lehetőségeket látnák a női nemmel való kapcsolatukban, ők éppen úgy taktikákhoz folyamodnak a nők félrevezetésében.

Az eredeti történet szerint Lilith azért volt gonosz Ádám (és vele együtt Jehova) szemében, mert nem rendelte alá magát a férjének. Vagyis Lilith nem tett semmi rosszat az isteni törvények ellen, csak a férfi és az őt támogató patriarchális rend 'istene' szemében volt gonosz az a nő, aki nemet mert mondani. Éva ugyanúgy engedetlen volt, sőt minden nő, aki egyáltalán akar valamit, az mind egyfajta állandó fenyegetettséget jelent az 'istentől rendelt' férfiuralmon alapuló rendszer számára. Sőt mi több, még a férfiak szexuális vágyaiért is a nők felelnek, akkor is ha van, de akkor is ha nincs nekik. Lillith egy megtestesített jelképe a női szexualitásnak. Lilith tehát ártatlanul szenvedte el megaláztatását, míg Éva (pontosabban az oldalborda szerepét elfogadó nők, akik lemondanak saját egyenrangúságukról) saját behódoló magatartása miatt szenvedte el a férjétől jövő megaláztatást, aki nem volt képes tisztelni egy olyan nőt, akiben "nincs szilárdság, hogy kiálljon a férfiak ellen". Ezért ő is átkozottá lett: "Az asszonynak monda: Felette igen megsokasítom viselősséged fájdalmait, fájdalommal szűlsz magzatokat; és epekedel a te férjed után, ő pedig uralkodik te rajtad" (1 Mózes 3:16). Így előállt egy nyúl-sapka helyzet, vagyis a nők csakis vesztesek lehettek és semmi mások, elvileg.
Ezekből kitűnik, hogy sem Jehovánál, sem a férfinem korai képviselőjénél enyhén szólva 'nem jöttek be a nők', azért megtartották valamelyik változatot, mondván csak jó lesz valamire...
Na és milyen igazuk volt!
(Érdekes megjegyezni, hogy a subbucus szót is használják Lilith leírására, ami szintén boszorkányt jelent. Ezeknek azonban létezik férfiváltozata is az ún. incubus. A hagyomány szerint, amire a Biblia is utal, ezek olyan szellemteremtmények, melyek a földi nőkkel paráználkodva démoni fattyakat nemzettek. A keresztény mitosz szerint ezen korcs személyek a gyermekmegbecstelenítők.)

A csillagászatban is elkezdték kutatni a jelenség megfelelőjét. Találtak is egy kisebb fekete égitestet, ami viszont nem mindig látható egyértelműen. Egyes okkult tudósok szerint csak asztrális síkon létezik. A kutatók abban egyetértettek, hogy a Sötét Hold Lilith egy valódi tömeggel nem rendelkező égitest, amely csak minden hatodik hónapban észlelhető, amikor árnyékként elsuhan a napkorong előtt. A 20. században az obszervatóriumi megfigyelések némileg pontosították ezt a képet: ez a jelenség valószínűleg egy második kísérője a Földnek, amely háromszor távolabb kering körülötte, mint a Hold. Feltehetőleg egy porfelhő alakjában létező kísérő/szatelit.

A Lilith-jelenségről és annak az emberi történelemre (így a saját életünkre is) gyakorolt hatásairól, mélyebben Birtalan Eszter írt a Lilith, istennő vagy démon? című könyvében, melyből egy részletet érdemesnek tartottam ide bemásolni:

"Lilith (alvilágba való) távozásával a nemek közötti egyenrangúság lehetősége örökre eltűnt.
A maszkulin hatalomnak behódoló feminin energia elvesztette a rangjához méltó őszinte megnyilvánulási lehetőséget, és hogy biztosítsa fennmaradását, illegális és alantas eszközökhöz kellett folyamodnia. Ezt követhetjük nyomon a családi élet alakulása során. A nő évezredek óta kénytelen kiegyezni alárendelt és sokszor kiszolgáltatott társadalmi helyzetével. A felszínen talán úgy tűnhet, hogy beletörődött a merev hagyományok által korlátozott lehetőségeibe, de a mélyben hatalmas erők forrongnak… Olyan eszköztárral rendelkezik az ellentétes nem manipulációjára és észrevétlen elpusztítására, amelyet a férfi társadalom nagy része csak akkor fedez fel, amikor már áldozatul esett neki.
Gondoljunk csak a csábítás milliónyi apró trükkjére: az öltözködéstől, a finom illatokon át, a csábító pillantásig. Azáltal, hogy elandalítják a hímnemű egyed érzékeit, el is gyengül és befolyásolhatóvá válik. A leány így alapozza meg jövőjét – mivel munkáját, szellemi vagy fizikai teljesítményét nem értékelik eléggé – így szerzi meg azokat a tartalékokat, amellyel a társadalom tartozik neki.
Sajnos mindazok a nők, akik a „modern erkölcsök” nevében, a független utat választják, és tiszta eszközökkel egyenrangúságra törekednek, alul maradnak e harcban, mert a férfi közösség nem tiszteli bennük kellőképpen az emberi méltóságot, és ahogy öregszenek, lelkük mélyén, maguk is kételkedni kezdenek hajdan fennen hirdetett igazukban. Mintha azért büntetné őket az ellenkező nem, mert zavaros mágikus eszközök helyett, egyszerű emberi gesztusokkal mutatják ki valódi érzelmeiket.
Hát ha ennyire vágyunk a varázslatra, megkaphatjuk…! A titkos, erjesztő energia utat tőr magának a lélekhez, és kívánatossá teszi azt, amit fiatal korunkban (szüleink negatív példáját látva) még bőszen bíráltunk és elutasítottunk…Mindannyiunk számára ismeretes, hogy amikor az asszony„révbe ér” ( főleg a gyermek születés után) hangnemet vált, és egyre házsártosabban gyakorolja férje fölött az uralmat. Az energiavámpírság útján szépen , fokozatosan szívja el partnere életerejét, még akkor is, ha a felszínen előadja a gondoskodó háziasszony szerény változatát. S a korai magas számú férfi halandóságból láthatjuk, hogy a tudatalatti, ösztönös bosszú jól végzi a dolgát. Lilith győzedelmeskedett…!
A férfiakat álmukban kísérti meg, és ők akaratlan engedelmeskednek neki. Mert ő van mögötte a csábító gesztusoknak, női fortélyok ezernyi apró trükkjének és a hím nemű világ energia vesztésének. Ő, a száműzött, a megvetett, az elutasított…
Itt az ideje, hogy megismerjük őt, és kellő tisztelettel viszonyuljunk hozzá, hogy felemelkedhessen az alvilágból, és elnyerhesse Istennői mivoltát. A mi önmagunkkal való szembenézésünk és megtisztulásunk válthatja csak meg a bennünk élő „sötét angyalt”, és lehet szövetségesünk az, aki addig megnehezítette életünk.
Lilith tehát a női lélek szabadságának védnöke; jelenléte nyíltan vagy (ha másképp nem megy) alattomosan, kiharcolja, hogy a női enegia megjelenjen a Földön, és elnyerje méltó helyét a világban. Adottságaik, érzékeny receptoraik és ösztönös életigenlésük folytán a nők hívatottak egyensúlyt és harmóniát teremteni az Univerzumban – vagyis biztosítani az ÉLET LEHETŐSÉGÉT. Erejüket azonban nem a férfi ténykedések átvételével, hanem a női szerepek hittel és magabiztossággal, VALÓDI ÉRTÉKTUDATTAL való gyakorlásával tudják bizonyítani. Nem csupán a párkapcsolatban van ennek elengedhetetlen fontossága, hanem munka és önmegvalósítás bármely területén is. Ha szövetségesünkké tesszük Lilithet, megadja a TARTÁST ahhoz, hogy nőként ÉRTÉKESNEK érezzük magunkat.
Amennyiben képesek vagyunk feloldani magunkban a Fekete Hold (fekete lyuk- szerk.) komplexusát (és lemondani a „vérszívó játszmákról”), nyílt szívvel és meggyőződéssel nézhetünk szembe a minket érő támadásokkal, és ez az erő korlátlan lelki szabadsággal és stabilitással ajándékoz meg minket!
Régi kultúrákban amulettekkel próbálták hárítani hatását, külső veszélynek tulajdonítva a támadást, amely belső gyengeségből fakadt. Csupán arról feledkeztek meg, hogy a Paradicsomból való kiűzetésünk óta, tetszik nem tetszik, ki vagyunk téve személyiségünk valódi természetének, és az ebből származó összes következménynek.
Nagy önfegyelemmel elfojthatjuk ugyan, de váratlan pillanatokban tör majd ránk, lelki fájdalom vagy betegség képében, ami előtt értetlenül állunk, mert eddig sohase néztünk szembe rejtett vonásainkkal."

Lilith 
John Collier 
1887
(Atkinson Művészeti Galéria, Southport, Anglia) 

Pontosan ebben látom a JT-inél ennek a különleges tudatalatti erőnek a veszélyét, hiszen pont ők azok, akik a legnehezebb helyzetben vannak, akik Szalai András szerint "a legtöbbet adják, de akik a legkevessebbet kapják" akiknek legnagyobb szükségük lenne szembenézni vele, sőt ők tudnák a legjobban a javukra fordítani annak előnyeit. ("akinek több van, attól több kéretik számon). Ehelyett az Őrtorony Társulat buzdítására "nagy önfegyelemmel elfojthatják" magukban ezeket az erőket. Más szavakkal, az Őrtornyos módszer nem segíti a tagjait abban, hogy nézzenek magukba, szembesüljenek valós problémáikkal, növeljék a belső erejüket, foglalkozzanak a lelkiállapotukkal, hanem éppen ellenkezőleg az állandó jövés-menésre, programokon való részvételre, vagyis minden másra csak arra nem hajtja őket és nem hagyja nyugodni a híveket. Mindent megszab és mindenbe beleszól. Viszont egy szép nagy vigyorgást kell az egészre ráhúzniuk.
Így a Jehova név a modern idők köztudatában összekapcsolódik az üldözöttség, nyughatatlanság, kirekesztettség sőt a háborodottság fogalmaival. Ő adta Lilithnek is a szárnyakat, így azoknak, akik a sötétség gyermekei, akár szándékosan, akár akaratukon kivül, szintén Jehova támogatását élvezhetik egészen addig, amíg elfogadják a játékszabályait. Lilith azonban nem jó vagy rossz, egyszerűen csak van. A Jehova Tanúi, mint Szervezet és egyes emberek tevékenységeinek, sőt maga Jehova megítélése is egyedül csak a Mindenható Istenre tartozik. 

