Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2013. február 10., vasárnap

A társadalom ragadozói: a pszichopaták

"Kiválaszt téged, a szavaival lefegyverez, a jelenlétével irányít. Elbűvöl szellemességével és a terveivel. Kellemesen töltöd vele az időt, de mindig benyújtja a számlát. Mosolyog és megtéveszt, a tekintetével megrémiszt. És mikor kiélte magát veled - és ezt fogja tenni -, otthagy, és magával viszi az ártatlanságod és büszkeséged. Sokkal szomorúbb leszel, de nem sokkal bölcsebb, és sokáig töprengsz majd, hogy mi történt, mit tettél rosszul. Ha pedig a hozzá hasonlók közül egy másik kopogtat nálad, vajon ajtót nyitsz-e?
(részlet egy tanulmányból: "egy börtönben ülő pszichopata")

Figyelem!: Ez a cikk tájékoztató jellegű. Nem alkalmas senki diagnosztizálására sem. (Máté 5:22)

Antiszociális viselkedészavar, másnéven pszicho- vagy szociopátia a társadalom normáit felrúgó, azzal szembehelyezkedő emberek viselkedésére utal. Bibliai szóhasználatban egyszerűen istentelen embereknek is nevezhetnénk, ami nem is állna távol a valóságtól, mivel ezeknek az embereknek nincsen lelkiismeretük, vagyis teljességgel hiányzik belőlük az a belső érzés, mely a moralitást, erkölcsöt szabályozza, vagyis az ami visszatartaná őket a helytelen viselkedéstől.
Ez azt jelenti, hogy ezen emberi ragadozók kellemes modorukkal és manipulációikkal kíméletlenül gázolnak át életeken, miközben a bűntudat vagy megbánás legcsekélyebb jelét is mutatnák. Empátiát képtelenek érezni áldozataik iránt és lelkiismeretükre sem lehet apellálni, mert nincs nekik. Ezek így kemény szavaknak tűnhetnek, számomra is elég sokkolóan hatottak, amikor e téma után kutattam. Ezt a cikket azonban nem azért írom, hogy bármilyen diagnózist állítsak fel bárkire vonatkozóan, de azért sem, hogy félelmet keltsek bárkiben is. Úgy gondolom, hogy azok az infók, melyek rendelkezésünkre állnak a modern pszichológiai ismeretek és megfigyelések fényében, érdemes tudomásul venni és összevetni ezeket a JT gyülekezetben szerzett tapasztalatokkal, mert úgy gondolom, hogy szükségünk lehet rá.

Mielőtt még bárkiben is felmerülne az ostoba, Istent vádló kérdés, miszerint: 'miért engedi meg egy szerető Isten, hogy őrült pszichopaták születhessenek meg?', a válaszom az, hogy pontosan azért, amiért léteznek fehér cápák és gyilkos bálnák. Nem az a kérdés, hogy Istennek mi a célja velük, hanem az, hogy mi mit tegyünk annak érdekében, hogy minimalizáljuk annak az esélyét, hogy áldozataikká váljunk. Fontosnak tartom megismerni és tudomásul venni ennek az állapotnak a valós természetét, melyet sokszor emlegetnek erkölcsi elmebetegségként is.
A pszichopátia a normális embereknek éppen úgy érthetetlen, mint - megmerem kockáztatni - maguknak a pszichopatáknak a normálisan érző ember. Két külön világ. Egyes vélemények szerint, ezek az emberek egy teljesen külön forrásból származnak, nem is emberi lények, valahogy hasonlóan a nefilimekhez. Egyébként Jézus maga is utalt arra, hogy egyes vallásoskodók az "Ördög atyától" vannak. Ezek alapján akár úgy is tekinthetők, mint a "rossz mag", mely együtt növekszik a búzával és addig, amíg nem nyilvánul meg, az összetéveszthetetlenségig hasonlít rá (ha valaki látott már konkolyt, akkor tudja, hogy maga a növény pont olyan, mint a búza szára és levele - egészen a virág megjelenéséig...). Számos film és művészi alkotás feldolgozta már ezt a droidszerű állapotot (pl: Terminátor, Mátrix, Orwell művei stb.), mely arra utal, hogy az emberek valahogy érzékelik azt a tényt, hogy élnek közöttük másféle lények is, akik nem éreznek úgy, mint ők.

Elméletileg a pszichopátia nem elmebetegség, bár egyes országokban annak nyilvánították, mert csak ezzel az indokkal tudtak csak fogvatartani veszélyes bűnözőket. Genetikai okok és társadalmi erők komplex, és nem teljsen megértett kölcsönhatásából alakul ki. Nem is függ össze a gyermekkori bántalmazással sem, bár a szexuális vagy fizikai erőszak kétségtelenül rosszabbá teheti egy pszichopata helyzetét. Vannak beszámolók azonban olyan pszichopatákról, akik szerető családi környezetben nőttek fel, mégis súlyos normaszegővé váltak. A szakemberek szerint ez az állapot terápiával nem kezelhető, sőt igazából csak növeli a pszichopata tudását ahhoz, hogy jobban tudjon hazudni és manipulálni. A pszichopata ugyanis nem érzékeli saját viselkedését, csakis saját önző céljaira törekszik, melyek egyike: a másik feletti kontroll megszerzése. Szemrebbenés nélkül és folyékonyan hazudik és tökéletesen utánozza az emberi érzéseket, anélkül, hogy valójában érezné őket. Vagyis egy tökéletes álarcot visel, mellyel törbecsalja áldozatait. Nem szabad alábecsülni módszereit, mert kiszimatolja áldozatai gyengéit és még olyan szakembereket is megvezethet, akiknek nagy tapasztalatuk van pszichopatákkal.
Talán a legnehezebb és legszívfacsaróbb a pszichopata gyermek, akikkel gyakorlatilag nem lehet mit kezdeni. A szakemberek szerint korai felismerés esetén van némi remény, hogy szeretettel, de szigorú és következetes szabályok betartásával keretek között lehet őket tartani, de akkor is az eredmény korlátozott (talán nem lesz sorozatgyilkos, csak simlis). Az értelmetlen önvád ilyenkor a szerencsétlen szülőre hárul, aki mindent elkövetett, a pszichopata mégis az elkövetett 'hibákon' fog lovagolni és egy életen keresztül ezeket fogja esetleg kifogásként felhasználni becstelen eljárásai igazolására, újabb és újabb tőrt döfve ezáltal családtagjaiba.


A pszichopaták egy része veszélyes bűnöző, de nem minden kegyetlen bűnöző pszichopata. Van azonban egy olyan réteg, akik nem folytatnak bűnözői életformát a szó szoros értelmében, mégis rendkívül sok kárt okoznak ártatlan embereknek és a társadalomnak is. Különösen vonzódnak bizonyos foglalkozásokhoz, gyakran törltenek be vezető szerepet és olyan helyeken, ahol hatalmat gyakorolhatnak mások felett, amivel kiélhetik torzult vágyaikat. Egyértelmű ismertető jelük, hogy semmiért nem vállalnak felelősséget, mindig keresnek egy bűnbakot maguk helyett, akit vádolhatnak. Ha felelősségrevonás történik, akkor hihetetlen pofátlansággal képesek ellentmondani saját korábbi kijelentéseiknek és akár eltűnni valahogyan. A legtöbbször megmenekülnek az igazságszolgáltatástól, mert a jog (mely sokszor szintén nélkülözi a morális alapokat) eszközei gyengék, ahhoz, hogy ezen simulékony hazudozók könnyen lebuktathatóak lennének. Áldozataik csak ritkán vannak abban a helyzetben, hogy fel tudjanak ellenük hatásosan lépni. A pszichopaták áldozataikat vádolják, mivel elég ostobák voltak ahhoz, hogy becsaphatóak voltak és kiszolgáltatták magukat nekik. Azt gondolják, hogy nekik joguk volt másokat kizsákmányolni/félrevezetni/megerőszakolni/megölni stb. csak azért, mert az illető jóhiszeműen hitt nekik, megbízott bennük, vagy éppen nem volt képes elég gyorsan elmenekülni. Nem éreznek, nem szoronganak és soha nem tanulnak hibáikból. Ugyanis ők nem hibának értékelnek ki dolgokat, hanem sikernek. Hihetetlen meggyőzőerővel bírnak, mindent kimagyaráznak, nagy tudással és intelligenciával bírnak, csak egyet nem értenek - mégpedig a lényeget. Egyes kutatók úgy fogalmaznak, hogy "tudják a szöveget, de nem értik a zenét".  Dr Robert Hare így fogalmazza ezt meg: "...A lelkiismeret éppen az érzelmi töltetű gondolatokra, képekre és belső dialógusokra "harap", ezzel magyarázható óriási hatalma a magatartásunk felett, és emiatt ébred bennünk bűntudat és megbánás, ha kihágást követünk el. Ez az, amit a pszichopaták nem fognak fel. Számukra a lelkiismeret alig több, mint mások által csinált szabályokról való intellektuális tudás - üres szavak halmaza. Hiányoznak az érzelmek, amelyektől ezeknek a szabályoknak foganatja van."
Az emberi érzéseket valami csöpögős, női hisztériának vagy valami csökevényes lúzerek manipulációs jásztmáinak tekintik. Egyszerűen nem tudnak az érzelmekkel mit kezdeni és képtelenek a másikra odafigyelni, ha ilyesmiről beszél nekik. Bár szeretik a veszélyes helyzeteket, ha fenyegetve érzik magukat, attól frusztráltak, idegesek lesznek, hamarabb lobbannak. Hirtelen nagyon agresszívek lesznek és ilyenkor leesik az álarc egy pillanatra, de ugyanolyan gyorsan vissza is kerül. Terrmészetesen "érzelmi" kirohanásukért áldozatukat hibáztatják és gyorsan továbblépnek, elfelejtik, letagadják a kellemetlen incidenst, mintha nem is történt volna meg egyáltalán.
Imádnak a törvénytisztelő, tisztes állampolgár szerepében tetszelegni és rettegnek a leleplezéstől. A tényeket, az igazságot gyülölik, nagy ívben kerülik, ha tehetik, megsemmisítik vagy átfogalmazzák azokat az infókat, melyek "rossz fényt" vethetnek rájuk. Mások vádolása is koholt vádak alapján történik, melyek legtöbbször mentesek mindenféle konkrétumtól, csak saját maguk másokravetítésével (projekciójával) próbálják lejáratni "ellenfelüket" (mindenkit annak látnak, aki nem hódol be nekik). "Igazuk" megvédése érdekében gyakran alkalmaznak, hamis tanúkat vagy lefizetést, mellyel hozzájuk hasonló jellemtelen embereknél sikereket érnek el, ezért tudják aránylag sokáig büntetlenül megúszni tetteiket, amit aztán "győzelem"-ként könyvelhetnek el.
A pszichopaták legtöbbször nem magányosan tevékenykednek, hanem egy "álcaközösséget" építenek ki maguk körül (majd még erről szót ejtek később).

A hétköznapi pszichopaták mindenféle szakmában megtalálhatóak, azonban előszeretettel vonzódnak egyes területekhez, mint pl politika, rendőrség, katonaság, bankvilág, üzletemberek, de a pszichiáterek, pszichológusok és orvosok között is fellelhetőek, csakúgy, mint a szekták vezetői között. A hagyományok megszüntetése, mely a vezető, tanító és gyógyító beosztásúaktól megkövetelte az erkölcsöt és beavatottságot, és bizonyos globálisan zajló társadalmi változások mindenhol kedveznek a pszichopaták megjelenésének és felemelkedésének. A liberalizmus melegágyat biztosít nekik, mivel gyakorlatilag büntetlenül bármit megtehetnek - emberi jogaikra való hivatkozással.
Mivel felelősséget nem vállalnak, ezért az áldozatukban keltenek bűntudatot, aki ha nem elég erős személyiségű, akkor sokáig töprenghet azon, hogy 'mit is vétett' és hosszú ideig rágódhat a dolgon, magában keresve a hibát, pontosan úgy, ahogy a pszichopata beállította. Akár évek is eltelhetnek, mire az illető rájön, hogy manipulálták. És ez a jobb eset, mert legalább rájött. De számtalan emberben pont emiatt marad egy kisebbrendűségi érzés. Átlagember az ilyen személyiségtorzulást nagyon nehezen tudja feldolgozni.

A jellemzésből kitűnik, hogy a pszichopata az élet bármely területén hatalmas károkat tud okozni, viszont a vallásos pszichopata mindennél pusztítóbb tud lenni, hiszen Isten szerepében tetszeleg a gyanútlan emberek előtt, akiket egy életre tönkrevághat. Áldozataik könnyen elveszthetik az életbe, az emberi jóságba, sőt magába Istenbe vetett hitüket is, mely minden anyagi kárnál pusztítóbb. Csak egy üres héj, egy 'élő halott' marad utánuk, önmaguk árnyékaivá válhatnak. Ezért ezeket a csalókat nyugodtan lehet lélekgyilkosoknak is nevezni, mivel egy olyan kegyetlen fájdalmat és űrt hagynak maguk után, melyet csak az ismer, aki átélt már ilyen cserbenhagyást.
Ezért nagyon fontos megértenünk, hogy mi módon manipulálnak a vallásos pszichók, mert nehogy azt higyjük, hogy megszabadulhattunk tőlük azáltal, hogy elhagytuk az általuk manipulált vallást: nem engedik el olyan könnyen áldozataikat.

A vallásos közösségek legtöbbször láthatatlan, de néha nagyon is feltünési viszketegségben szenvedő vezetői meglátásom szerint két fő megtévesztési módot használhatnak fel. Az egyik, amelyik logikus érvelésekkel, meggyőzésekkel mintegy falat épít hívei és környezete közé (meglátásom szerint JT-i is ezt a módszert alkalmazzák), míg mások inkább érzelmi ráhatásokkal, olcsó ripacskodással próbálnak érzelmileg labilis emberekre hatni. Ha belegondolunk, hogy a pszichopatának nincs lelkiismerete és nem érez, akkor egyből érthetővé válik, hogy miért van szükség bibliaversek és tanítások tömkelegére ahhoz, hogy megállapítsa, hogy mit tehet vagy nem tehet egy 'keresztény'. A túlkompenzált érzelemkimutatás szintén csak egy színház, de annak sem mindig jó: amikor valós érzésekről kéne beszélni, akkor nincs mit mondani. A magam részéről ezért óvatos vagyok a hirtelen és látványos 'megtéréseknek', melyek legtöbbször semmi konkrétumról nem szólnak. Főleg ha az illető a 'megtérése' előtt pl köztörvényes bűnöző volt, bennem mindig felmerül a kérdés, hogy vajon hogyan viszonyul az áldozataihoz, vagy az általa elkövetett korábbi bűncselekményekhez. Mutat-e egyáltalán empátiát, vagy tesz-e valamit az áldozatai rehabilitásáért. Mondjuk, ha tenne és ezt elmondaná, akkor megint lebuktatná magát, hiszen 'nem tudja  ajobb kéz, hogy mit csinál a balkéz"...na ezért sem kéne hatásvadász megtérési beszámolókat tartania, na meg egy valóban jóérzésű, bűnbánó személy lelkiismerete nem biztos, hogy ezt megengedné. De hát a pszichonak nincsen ilyen.

Egy másik dolog, amit itt szeretnék megemlíteni és ami talán e blog olvasóit jobban érinti: a manipulálás. A pszichopaták ugyanis nem egymást zsákmányolják ki, hanem szinte mindig egy ún. "álcaközösséget" építenek ki maguk körül. Ilyenek pl a bandák, a maffiaközösségek, de egy vallásszervezetnél is hasonló elvek érvényesülhetnek. A dolog lényege, hogy a pszichopata nem maga hajtja végre tetteit, hanem egy kört alakít ki maga körül olyan emberekből, akik alapvetően nem feltétlenül pszichopaták (de lehetnek éppen azok is, mert ennek is fokozatai vannak) és akiket 'meggyőz'. Ezek az illetők aztán részben félelemből, részben tudtalanságból vagy fanatizmusból bábbá válnak, akik a valóságban hajtják végre az utasításokat. Felfele nyalnak, lefele taposnak. Ezeknek az emberek jelleme fejletlen vagy sérelmekkel vannak teli, melyeket talán nem is tudatosítanak magukban, így könnyen manipulálhatóvá válnak a 'Nagy Testvér'" által. Természetesen, amikor balhé van, azt ők viszik el, akkor eltűnik mellőlük a 'család'.
A pszichopata manipulációja nehezen megfogható, tünetei lehetnek: zavarodottság, feszültség érzése, félelelm, bűntudat, tehetetlenségérzés, korábban nem létező betegségek kialakulása, melyeknek ismeretlen és érthetetlen okai vannak, vagy egy meglévő állapot felerősödése. Amikor úgy érzed, hogy csökken az életkedved, kilátástalannak látod a helyzetedet, érzelmi életed ellaposodik, céljaid megvalósíthattalannak látszanak és semmi nem motivál, akkor tuti, hogy valahonnan a háttérből egy pszichopata manipulál (itt nem feltétlenül kell vallásos szervezetre kell gondolni, mert lehet egy munkahelyen is, a családban, de egyes kormányok vezetésében is nagyobb arányban lehetnek pszichók, mint másokban...). Teljesen nem igazán tudjuk őket kikerülni.

A pszichopata 'áldozatai' ezért nagyjából két kategóriába sorolhatóak: vannak azok, akik ugyan áldozatául estek a manipulációnak, mert elég korruptak voltak ahhoz, hogy elnyomják saját lelkiismeretüket, meg vannak azok, akik a valódi áldozatok: vagyis akiket kifosztottak, átvertek, vagy megöltek. Nyilván a kettő nem teljesen ugyanaz. A JT szervezet felépítésénél fogva egy hierarchikus rendszer, melyben vannak, akik közelebbről, de vannak, akik távolabbról ismerik a dolgokat. A helyzet az, hogy azok, akik történetesen nem pszichopaták, csak bedőltek a 'meggyőző érveknek', melyekkel rávették őket lépésről-lépésre, szép, szelid lelkiterrorral, hogy valójában saját lelkiismeretük ellen tegyenek, azáltal, hogy betartják a "teokratikus elrendezést", mely kb egy szellemi spanyolcsizmával egyenértékű és valóban sokakat "elrendezett". Nos, ezek az emberek azért előbb-utóbb elkezdhetnek önállóan gondolkodni, vagy éppen megszólalhat a lelkiismeretük, ami kegyetlen gyötrelmet okozhat számukra. A pszichonak nem fog ilyet okozni és nem fogja érteni, hogy mit kell nyavalyogni, ezért igyekezni fog rövid úton megszabadulni ezektől az emberektől, ha már úgy gondolják, hogy nem tudják tovább a markukban tartani őket (vagy kiszipolyozni).
Az ilyen helyzetben levő szegény ördög addigra már annyi furfangot eltanult a pszichótól, hogy szinte úgy érezheti, hogy neki magának nincs is saját ötlete, az ő személye már nem is létezik. Pl megtanulhatta, hogy másokat hibáztasson (pl a pszichót vagy a saját áldozatait, hiszen minek engedték magukat), másokon keresztülgázolhat, sértegethet és soha nem kell bocsánatot kérnie ezért, vagy, hogy az érzelmek átélése a gyengeség jele, vagy nem kell felelősséget vállalnia tetteiért, hiszen ő 'nem tehet róla, ha becsapták', ezenkívül nyugodtan alkalmazhat kettős mércét (pl az ő haragja érthető, míg a másiké az hisztizés) stb...
Ha nem lép ki ebből az ördögi körből, akkor nagyon mélyre viheti le, még akkor is, ha már fizikailag megszabadult a pszichopata irányítástól.

Mit lehet tenni?

Az egyik alább megjelölt forrás szerint vannak dolgok, melyekkel csökkenthetjük az áldozattá válás esélyét vagy éppen növelhetjük egy pszichapata kapcsolatból való kikeveredés lehetőségét:


 • Ismerd meg, hogy miről van szó. Szép dolog hinni az egyetemes testvériségben, meg abban, hogy Jézus mindenkinek megbocsát, azért nem árt tisztában lenni azzal, hogy egyesek a túlzottan naív hiszékenyésget rútul kihasználhatják.
 • Ne engedd félrevezetni magad  dagályos beszédektől, szép szemektől vagy teátrális megnyilvánulásoktól.
 • Ismerd meg önmagad. A pszichopata a gyengeségeidre fog rászállni és kihasználja azokat, ha nem tudod magadról. Megfelelő önismerettel helyes határok húzhatóak, melyeket be kell tartatni a pszichóval.
 • Vállald fel a saját tetteidért a felelősséget, bármilyen fájdalmas is lehet. Ezáltal a pszichóra fog esni a 'saját része', aminek majd nem örül.
 • Ne vádold magad, ne fogadd el, hogy a pszichopata téged hibáztasson a saját attitűdje miatt.
 • Légy tisztába azzal, hogy ki az áldozat.A pszichók próbálják majd elhitetni, hogy ők szenvednek (Pl sok feleségverő férj arra hivatkozik, hogy a felesége "érzelmi" gyötrést alkalmazott ellen, amit ő nem bírt elviselni és ezért verte meg. Így próbálják homályosítani a képet.)
 • Keress szakembert és támogató közösséget. (A pszichopata nem fogja felismerni, hogy vele gond van, neked kell lépned.)
 • Ragaszkodj a tényekhez. A pszichopata a saját hazugságaiból szőtt hálóba fog gubancolódni előbb-utóbb, de ehhez írásban rögzített információra van szükség. 
 • Kerüld a hatalmi harcot velük.
 • Ne légy naív, hogy majd megváltozik, mert nem fog.
 • Egyes esetekben bátor lépéshez is lehet folyamodni, mely magában foglalhat akár cselt is. Ha 'becsületesen' játszol, akkor csakis vesztes lehetsz, ami esetleg azzal is járhat, hogy fel kell adnod identitásodat a pszichopatával való kapcsolattartás fenntartása végett. 
 • Ne pazarold az érzelmeidet, megértésedet, szeretetedet rájuk, mert nem használ nekik, csak jobban  amarkukban tudnak tartani. Gyűlölni sem érdemes őket, mert csak megerősíthetik magukat a 'krisztusi küldetéstudatukban' (ha vallásos pszichóról van szó), téged viszont fel fog emészteni, amit örömmel látnak majd, mert annál kisebb esélyed lesz az elmenekülésre vagy ellenállásra.   
Forrás:
Robert D. Hare: Kímélet nélkül: a köztünk élő pszichopaták sokkoló világa
http://www.168ora.hu/itthon/hetkoznapi-pszichopatak-52750.html
http://www.webbeteg.hu/cikkek/psziches/11642/antiszocialis-szemelyisegzavar

12 megjegyzés:

 1. Bizony nem egyszerű bánni velük egy közösségben, óvni tőlük a közösséget. Nehéz ügy.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. A pszichókat jobb ötlet a rendőrségre és a bíróságokra bízni, mert legtöbbük oda való. Emberi lény nem fogja fel a logikájukat és képtelen követni azt anélkül, hogy komoly kárt ne szenvedne valamilyen téren. Nem túl jó ötlet velük üzletelni sem, mert amit adnak, az 10X annyiba fog kerülni a végén. Ezt kalkuláld bele a végső "árba", hogy ez így megéri-e neked.
   Az egészséges közösség kiveti magából, mint ahogy az egészséges emberi szervezet is kiveti az ártalmas anyagokat. Így a közösség védelme az az "immunrendszer" fenntartásában kimerül. (ez azért nem ilyen egyszerű) A vallásos pszichok ott tudnak jól manipulálni,ahol sok a kezeletlen lelkibeteg ember és akik ráadásul még rohadtul büszkék is magukra, mert ezeknél lehet jól eladni a hülyeségeket. Ez sok mindent megmagyaráz.

   Vigyázz, hogy mit vállalsz magadra!

   Törlés
  2. Bevállalom, hogy idézem ide ezt a kis "gyöngyszemet", mely mutatja, hogy milyen érvelésekkel vesznek rá embereket (megjegyzem, nem állítom, hogy az illető pszopata vagy sem, hiszen ezt majd egy orvos eldöntheti róla....csak a módszer nagyon tipikus, szerintem):
   "Ezért kérlek kedves barátom, hogy hívd fel a figyelmemet arra, ha eltérnék a Szentírás tanításától, hogy megmentsd a lekemet a haláltól. Megkoszonom"

   Annak van igaza, akit nem tudnak megcáfolni "bibliailag"? Ez az érvelés azért valahonnan ismerős. Nem kéne már ennek még egyszer bedőlni, főleg olyanoknak, akik éppen most éltek át egy igen kemény tapasztalatot olyan emberektől, akik ugyanezt az érvelési menetet alkalmazták. Az álalázatoskodás és álszerénység, amit az idézet tulajdonosa próbál felmutatni, szintén félrevezető. Mert igenis eltér a bibliai tanítástól, mivel:
   1. ítélkezik mások felett (Ördögtől vagy, ilyen vagy , olyan vagy, máglyára küldenélek, ha tehetném, senkiházi vagy stb...)ez ellentétes Jézus tanításaival, mint tudjuk
   2. az ördögűzés feketemágiás gyakorlatát alkalmazza, jóllehet semmit nem tud az emberi lélekről, az empátia teljesen hiányzik belőle, aminek többször is tanujelét adta
   3. azoknak, akiknek volt vele személyes konfliktusa (mint pl nekem is), nem sikerült vele rendezniük, mert ő azt hiszi, hogy mindenben igaza van. A nézeteltérésekért mindig mást okol.
   4. valóban megköszönte, amikor valaki felhívta a figyelmét az Írásellenes nézeteire? Vagy inkább továbblépett rajta? (tehát nem mond igazat)
   5. nem tartja tiszteletben a másik ember döntését, mert folyton az Őrtorony elhagyásának szükségességét forszírozza (pedig erőszakosok nem öröklik Isten országát ...)
   6. ja és még valami: képmutató módon nem a saját problémáira kiváncsi abból a célból, hogy fejlessze a személyiségét (ami minden kereszténynek dolga lenne), hanem arra kiváncsi, hogy ő "hol tér el a Szentírástól", vagyis önmagát egyfajta kenetteljes magasabbrendű vallásoskodónak tartja (magyarul: szentfazék) és úgy állítja be, mintha ő mindenben követné a "szentírást". (Megjegyzem, szüksége is van rá, mivel úgy tűnik a saját lelkiismeret egy kissé berozsdásodott, ezért muszály neki bibliaversekkel körbebástyáznia magát)

   Szóval a szóban forgó illető sok pontban eltér nem csupán a Biblia tanításaitól, hanem a legminimálisabb emberi tulajdonságokkal sem renmdelkezik, ennek ellenére a közösség metgtűri a tevékenységét, gyalázkodásait. Ő nyilván előbb-utóbb a saját hazugságainak hálójába fog keveredni, de mi lesz azokkal, akiket elvakít szavaival (vagy egyéb mással)?
   Vajon azok nem felelősek a saját sorsukért?

   Törlés
  3. Kedves karalábé! Nem feltétlen kell "minket" a rendőrségre bízni... 2 éve állapították meg nállam, hogy Pszichopata vagyok. Rengeteg iratot összegyűjtöttem 2-3 hónap alatt. Azóta rengeteget olvasok a témában és egyre jobban örülök a "betegségemnek" mert nem értem meg az ilyen gondolkozásmódot melyet te/ön gyakorol/sz.... Sok ember ezért közeledik hozzám, mert nem értik a gondolkozásom és érzelemmentes és reális választ tudok adni bármilyen problémájukra... Persze mint a cikkben is le van írva, ilyenkor már nállam az irányítás, A többit rátok bízom...

   Törlés
 2. ez az oldal tele van valótlanságokkal. gyorsan írj még pár baromságot, mert nemsokára törlik az oldaladat a hatóságok. :) mit képzelsz magadról? mi? szánalmas féreg vagy, legalább kutatnál, mielőtt véleményt formálsz.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Üdvözlöm!
   Természetesen tiszteletben tartom a véleményét. Az írásaim a saját kutatásaimon és tapasztalataimon alapulnak. Kérhetem, hogy bővebben írja meg nekem, milyen valótlanságokra gondolt?


   Törlés
 3. Hello! Nekem tetszik az írás. Némely helyen kimondottan telitalálat az életszerűsége. Pl. az álcaközösség. Nekem most van éppen dolgom/gondom egy pszichopatával. A főnököm az. egészen elképesztő dolgok történnek körülöttem immár lassan 3 éve. Mintha minden a feje tetejére lenne állítva. Virágzik az őrület. Bár épelméjűnek tartom magam, sokszor teljesen hülyének érzem magam. Most látom csak, hogy egy pszichopata mennyire meg tudja mérgezni a környezetét. Az emberek egy idő után már képtelenek a normális magatartásformákat követni. Minden a pszichopata kedve és érdekei szerint történik. Az erkölcs, a jellem és a másik ember tisztelete csak üres szavakká váltak a csillogó felszin alatt. Azt tenném még hozzá, hogy segítőkre (gyenge jellemű és erkölcstelen alakok)mindig szüksége van egy pszichopatának. Az ő segítségükkel tudja fenntartani a hatalmát és a látszatot, hogy milyen "rendes ember", "jó szakember" és "jó vezető" ő. Máskülönben egy szilárd erkölcsű és normális értékrendű társaság azonnal kivetné magából ezt az ördögfajzatot. Nálunk ez az "álcaközösség" így épül fel: a pszichopata főnök, egy erkölcstelen zsivány szakmunkás, egy érzelmileg instabil másik szakmunkás és egy naiv titkárnő. Mivel emberünk szakmailag és intellektuálisan is zéró, így a zsivány szakmunkás látja el műszaki tudásanyaggal(cserébe kedvezményekben és juttatásokban részesíti) és a titkárnő pótolja ki adminisztrációs analfabétizmusát. A harmadik szakmunkás csak statiszta, akit a markában tart érzelmi manipulációval. És vagyok én, aki játékszerévé lettem ennek a sátánfajzatnak és csapatának. Engem iszonyúan utál, mert korábban lelepleztem a sumákságait és nem hódolok be neki. Ki is csinált rendesen. Annyira mesterien szélhámos, hogy már a második ügyvezető igazgatónk is a tenyeréből eszik. pedig tényleg olyan hülye, mint a föld.(és ezt tényleg nem az átlagos főnökgyűlölet mondatja velem.) Most ott tartok, hogy inkább kilépek a cégtől. Feladtam. Így nem tudok létezni. Mentem magam, amíg nagyobb károkat nem szenvedek.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszönöm a véleményt.
   Az álcaközösség működését a Jehova Tanúi gyülekezetben eltöltött időm alatt figyeltem meg, és át tudom érezni, hogy milyen gyötrelmeket okozhat ennek az információnak a hiánya. Én magam is ledöbbentem, amikor Robert Hare könyvében olvastam erről, hiszen ennek fényében olyan átláthatóvá válik az egész manipulációs folyamat. Az ember végre megértheti, hogy nem vele van a gond, és lépéseket tud tenni a "kimeneküléséhez". Sokszor ez a megoldás, csak ide eljutni nem mindig könnyű.

   A Jt gyülekezetben (és más szektákban) alattomos manipulációs módszerekkel kötik a tagokat a csoporthoz, amely aztán eltorzítja a lelkiismeretüket (a pszichopata értékrendje szerint)és súlyos emberi, családi helyzetket okoz.

   Az álcaközösség tagjai ugyanolyan áldozatok, csak a gyengébb jellemük miatt később, vagy egyáltalán nem veszik észre a manipulálást és AZ EBBEN VALÓ SAJÁT RÉSZVÉTELÜKET. A JT gyülekezet kiközösítési eljárásai és annak eredményeként kialakult "hitehagyott" emberek (akiknek elsősorban szól ez a blog) között felmerülő konfliktusok mutatják, hogy bizony nem könnyű levetkőzni azokat a jellemhibákat, melyek a pszichopata manipuláció bábjaivá tette őket.

   Azért is írom le személyes gondolataimat és megéléseimet ebben a témában. Én magam az "áldozat" szerepét játszottam a pszichopátia oltárán, de erre nincs szükség.

   Törlés
 4. Tegnap kaptam egy üzenetet az emailcímemre, ami egy hozzászólás ehhez a cikkhez. Mivel rendkívül érdekesnek találom, ezért bemásolom ide, mert itt a helye:
  SkinSWAT új megjegyzést írt a(z) "A társadalom ragadozói: a pszichopaták" című bejegyzésedhez:

  "Kedves karalábé! Nem feltétlen kell "minket" a rendőrségre bízni... 2 éve állapították meg nállam, hogy Pszichopata vagyok. Rengeteg iratot összegyűjtöttem 2-3 hónap alatt. Azóta rengeteget olvasok a témában és egyre jobban örülök a "betegségemnek" mert nem értem meg az ilyen gondolkozásmódot melyet te/ön gyakorol/sz.... Sok ember ezért közeledik hozzám, mert nem értik a gondolkozásom és érzelemmentes és reális választ tudok adni bármilyen problémájukra... Persze mint a cikkben is le van írva, ilyenkor már nállam az irányítás, A többit rátok bízom... "

  Bejegyezte: SkinSWAT , bejegyzés helye: Van élet az Őrtorony után!, időpont: 2014. szeptember 17. 19:17

  Erre én azt válaszoltam az illetőnek:

  "Kedves SkinSWat!

