Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2013. augusztus 5., hétfő

Ideje van a gyógyulásnak

"Mert mindenkinek, a kinek van, adatik, és megszaporíttatik; a kinek pedig nincsen, attól az is elvétetik, amije van."

A szülők epigenetikai mintázatának öröklése miatt bennünk élnek az ő és felmenőink gondolkodási, viselkedési és reakciós mintái. Ezen mintázatok tudatosodásáig és az abból való kilépésig, az ő általuk ránk hagyományozottak alapján cselekszünk tudattalanul. Mindenkinek van dolga ma ezzel, de azok, akik az Őrtorony "védelmező szárnyai" alatt nőttek fel - védelmezve az élet realitásaitól és erőszakosan elszakítva saját belső útmutatójuktól - különösen nehéz helyzetben lehetnek ebből a szempontból. Ugyanis szüleik Isten nevében erőszakolták rájuk az Őrtorony istentelen eljárásait, így eleve - egy vallásoskodó köntösbe bújtatba ugyan - Isten ellenségeiként lettek nevelve.

Azokról, akik kitartottak az "atyák hagyományai mellett" Jézus így nyilatkozott:
"Kemény nyakú és körülmetéletlen szívű és fülű emberek, ti mindenkor a Szent Léleknek ellene igyekeztek, mint atyáitok, ti azonképen.
A próféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? és megölték azokat, a kik eleve hirdették amaz Igaznak eljövetelét: kinek ti most árulóivá és gyilkosaivá lettetek"
(Csel  7:51-52)
Egyesek talán felismerhetik, hogy az Őrtorony sok hamis tanítást közvetít és szándékosan félrevezeti a tagjait. De mindez hogyan hatott rájuk, kiváltképp akkor, ha ebben nőttek fel, vagy évtizedeket töltöttek az agymosásban? Az emberi tudattalanban tárolódott információk ugyanis ott vannak és tovább dolgoznak. Az ilyen automatikusan élt életet a Biblia "hiábavalónak" nevezi (1Péter 1:18). Ez azt jelenti, hogy nem lehetünk önmagunk, amíg nem tudjuk, hogy mit hordozunk anyánk és apánk mintáiból. S így lehet, hogy családtagjaink, generációs őseink életét folytatjuk, az ő általa meg nem oldott problémákra megoldást/feloldást keresve - helyettük, sorsukat átvállalva...Azonban a világ színtere megváltozott, így ma már sokkal több lehetőség van arra, hogy a gyermekkorban elszenvedett sérelmeket gyógyíthassuk. Ennek alapja, hogy az ember először is elismerje, hogy NEKI erre szüksége van (tehát nem az Őrtoronynak, nem a véneknek, nem a szüleinek stb...) és képes arra, hogy kimásszon az érzelmi turbulenciából.
Isten nem igazságtalan: a különösen nehéz helyzetben levők, különösen kiemelkedő képességekkel bírnak, melyek éppen akkor fognak kifejlődni, ha az illető tudatosan ad választ az őt ért nehézségekre. Ennek hiányában ugyanis automatikusan tudatalatti elhárító mechanizmusok lépnek életbe, az egyén túlélése érdekében, melyeknek - tekintve azt a stresszhelyzetet, amelyet reagálni kell - akár alantas megnyílvánulásai is lehetnek (Jakab 3:14-16). Szeretném kiemelni, hogy a saját egyéniségen végzett munka NEM Isten dolga, hanem az egyéné. Ha Isten dolga lenne, akkor nem lenne se koldus, sem börtöntöltelék, de léteznek ilyenek:
"Mert kicsoda tudja az emberek közül az ember dolgait, hanemha az embernek lelke, a mely ő benne van?"(1Kor 2:11)
Isten megengedhet helyzeteket, annak érdekében, hogy tanuljunk, de a munkát nekünk kell elvégezni, így lehetünk Isten munkatársai. Egyes megtértek erőteljesen sugallhatják azt, hogy Isten végzi el ezt a munkát rajtuk, nekik nincs ebben dolguk. Hát, aki nem dolgozik, az nem munkatárs, hanem élősködő. Ezért is van, hogy a vallásos emberek csak ritkán tesznek valamit a szűkebb-tágabb környezetért (nos, ha tesznek is, azt is sokszor a saját egójuk felmagasztalása végett teszik, és nem mulasztják el megemlíteni, hogy ők milyen jóemberek, persze ők semmik "Isten ereje" nélkül...), ehelyett megelégszenek vallásos tevékenységek végzésével. A "keresztény" Európában pl elterjedt a prostitució, a természet kizsákmányolása a pazarlás, a szerencsétlenek kihasználása, a gyermekek bántalmazása. Ugyanakkor a liberális törvények végtelen kedvezményeket biztosítanak az egyházak számára. Az, hogy egyesek azzal takaródznak, hogy addig sem lopnak, vagy gyilkolnak ("ott rosszat nem tanul"), sovány vigasz, és szégyen Istenre nézve, Akit éppen vegetáló "jóemberek" nyájaival hoznak összegfüggésbe.