Gondolom néhány olvasó már felismert egy-két hasonló vonást a Lilith-kultusz és a JT gyülekezet tanítása és gyakorlata között. Például már az elején gyanús az asszony, aki szárnyakat kapott és elrepült, hiszen ez eléggé érdekesen hasonlít a Jelenések 12:4-ben található 'asszonnyal', mely a hű és bölcs szerény véleménye szerint is rájuk, mint Isten földi szervezetére vonatkozik és amely biblaivers szintén alapul szolgál(t) az egyik sarkalatos dátum, az 1914, kiszámításához:
"De adaték az asszonynak két nagy sasszárny, hogy a kígyó elől elrepüljön a pusztába az ő helyére, hogy tápláltassék ott ideig, időkig, és az időnek feléig."

Inkább most nem bíbelődnék további párhuzamok kielemzésével, mivel sokkal izgalmasabbnak tartom azt, hogy mi módon tudjuk javunkra fordítani a 'Lilith' (ezen keresztül Jehova Tanúi) erejét.

A tanulságok ezernyiek, talán egy jó összefoglalást találunk Hannelore Traugott: Lilith A Fekete Hold erósza című könyvében: 
„ Mi magunk akkor válunk áldozattá, ha nem fogunk fel egy tanulási helyzetet."
"Ahol megtagadjuk az áldozatot, ott megtagadjuk az életet is.”

Birtalan Eszter könyvének egyik ajánlója így fejtegeti ezt: "Bár ellentmondásnak tűnik, Lilith úgy tesz jót velünk, hogy rosszra ösztönöz minket. Azáltal segít, hogy előhozza belőlünk a legsötétebb oldalunkat, a legalantasabb motivációinkat, és ezért nem hazudhatjuk tovább tisztának magunkat. Azzal szorít sarokba, hogy felerősíti bennünk kétes eredetű vágyainkat, amelyek hosszú távon képtelen élethelyzetekbe sodornak minket. (Kultúrtörténetileg úgy is tekinthetünk rá, mint a vámpírok ősanyjára.) Amikor már nem tudjuk tovább folytatni ily módon az életünket, és felelősséggel szembenéztünk saját valódi személyiségünkkel, akkor jön el a megváltás lehetősége számunkra. Ha valóban elengedjük romboló késztetéseinket, újjászülethetünk egy magasabb rendű létezés számára."

Sokan JT-i közül tapasztalhatták ezt a 'sarokba szorítást' a saját életükben is, amikor a bibliaellenes gyülekezeti elrendezéseken és ezek istentelen következményein háborodtak fel vagy szembesültek ezekkel valamilyen formában. Olyan ez, mint egy cipődben levő pici kavics, amit hiába próbálsz eltávolítani, soha nem találod, de ha visszaveszed a lábadra a cipődet, azonnal nyomni kezd és nem tudsz járni benne. A JT gyülekezet hatása olyan, mintha ez a pici kövecske varázslatos módon megnőne. Ez lehetetlenné teszi a járást, viszont el tudod távolítani a cipőből. Ezt annyira nem kellemes átélni, de utána jobb lesz.
Sajnos egyesek még mindig nem tudtak elszakadni a sötét középkori gondolkodástól és azt hangsúlyozzák, hogy valami gonosz démoni erők mozgatják a JT szervezetet a háttérből. Holott az ilyen fajta szektás csoportosulások olyan emberek gyüjtőhelyei, akik esetleg a legsúlyosabb és legsötétebb tudatalatti problémákkal küszködnek és amire vagy nem kaptak semmilyen segítséget, mert nem is kértek, mert általában ők maguk sem tudnak arról, hogy milyen állapotban vannak, vagy kértek ugyan, de elutasításban, megvetésben részesültek. Mások valószínűleg egy sebezhető élethelyzetben, amikor a kérdéseikre kerestek választ és felismerték a saját egyházuk képmutatását, kerültek a JT szektával kapcsolatba. Így sokan utolsó reményként találtak rá erre a vallásra, amivel mintegy új lehetőséget kaptak a Sors-tól. Ebből a szempontból is lehet ezt nézni, ami természetesen nem szenteli meg azokat a kegyetlenségeket, amiket leginkább egymás de mások ellen is elkövetnek. Aztán, hogy ki mint él ezzel a sors-adta lehetőséggel, az már más lapra tartozik.

Lilith-nek azonban van jövője, ugyanis a helyzete, attól függően, hogy hogyan értékeli ki ezt saját maga számára, kétféle módon nyilvánulhat meg: az egyik szerint miután keresztülment a kitaszítottság, fájdalom és megaláztatás folyamatán, elfogadta azt és tanult belőle, megtalálhatja helyét a társadalomban és hatalmas energiáját egy építő mederbe terelheti. A másik lehetséges megoldás szerint óriási pusztítást tud végezni, ha nem képes a fájdalmait feldolgozni.
A Biblia megemlít két nőt is (bár a "Lilith" nem feltétlenül nő kell, hogy legyen, csak nekem most ez jutott eszembe), akik mindketten különleges képességekkel bírtak és rendkívüli helyzetben voltak a Héber Íratok beszámolója szerint. Ezek a történetek kifejezhetik egyazon dolognak és lehetőségnek a kétféle megnyilvánulását és hatásait.
Az egyikük Jezabel, az ókori királyné, aki spiritiszta gyakorlataival és gonosz tetteivel hozzájárult az ország pusztulásához. Jézus a Jelenések könyvében (Jel 2: 18-23) a thyatiraiaknak szánt üzenetében arra utalt, hogy ez a hatás még mindig veszélyt jelenthet a keresztény gyülekezetekben is. Egyes önmagukat kereszténynek valló nők, az alázatoskodás és engedelmesség helytelen (édesanyjuktól tanult) alkalmazásával megtűrik az erőszakos férjük viselkedését, akik aztán destruktív magatartásukat a gyülekezetben más ártatlan emberek megaláztatásában élik ki, és mindezt Krisztus nevében! Sőt egyesek még tovább mennek, mert átveszik a férjük feletti hatalmat az 'engedelmesség' álarca mögül az egész gyülekezet ügyeibe beleavatkoznak. Bár önmagukat nagyon nagyra tartják, titkos tudományuk mégsem a belső erejükön alapul, ezért 'ezoterikus' tanokat kutatnak, de nem értik azokat sem, mert illegális úton léptek be a szellemvilágba.  Környezetükben valóban hatalmas pusztítást okoznak. Nem elég, hogy férjüket kizsigerelik (általában félhullává változtatják, hogy azért szegény pára még azért pént tudjon keresni valahogy) de gyermekeiket is terrorizálják, pl egyes anyák odáig mennek, hogy ha megszorulnak anyagilag, akkor elveszik a gyerek zsebpénzét, anélkül, hogy megkérdeznék tőle. Vagy a gyerekük Facebook oldaláról vagy mobiltelefonjáról üzeneteket küldözgetnek azok barátainak. Az ilyen módon összezavart gyerekek (hiszen a saját szülőjük sem tartja tiszteletben a határaikat), aztán kikerülve az életbe olyan viselkedést engedhetnek meg maguknak, melyeket mások nem fognak díjazni. Amikor egyszer felismerik majd a szüleik által gyakorolt valódi hatást az ő életükre, bizony nem fognak neki örülni.
A pozitív kimenetelt a bibliai Eszter képviseli, aki egyedi helyzetét arra használta fel, hogy közben járjon olyan emberek érdekében, akik ezt saját maguk nem tudták megtenni. Ez mutatja, hogy senki sincs semmilyen életre elrendelve, mindenkinek magának kell megtanulnia tisztelni és használni a saját képességeit. (Mellesleg Jézus is erről beszélt a talentumokról szóló példázatában)

Pontosan azt fogjuk aratni, amit vetettünk is akár jó, akár rossz értelemben. Lilith is ugyanúgy a teremtett világ része, mint bármi más, és ugyanúgy megvan a saját szerepe. Meg lehet próbálni kitörölni a tudatunkból, de attól még létezik. Ennek analógiájára JT-inek el kell ismerniük, hogy bennük is ott van. Ha tagadod a saját sötét oldalaidat, mert valamiféle hamis (ál)szentség képzetébe ringatod magad, vagy rosszabb esetben rákened másokra, míg a saját hibáidra a 'tökéletlenség' kifogását alkalmazod, akkor az olyan formán fog felszínre törni, amikor és ahol nem számítasz rá. Az anyatermészetet ugyanis nem tudod becsapni és rá fog kényszeríteni valahogy, hogy mélyedj magadba. Minél jobban kapálódzol ellene, annál mélyebbre ásod magad! A tudatalattid 'kommunikál' veled az érzéseiden, a testeden (betegségek formájában), de életesemények formájában is. Jehova Tanúi belső tagadásukat a külvilágtól jövő 'üldözés' formájában élhetik meg, amit valójában saját akaratlan (és ostoba) viselkedésükkel provokálnak ki sokszor, mivel nem hajlandóak szembenézni saját terheikkel, így akaratlanul is másokra helyezik őket. Egy idő után a környezetüknek lesz ebből elegük és ha éppen egy alacsony szintű kommunikációs környezetről van szó (mint némely Tanú is), akkor az erőszak nyelvén fogják csak tudni kifejezni a nemtetszésüket. Természetesen ha valaki ilyet tesz, az maga ellen jelent ki ítéletet egyúttal, nem háríthatja az áldozatára a tettét. 
Ezekből a jelekből neked kell tudnod olvasni, amit csak akkor nem tudsz, ha nem a saját életedet éled, hanem a másikét figyeled (és kritizálod...). Ez azért is veszélyes lehet, mert esetleg olyan dolgot találsz, ami nem a te terhed. Mindenkinek annyi teher 'adatott', amit el tud viselni, mert Isten nem igazságtalan. Az a személy, akié, az eltudja viselni azt, te viszont nem feltétlenül. Ez oda vezethet, hogy ítélkezni kezdesz a másikon, hogy próbáljad lekicsinyíteni az ő terhét és megnyugtatni a saját lelkiismereted valahogy (....és fenntartani a Szervezetről kialakult ábrándjaidat). Az ítélkezéssel azonban csak azt éred el, hogy ugyanazt a mércét fogja Jézus rád is alkalmazni, vagyis ugyanolyan helyzeteken kell majd keresztülmenned, amilyeneken az a személy, akit elítéltél. Amiben átélheted a helytelen ítéleted súlyát saját magad is. Ez nem annyira jó, mert lehet, az az ember kibirta, túlélte azt a nehézséget, viszont te nem biztos, hogy túl fogod, hacsak nem teszed jóvá a helytelen ítéleteid következményeit, amit a másik életében okoztál.

Hidd el, nem érdemes ezt a kacifántot bejárnod, mert csak az idődet pazarolod, na meg ez nem olyan dolog, mint az óvodában, hogy nekem nincs, neked meg van, mert tudatalattija mindenkinek van. Maximum csak a tartalmukban különböznek egymástól. Ráadásul, ha nem veszel tudomást a saját deficitedről, akkor egyfajta negatív energiaörvényként, energiavámpírként is hathatsz másokra. Olyan leszel, mint egy fekete lyuk (black hole), ami minden fényt elnyel, viszont nem ver vissza semmit. Ha vitatkozol és 'gondolatstoppot' alkalmazol (megakad a lemez), ismételed magad, mint egy papagáj, azzal csak rosszabbá teszed a helyzetedet. Olyan leszel, mint egy 'víztelen forrás', amely ugyan látszólag enyhülést ígér a szomjazónak, csak a tartalom hiányzik belőle. (2Péter 2 fejezete végig azzal foglalkozik, hogy milyen problémákkal néznek szembe az ilyenek). Egy idő után senki sem lesz kiváncsi a bibliai 'tudományodra', melyek valójában 'üres fellengzős szólamok', amelyekkel csak olyanokra tudsz hatni, akiknek semmiféle bibliaismeretük nincsen egyáltalán vagy/és akik saját maguk is hasonló problémával kűzdenek, vagyis híján vannak a saját belső erejüknek,, mint te magad is és azt hiszik, hogy majd te (vagy az általad képviselt szervezet) fogsz rajtuk segíteni valahogy. Te saját magadtól nem tudsz ebből kikeveredni, de ahhoz meg túl büszke vagy, hogy segítséget kérjél vagy elfogadj. Aki mégis segíteni próbálna neked, azt is a mélybe húzod magaddal, így egy idő után még a legemberségesebb embernek is elege lesz belőled. Jézus maga is kerülte az ilyeneket, még ő sem tudta 'felnyitni a szemüket', de még csak nem is vállalkozott rá.
Ezért, ha Királyság-hírnök vagy, egy idő után eredménytelen leszel a prédikálásban, nemhogy örömet nem találsz benne, hanem a benned levő mentális hozzáállással egy pusztulásról fogsz beszélni másoknak, ítélkezve ezáltal másokon (amivel automatikus átveszed a terheiket....amire már fentebb utaltam). Miközben teljesen megfeledkezel Jézus kegyelméről mind magad, mind mások számára. De ezzel csak saját magadról állítasz ki bizonyítványt, nem javasolnám, hogy ezt tedd! 
Ha neked bármi érdekeltséged van JT-ivel (nyilván van, ezért olvasod ezt a cikket), akkor azt is sejtheted, hogy a te zsákod talán nehezebb lehet valamivel, úgyhogy jobb ha hozzákezdesz kiüríteni. De ne bánkódj ezen, mert annál nagyobb kincsek lehetnek benne!

A tudatalatti hatalma (a Lilith) csak olyan mértékben képes az életedet rossz irányba befolyásolni, amilyen mértékben tagadod a létét. Pl: ha egy férfi önismeret nélkül nősül meg, vagyis nem értékelte ki elsősorban az édesanyjához való viszonyát, nem rendezte vele a nézeteltéréseit, akkor nagyon nagy az esélye, hogy 'áldozatul' esik egy olyan hölgyikének, akinél folytathatja az 'anyuci piciny fiacskája' játékot, ami valószinüleg nem fog jót tenni a kapcsolatnak (ez ugyanígy igaz a nőkre is fordítva). Áldozattá ugyanis akkor válhatunk, ha nem tanulunk egy helyzetből.
A JT-i (és egyéb helyek) soviniszta elrendezésében mind nők, mind férfiak 'áldozattá' válhatnak, amely szerepből nekik maguknak kell kilépniük, azáltal, hogy elfogadják és szembenéznek önmaguk legsötétebb részeivel. Olyan ez, mint a bumeráng, te indítottad el, hozzád is fog visszatérni. Csak nem mindegy, hogy éppen várod és elkapod vagy háttal állsz neki és akkor esetleg fejbevág vagy kárt tesz benned. Ha követted a JT elrendezést, akkor valószínűleg sok ilyen bumerángot indítottál már el rossz értelemben, mert sok személy válhatott a te áldozataiddá. Ahogyan a gyerekeddel (ha van), házastársaddal, idősekkel, szerencsétlenebbek bántál, azok most mind feléd tartanak. Ne ringasd bele magad abba a tévhitbe, hogy te jót tettél másokkal! Ugyanis arról, hogy mi a jó és mi a rossz, külön fogalomtár létezik a JT gyüliben és a jogos panasszal bíróktól hamar megszabadulnak, ne rontsák ott a levegőt és a szép nagy teokratikus családról kialakult álomképet, így aztán sokan abban a hitben élhetnek, hogy "minden" jó, amit ők csinálnak. Sok JT személy nem képes kifejezni a sérelmét, mert ő maga is félelemben él, úgy, mint te. Főleg a gyerekek, az idősek és a pszichiátriai betegségekben szenvedők képtelenek erre (legalábbis egy JT közegben mindenféleképpen). De még határozott férfiaknak és nőknek sem könnyű ellentmondani a tekintéllyel bíróknak. Ezért főleg, ha vén, köf, kef vagy úttörő voltál (vagy ezek feleségei), akkor jobb, ha szembenézel a kemény tényekkel, hogy valószínűleg számtalan esetben végiggázoltál másokon, igaz talán akaratlanul, de hát az is te voltál. Hogy az akciófilmek nyelvén fejezzem ki magam: mint egy igazi teokratikus Terminátor, gyártottál magadnak egy rakás Kill Billt és bizony nem tudod, hogy melyik mikor csönget be hozzád (már jelképesen)!
Az élet törvényei ugyanis rád is vonatkoznak, még akkor is ha az Őrtorony segítségével azt gondoltad, hogy te felül vagy ezeken.

Minden alkalommal, amikor 'teokratikusan' jártál el, ugyanis ebben az esetben nem követted Jézust, egy újabb és újabb súlyt raktál a hátizsákodba. Ugyanakkor ott hagytál valamit annál a személynél is, akit megsértettél. Mintha ott hagytad volna pl a lakáskulcsodat. Előbb-utóbb szükséged lesz rá, mert be akarsz menni a lakásba. De hogy mész be, ha az illető nem enged be, nem akar veled beszélni, mert már elege van belőled és nem adja vissza a kulcsodat. Ez a helyzet akkor is, ha valakit tönkretettél, hozzájárultál a meghurcolásához. Egyszer majd te leszel akadályoztatva az életedben és anélkül a személy nélkül nem tudsz továbbmenni, mert nála van a problémád megoldásának kulcsa! "Légy jóakarója a te ellenségednek hamar, a míg az úton vagy vele, hogy ellenséged valamiképen a bíró kezébe ne adjon, és a bíró oda ne adjon a poroszló kezébe, és tömlöczbe ne vessen téged. Bizony mondom néked: ki nem jösz onnét, mígnem megfizetsz az utolsó fillérig." (Máté 5: 25:26)

Csak néhány ötlet ezzel kapcsolatban, amit megtehetsz:
Szánj rá egy kis időt és próbáld magad kívülállóként figyelni! Előfordulhat, hogy eszedbe fog jutni valami, amit esetleg rosszul tettél. Lehet, hogy mondta is neked az a személy akkor, csak nem figyeltél rá. Most lehetőséged van megkeresni és rendezni a helyzetet vagy félreértést, esetleg kijavítani az elrontott dolgokat. Minél több ilyen lépést teszel, annál több fog eszedbe jutni, de annál jobban, könnyebben fogod magad érezni is. 
Egyszerűen bíznod kell abban a kegyelemben, amit eddig is hirdettél az embereknek a prédikálás alkalmával. Ha inkább az ítéletről szóló tartalmat emelted ki és amúgy is szereted fenyegetni az embereket egy bosszúálló Istennel, akkor azon kéne elgondolkodnod, hogy neked vajon miért esik annyira nehezedre egy szerető Isten képének az elfogadása? Elképzelhető, hogy ennek kiderítésében szakember segítségét kell majd kérned.
Ha 'buzgó' hirnők vagy, akkor esetleg szem előtt tarthatnád, hogy az ítélet Istenre tartozik, és egyébként is neked nem a végítéletet, hanem a jó hírt kell(ene) hirdetned. Lehet, hogy a rokonaidnak már elegük van az állandó tukmából. Elmehetsz hozzájuk és elmondhatod nekik, hogy sajnálod, amit tettél, mert nem volt jogod erőszakoskodni. Ettől még persze te abban hihetsz, amiben akarsz, de ezt ők is ugyanúgy megtehetik. 
Nem kell mást tenned, semmi olyat, ami ellentétes lenne a Biblia tanításaival, csak egyszerűen légy az, akinek mondod magad: Krisztus követője és egy Új Világ előhírnöke. (Azt ugyanis elhiheted, hogy ha ezeket a lépéseket megteszed, akkor még azok is elkezdenek egy újvilágban hinni, akik eddig csak kinevettek.)

Ha azonban az áldozati oldalra sikerült kerülnöd, akkor se keseredj el, mert abban a helyzetben, amiben vagy, képes leszel megtalálni azt a belső erődet, amiről lemondtál vagy már régen lemondattak, talán azt hitted, hogy nem is létezik. Lilith a kietlen pusztában érezte jól magát, ezért a nehéz életkörülmények segítenek abban, hogy szembesülj a saját lelkivilágod legmélyebb bugyraival és egyesítsed Lilith erejét a már meglevő Évával. A kettő együtt fogja azt az erőt és tartást megadni neked, amire szükséged lesz ahhoz, hogy akár szembeszállj a bántalmazóiddal (adott esetben segítséget kérj, mert ahhoz is erő kell) vagy kilépj a helyzetből, ha szükséges. Nem vagy kiszolgáltatva és nem vagy egyedül, mert az ősi erő benned van és a JT-i között átélt helyzetekben elő fog jönni (feltéve ha nem esel önsajnálkozásba). Már korábban kifejtettem, hogy Jehovánál a nők nem éppen nyerők, ezért várható, hogy a Jehova hagyomány egyedüli ápolója, a Jehova Tanúi gyülekezetekben megszaporodhatnak a főleg nők és lánygyermekek elleni erőszakos megnyilvánulások, ahogyan az egyes férfitagok egyre elkeseredettebbé válnak, de ez egyáltalán nem jelenti azt, hogy az ellenkező nem képviselői nem eshetnek férfiaktól vagy nőktől jövő akár szóbeli, akár fizikai, akár lelki bántalmazások áldozatául.

Ez a történet nem arról szól, hogy ki a rossz ember és ki a jó. Ezt felejtsd el, mert ezzel csak áltatod magad, mert magadat (és másokat is) vagy az egyik vagy a másik csoportba fogod sorolni, ami akadályozni fog a fejlődésben. Lilith sem nem rossz, sem nem jó, csak egyszerűen van. Ezek az áldozatosdi-elkövetősdi helyzetek is vannak, amelyeket kezelni kell. Kinek hogy, mindenkinek más-más feladata van ezzel kapcsolatban. Úgy tűnik, hogy a Jehova Tanúi gyülekezetei különös drámák helyszínei ebben a vonatkozásban. Jehovának érdekében áll fenntartani a letűnőben levő patriarchális társadalom maradványait, sőt még a férfiak és a nők szerepéről szóló Írásszövegek kifordított tanításaval még egy vallásos köntösbe is bújtatja azokat, mintegy 'megszenteli' az erőszakos magatartást. Ezáltal mindkét nem képviselői elveszítik belső erejüket és egyre inkább úgy fogják érezni, hogy 'démoni' erőkkel kell küszködniük, melyek valójában saját belső, elnyomott vágyaik. Ha férfi vagy és a 'főség'-ről szóló bibliai tanítást úgy értelmezed, hogy a nők felett uralkodhatsz, felsőbbrendűnek érzed magad, akkor ugyanúgy elveszíted az erődet és döntésképtelen leszel végül, mint az a nő, aki felvállalja a 'lábtörlő' szerepet és kiadja a kezéből a saját élete feletti irányítást. Az ilyen kodependens kapcsolatokban nem fog érvényesülni semmiféle isteni erő vagy bölcsesség, mert az ellenkezne a szeretet törvényével. Az ilyen 'tanításokat' elfogadó közösségekben egymás vádolása egy olyan kultúrát tart életben, ahol megbélyegeznek, megaláznak és kizárnak ártatlan embereket, akikről úgy gondolják, hogy 'akadályozzák Isten Szellemének működését'. Ez a gyakorlat, hasonlóan a pusztába küldött bűnbakhoz, azonban a közösség tagjainak kezeletlen élethelyzeteire utal és képmutató életformájukról tanúskodik.
De a legnagyobb baj mégsem az, hogy ezt teszik, mert mindenki azt csinál, amit akar (no meg mindez Jehova egyéniségével még teljesen összhangban is van), hanem mindezt a tömény istentelenséget és szeretetlen eljárást még Jézus nevében is hajtják végre, ami végképp felháborító mindazok számára, akik ismerik Krisztus egyéniségét és tanításait! Ezáltal nyíltan Jézus ellenségeivé tehetik magukat az ilyen személyek, ha túl messze mennek viselkedésükben!

Jézus vak vezetőknek nevezte a korabeli vallásoskodókat és való igaz, az egyházi doktrinákhoz való ragaszkodás csak vakká tehet minket azzal szemben, ami éppen a szemünk előtt van. Ezzel a vakfolttal leginkább a legszorosabb emberi kapcsolatainkban - elsősorban az anya-gyermek viszonyban és a párkapcsolatban - szembesülhetünk, de természetesen sokáig külső erőnek hisszük. Mint általában a tudat alatt elnyomott tartalmainkról, erről sem tudjuk, hogy nem a külvilág hatása vagy a sors átka, hanem a személyiségünkhöz tartozik.

A feladatunk tehát három szakaszból áll: 
1. elfogadni, hogy ez a vakfolt is a részünk, és a külvilág üzenetei rólunk szólnak 
2. megérteni a belső démon természetét 
3. átminősíteni és építő módon alkalmazni ezt a tomboló energiát életünkben 


A művészet nyelve segíthet beazonosítani azokat a hatásokat, melyeket a 'lilith' tagadása okozhat az életünkben:

A videó egyesek számára zavaró képeket tartalmazhat!


Ez a másik dal, a La Mancha lovagjából egy részlet, amikor az idealista Don Quite Dulcineát látja a prostituált Aldonzában. Sophia Loren előadása jól demonstrálja a női őserő jelenlétét, melyet adott esetben pont a férfiaktól jövő megaláztatás hozhat felszínre.
Források:

10 megjegyzés:

 1. Én csak közvetítek :D

  http://kitartas.mozgalom.org/orokervenyu/a-kereszteny-no-utja-a-himsovinizmus-es-a-feminizmus-kritikaja

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Egy kérdésem lenne azonban:

   Ki vagy mi szerinted Jehova? Nem volt számomra világos teljesen a tanulmányod alapján.

   Mit gondolsz JHVH -ró? Egyenlő szerinted Jehovával?

   Köszi, üdv

   Törlés
  2. "Ki vagy mi szerinted Jehova? "
   Ezt mindenkinek magának kell eldönteni az alapján, amit tud és tapasztal ezzel a névvel kapcsolatban.

   "Nem volt számomra világos teljesen a tanulmányod alapján."
   Pontosan mi nem volt világos benne?

   "Mit gondolsz JHVH -ró? Egyenlő szerinted Jehovával?"
   Az mindegy, hogy én mit gondolok, mert mindenki levonhatja a saját következtetéseit erről. Ha mégis érdekel az én meglátásom, csak annyit tudok mondani, hogy valamilyen olyan hatalmas negatív erő vagy lény lehet, ami egy sötét oldalt képvisel.
   A JEhova egy alkotott név. Abban nem érzem magam iletékesnek, hogy a JHVH-val mennyire hozható kapcsolatba és ha igen, akkor hogyan. Ezt olyantól kéne megkérdezni, aki ebben illetékes. Csak annyit tudok, hogy JT-i a név képviselőinek vallják magukat és ők összehozzák a két dolgot.

   Törlés
 2. Egy olvasó küldte az alábbi linket, ami azt mutatja, hogy a pusztába száműzött nő, mint jelkép mélyen az emberi pszichébe van ívódva:
  http://www.youtube.com/watch?feature=player_embedded&v=1FH-q0I1fJY#!

  VálaszTörlés
 3. Jó írás, tetszik .Nemrég olvadtam Lilith-ről Huber Lipót könyvében, nem tudtam hova tenni a dolgokat . Nem értettem ki ez a női alak, a képzelet szüleménye? Egyáltalán hogy került bele a zsidó Talmudba? A kép még most sem igazán tiszta, de tetszik a megközelítés a részedről .

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Koszonom.
   Nehez olyan valamirol irni, aminek eredete az ismeretlenseg homalyaba vesz, így a fantazia es a valosag keveredik.
   Szerencsere nem tiltom meg, hogy az olvaso hasznalja a sajat fantaziajat, mint ahogy en is ezt tettem, amikor írtam a cikket.
   Orulok, hogy sikerult valamennyire erzekeltetnem a temat. A Huber Lipot konyvrol nem tudok, de majd utananezhetek.

   Törlés
 4. A Jahvé-Adonáj Jézus című könyvében olvastam. Több minden is van érinte benne, de első sorban azt boncolgatja ami a könyv címe is . A zsidó papok tanításai csak kiegészítések a részéről, és itt olvastam Lilith-ről .

  VálaszTörlés
 5. Jónak tartom az írást és az oldal is jó az opcióival.

  VálaszTörlés
 6. Hamvas Béla: Scienta Sacra könyvének 1. kötete hitelesebben megvilágítja a valóságot mindenféle női kisebbrendűségi fixációs mintázat nélkül. Javaslom olvasgatni. Minden jót!

  VálaszTörlés
 7. női kisebbrendűségi fixációs mintázat. Telitalálat.

  VálaszTörlés