  Valami oknál fogva a hozzászólásod nem jelenik meg a blogon....
  Nem az érzelemmentes és reális válaszokkal van gond, hanem azzal, ha valaki visszaél a képességével. A pszichopátia nem feltétlenül betegség (ne éld bele magad), hanem képesség, aminek biztosan van helye valahol a világban. Ez az egyéntől függ, hogy mire használja fel. A hiszékenység és kiszolgáltatottság miatt sokkal könnyebb mások kizsákmányolására használni, ami miatt a negatív erőkkel hozzák kapcsolatba inkább ezt az állapotot, bár szerintem nem feltétlenül kell ennek így lennie. Biztosan nehéz megérteni a gondolkodásmódomat - nem is ez a cél - éppen úgy, mint nekünk, embereknek, a pszichopaták gondolkodásának megértése. Ha valaki bele akar mászni egy csapdába, mert kényelmesebb neki kiadni az élete feletti irányítást a kezéből, az megteheti. Cikkemben ezt a folyamatot érzékeltessem, hogy aki nem szeretne bele kerülni a hálóba, az elkerülhesse azt.
  A szekták csak az egyik terület, ahol ennek a következményeit meg lehet tapasztalni."

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Az utolsó előtti mondat inkább így szólna: cikkemben ezt a folyamatot érzékeltettem, hogy azoknak, akik nem szeretnének belekerülni a hálóba, elkerülhessék azt.

   Törlés
 5. Amikor még külföldön dolgoztam egy étteremben, volt egy igencsak pszichopata beütésű munkatársam. Úgy kezdődött a "kapcsolatunk", hogy a második munkanapomon a srác minden előzmény vagy felvezetés nélkül bepróbálkozott, hogy legyek a barátnője. Mondtam, hogy nem. Utána következett a feketeleves. Ő afféle önjelölt főnöknek képzelte ott magát, szóval elkezdett utasítgatni, hogy csináljak meg minden baromságot, és elég agresszívvé vált, amikor erre nem voltam hajlandó. Egyszer rákérdeztem, hogy ő miért is nem segít soha a takarításban, mire az volt a frappáns válasz, hogy ha egyszer megteszi, akkor folyamatosan elvárják majd tőle. Nem tudta elviselni, ha valami nem úgy történt, ahogy ő elképzelte. A munkatársaim javarészt fiatalabbak, alkalmazkodóbbak vagy naivabbak voltak, és fel se vették, hogy beszél velük. Engem mindenért kritizált, aztán meg még én voltam a túlérzékeny, a hisztigép, meg akinek nincs humorérzéke. Amikor egyszer szóvá tettem a viselkedését, bocsánatot kért, és egy darabig megint mézes-mázas volt. Sőt, ő annyira "jó fej", hogy alkalomadtán még haza is fuvarozza a munkatársait. Engem csak egyszer (mielőtt még kiismertem volna, és voltam olyan hülye, hogy bevettem, hogy tényleg szánja-bánja, amit mondott). Úgy vezetett, mint valami vadállat, szabályosan féltem, hogy minek megy neki, vagy kit üt el... Persze az "őszinte megbánása" nem tartott sokáig, legközelebb megint gúnyolódott, kritizált, és elmondott mindennek. Ellenem hangolta a munkatársaimat, és jókat szórakoztak rajtam a "rajongói klubjával". Egyszer nagyon stresszes napunk volt (legalábbis nekem és a többi munkatársamnak - őt nem nagyon láttam soha stresszesnek), és beszólt valamit, amitől olyan ideges lettem, hogy a vendégek szeme láttára vágtam hozzá a kezemben levő tollat. Máskor meg fogtam magam, és 3 órával hamarabb hazamentem, mert már nem tudtam elviselni azt a légkört. Az sem érdekelt, hogy mit szól majd a tulaj. Nyilván röhögött a markában a kedves kolléga, és aznap én voltam mindenki szemében az, aki drámázik. Végül már odáig fajultak a dolgok, hogy inkább felmondtam (mondjuk azért a munkahelyért nem volt kár)... Arra gondoltam, hogy milyen szerencse, hogy ennyivel megúsztam a dolgot (jó lecke volt), meg hogy hál' Istennek nem lettem a barátnője. Így látatlanul is sajnálom azt, aki az lett. Az ilyen emberek hatalmas károkat tudnak okozni a hozzájuk közel állók életében, különösen házastársként, főnökként vagy vallási vezetőként. Ja, és a slusszpoén: amikor én arra a munkahelyre kerültem, aznap rúgtak ki onnan két lányt. Az egyik úgy gondolta, hogy ha már minimálbér alatti pénzt kapunk, kiegészíti a hiányos fizetését, és néha még zsebre rak pár tízest, húszast, a borravalón felül is. Pechjére elkotyogta ezt a pszichopata srácnak is, aki azt mondta, hogy vagy odaadja neki a pénz felét, vagy szól a főnöknek. A lánynak esze ágában se volt odaadni, és másnap repültek a barátnőjével együtt. Milyen erkölcscsősz lett valaki hirtelen...

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Köszi a történetet. Sajnálom, hogy át kellett élned, de azt hiszem a mai világban nem igazán lehet elkerülni ezt a tapasztalatot, ezért jobb, ha inkább tudatosítjuk magát a problémát.

   Törlés