Jézus talentumokról szóló példázatában az háziúr miután kiosztotta a talentumokat, útra kelt (Máté 25:14-30). A gonosz és rest szolga azonban elásta ezeket, amiért büntetést kapott. Sajnálatos módon sokan - még vallásvezetőik asszisztálásával is - elásták azokat a bizonyos talentumaikat, vagyis nem fejlesztették képességeiket, tehetségüket és szegénységre, sőt koldusbotra jutottak - amiről a Biblia azt mondja, hogy Isten szolgái nem jutnak oda. Az Őrtorony erősen kampányol az emberi tehetségek elfecsérlése, vagy visszaszorítása mellett, mert vallásos marketingérdekei ezt kívánják meg. Az így tönkretett emberi roncsokat azután kidobja, amikor használhatatlanokká válnak számára, sőt vádolja is őket. Ebben az erősen antikrisztusi környezetben, bizony fel kell kötnie az embernek a nadrágot, hogy megőrizze ép elméjét. Úgy tűnik sok olyan lélek van Jehova Tanúi között, akik 10 talentumot kaptak, vagyis több munkájuk lesz, mint másoknak. Ezeknek az embereknek bizony keményen kell dolgozniuk ahhoz, hogy "bemehessenek Uruk örömébe". De megéri, mert utána még többet kapnak majd!

Szerencsére a jelenlegi világhelyzet is kedvez ebben a folyamatban - sőt szinte csak ebben kedvez -, hiszen a "válság"-ban az embernek meg kell tanulnia a befeléfordulást, a dolgok felülvizsgálatát, az új dolgok elsajátítását, takarékoskodást és még sok egyebet, mely mind-mind kívánatos és pozitív dolog. Ez alapot szolgáltathat valami újra. 

Egyre többen rádöbbennek arra, hogy az egyedüli és legnagyobb akadály bennük van, a beidegződéseikben, a problémákra adott válaszreakcióikban, mely szokásmintáknak ("ördögi körök") megtörése mindenkinek lehetősége, de egyben felelőssége is. A kifogások ideje lejárt, senki sem kiváncsi ezekre, mert ilyenek mindenkinek lehetnének. Itt az ideje valóban újjá születni!

Valódi önmagunkhoz, így Istenhez is, a családi mintáink, örökségeink kicsomagolásán keresztül juthatunk el. A női és férfi vérvonaladhoz tartoznak az anyai és apai ágaid női tagjai a családodban – vér szerinti jogon vagy az odatartozás más jogain (beházasodás, (át)vállalt – örökbefogadott gyermekek, nevelőszülők, szeretők-szerelmek, tettesek és áldozatok, stb.)

Ha úgy érzed, hogy akadályozva vagy az életed valamely területén, akkor az okokat ne kívűl keresd, hanem a saját hozzáállásodban (még egyzser: ez nem azonos az önváddal, vagy hibakereséssel). A te felelősséged olyan segítséget keresni, mellyel közelebb jutsz a problémád gyökereihez. Azok az emberek, akik ezt maguk sem tették meg az életükben, hanem csak megelégszenek vallásos frázisok ismételgetésével, valószinüleg nem fognak segíteni neked.
Például: hogy élhetnénk boldog párkapcsolatban, ha nincs rá mintánk? Az Őrtorony kötelező bazsalygásában felnőtteknek először arról is fogalmat kell alkotni, hogy mi a "boldog".
Ha a családban gyakoriak a párhuzamos szerető kapcsolatok és megcsalások, vagy válások? Ha apáinkat túl gyakran éreztük piaszagúnak? Ha a férfiak kihaltak vagy eltűntek és magára hagyták a nőket? Ha anyáink a partfisnyél vagy a fakanál meghosszabításának tekintették magukat/voltak számontartva?

És még sorolhatnám a sorsunkat múlt meghatározó háttérmintákat, melyek okaivá válnak:

  • a kapcsolati problémáknak
  • traumáknak, veszteségeknek
  • pszichoszomatikus betegségeknek
  • fatális betegségeknek
  • szorongásnak, pániknak
  • szexuális nehézségeknek, s akár meddőséget, vetélést is okozhatnak
  • a pénztelenségnek, szükség megéléseknek
  • egzisztenciális – anyaig és karrier – problémáknak


A múlt erősebb mint gondolnád – de sosem erősebb nálad! A tehetség, mint mondják, utat tör magának. De nem mindegy miben, mert lehetünk tehetséges csalók, betegek, szociális támogatáson élők stb. A bennünk élő múlt erős, mert zömében tudattalanul irányít bennünket. De felismerve a mintákat, meghaladva a családi sorsmintákat, új forgatókönyv írható.

A múltnak kincsei is vannak – kutasd fel őket! A múlt nem csak teherként értékelendő, de ehhez a mélybe kell ásni és felkutatni a családban gyakran már nem számon tartott, elfeledett és kevesek által képviselt erőforrásokat, tehetségeket és pozitív, egység megéléseket. Ezekre éppúgy szükségünk van, hiszen ezekből meríthetünk erőt, s mintát arra, hogy lehetséges jó párkapcsolatban, jó anyagi viszonyok között, szeretetben és egészségben élni. Mindenki családjában megtalálhatóak a pozitív minták éppúgy mint a negatívak. S ezeket is tudatosítani érdemes!

Ha szeretnél a szüleidhez és/vagy felmenőidhez képest új utakon járni, életed folyását meghatározó háttérmintákat felismerni és meghaladni (vagyis meggyógyítani egy mérgező szektában szerzett sebeidet), vagy egyszerűen csak rálátni mindarra ami meghatározza megéléseidet, megélt nehézségeidet, akkor ezért tenned kell valamit.


Forrás:
http://gralhaz.hu/augusztusi-mintavalto-napok-az-igaz-enerobe-erkezesert/


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése