Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2014. április 11., péntek

A 100 pontos szekta teszt

Ezt csak érdekesnek találtam:


1.

A Gurunak mindig igaza van.

2.

Neked sosincs igazad. Te vagy mindig a rossz.

3.

Tilos kilépni, elhagyni a csoportot.

4.

Sosem lehet “leérettségizni”.

5.

Saját „csoport-nyelvet” beszélnek.

6.

„Csoport-agy”, a nézetkülönbségek elnyomása, ráerőltetett konformizmus, egyen-gondolkodás.

7.

Irracionalitás megléte.

8.

Megkövetelik, hogy felfüggeszd a kételyeid.

9.

Más vetélytárs csoportok, szekták, kultuszok, vallások befeketítése, lekicsinylése.

10.

Kirohanások a kritikával élők személye ellen.

11.

Annak hangsúlyozása, hogy a szekta az egyedüli út (az üdvözüléshez).

12.

A csoport/szekta tagjai mind különlegesek, nem átlagemberek.

13.

Bűntudat/szégyen keltés, a tagok megszégyenítéssel való manipulálása.

14.

Megkérdőjelezhetetlen tanítások, dogmák, szent tanok, okkult tudomány, tévedhetetlen ideológia súlykolása.

15.

A tagok indoktrinálása, kiokítása e tanokra.

16.

“Szent” vagy “bölcs”, megkérdőjelezhetetlen vezetőkre való hivatkozás.

17.

Instant közösség-feeling

18.

Instant intimitás, “Szeressük egymást, gyerekek!”.

19.

Teljes önalávetést követelnek a szektának.

20.

Mosolygós csodavárás, csillogó szemű hit.

21.

Korábban megtértek személyes tanúságtétele/kiállása a szekta mellett.

22.

Köldöknéző – önmagába forduló csoport.

23.

Mögöttes célok, rejtett érdekek, hátsó szándékok.

24.

Agresszív toborzás

25.

Megtévesztő toborzás

26.

A humornak nincs helye!

27.

Nem mondhatod ki az igazat / igazad.

28.

Klónozás – a szekta vezetőjének, vagy idősebb / régebbi tagjainak klónjává, másodpéldányává válsz.

29.

Meg kell változtatnod a hitrendszeredet ahhoz, hogy megfeleljen a csoport hitrendszerének.

30.

A cél szentesíti az eszközt.

31.

Őszintétlenség, átverés, tagadás, meghamisítás, a történelem/múlt átírása.

32.

Dupla-fenekű igazságokkal, emeletes hazugságokkal etetnek.

33.

Az újonnan jöttek garantáltan hibásan gondolkodnak.

34.

A szekta fóbiákat, félelmeket ültet beléd.

35.

Pénzéhes hozzáállás.

36.

Beismerő vallomásokat kell tenned, gyónást megkövetelnek.

37.

Büntetnek és jutalmaznak, juttatásokat adnak, megvonások rendszere.

38.

Egy elérhetetlen, emberfeletti tökéletesség modellt festenek eléd.

39.

Mentorálás. (“Pátyolgatnak.”)

40.

Faggatódznak, behatolnak a magánszférádba.

41.

Zavart guru, mentálisan beteg vezető.

42.

Zavart tagok, mentálisan beteg követők.

43.

Gyengeség, hatalomnélküliség, tehetetlenség érzetét keltik benned, burkolt megfélemlítés, megszégyenítés, ráutaltság képzet.

44.

Ignorált, mellékesnek nyilvánított a szektán kívüli életed.

45.

A tapasztalatból, megfigyelésből eredő gondolatot, a logikai következtetéseket felülírják ideológiával.

46.

Eltitkolják előled azt, hogy valójában gyökeresen meg akarnak téged változtatni.

47.

Gondolatblokkoló nyelvhasználat. Gondolkodást megakasztó klisék és szlogenek.

48.

Misztikummal való manipuláció.

49.

Totális vakhit és teljes bizalom megkövetelése.

50.

Hierarchikus, autoriter hatalmi szerkezet, kasztrendszer.

51.

Elöljáró csoport, belső kör, álcázott propagandisták.

52.

„Hit” egyenlő „igazság”.

53.

Kettős kötés használata.

54.

A szektavezér nem elszámoltatható, nem számon kérhetőek a cselekedetei, nem felelős értük.

55.

Minden tagnak szüksége van arra, hogy a guru dirigáljon neki, a gurunak senki sem parancsol.

56.

A guru mindenkit kritizál, megró, a gurut senki nem kritizálja, róhatja meg.

57.

Az “igazság” és a “valóság” a csoport által meghatározott.

58.

A guru mindenekfölött állóan különleges, már-már nem emberi minőség.

59.

Bármi (borzalom) történjék is, a guru, illetve csoport feltétel nélküli odaadást, teljes elkötelezettséget követel.

60.

Totális vakhit és teljes bizalom megkövetelése.

61.

A tagoknak nem jár tisztelet. Abúzus, bántalmazás jár.

62.

Következetlenség. Egymásnak ellentmondó üzenetek.

63.

Rugalmasan kezelhető, változtatható erkölcs, morál.

64.

Szeparatizmus

65.

Karizmatikus, szuggesztív vezető.

66.

Az önfeladásra, ego eltörlésre buzdít.

67.

„Ne higgy a gondolataidnak!”

68.

„Ne bízz az érzéseidben!”

69.

A szekta átveszi az egyén döntésfolyamatainak irányítását.

70.

Azt az érzést keltik, tartozol a csoportnak, lekötelezett vagy feléjük.

71.

“Nálunk van a világ minden bajára, és a te minden bajodra a gyógyír, a panacea!”

72.

Egyre magasabb fokú agymosás, egyre mélyebb elköteleződés megkövetelése.

73.

Varázslatos, misztikus, “megmagyarázhatatlan” erők munkálnak. (Rajtuk végképp nem lehet semmit számon kérni.)

74.

Transzot, megváltozott tudatállapotot előidéző praktikák.

75.

Új identitást akar adni, az Én-t újrarajzolni, átírni az egyén múltját, élettörténetét.

76.

Vetélkedés a tagok közt.

77.

Igazhitű követők és hitetlenekre felosztás.

78.

Bűnbakképzés és kiközösítés.

79.

Beígérik a különleges hatalom vagy tudás megszerzésének lehetőségét. “Mézesmadzag”

80.

Átverés. Nem kapod meg a beígért nyalánkságokat.

81.

Álszenteskedés.

82.

Az igazság tagadása. A valóság fejre állítása. Racionalizálás, meghazudtolás.

83.

Rózsaszín szemüvegen át nézi önmagát.

84.

Azt kommunikálja, szekta nélkül soha nem jutsz előre, nem vagy életképes.

85.

Azt kommunikálja, a szekta nélkül soha nem leszel az, aki vagy, nem teljesíted be „földi küldetésed”.

86.

Lojalitást, együttműködést követelnek a csoporttal.

87.

Ellenségkreálás. A kívülállók lekicsinylése.

88.

A szekta birtokolni, kisajátítani akar téged, kiszorít minden és mindenki mást.

89.

Médiumi üzenetközvetítés, vagy más, okkult, megkérdőjelezhetetlen információforrás.

90.

A csoportra utalttá tesznek minden módon.

91.

Az újonnan érkezőket meg kell “reparálni”.

92.

Kognitív disszonancia technikájának alkalmazása.

93.

Kőkemény agymosási és megtérítő taktikák alkalmazása.

94.

Grandiózus, isteni létmód, csodás cselekedetek, bombasztikus, grandiózus kinyilatkoztatások, jogot formálás.

95.

Fekete-fehér gondolkodás.

96.

Testi sérüléssel, vagy akár halállal való fenyegetése annak, aki kritizálni meri a szektát.

97.

A tagok világi javainak elorzása.

98.

A tagok hosszú órákig ingyen dolgoztatása.

99.

Teljes körbefonás, megfojtás, totális elszigetelés.

100.

Tömeges öngyilkosság.


https://www.facebook.com/HeavenForSale?ref=profile

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése