Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2012. szeptember 19., szerda

Mi lesz, ha eljön Armageddon? Akkor Jehova Tanúinak igazuk lesz, nem?

Az Őrtorony Társulat egyik támogatója az alábbi módon érvel:
"Miért beszéljek arról,amit talán nem is olyan rég még magad tanítottál?
Úgy véled félre vezettek? Van rá bizonyítékod önmagad számára?
Tudod mikor mondhatod azt, hogy becsaptak ?
Ha kézzelfoghatóan bebizonyosodna, hogy nem történt meg " Armageddon " eljövetele, de ez még nem bizonyosodott be. Úgy hogy erre még várnod kell.
Mivel mindig azt hirdették,hogy arról az óráról senki nem tud, csak az Atya stb... Nem mondhattak mást,mint buzdítást, hogy fog jönni, nem késik, ahogy azt némelyek késedelemnek tartják.
Vannak túlkapások, de azok emberiek."


Jehova Tanúi vallásszervezet szinte a fennállása óta folyamatosan időpontokat jelől meg (részletek itt) vagy legalábbis a vég idejének saccolására törekszik (pl: nem múlik el a (1914-es) nemzedék, Armageddon eljön az ezredforduló előtt stb...). Ezekkel a módszerekkel próbál az emberekben egy jobb világról kialakított eszményképet fenntartani abból a célból, hogy vallási marketing tevékenységét ingyenmunkásokkal végeztesse, akik, nem mellékesen, ilyen-olyan okokból kifolyólag az emberi társadalom legsérülékenyebb tagjaiként tekinthetőek.

Mai napjainkban folyó események, melyek különleges fordulatokat vesznek ebben az évben valóban arra utalnak, hogy nagy változásra lehet számítani. Magyarországon az egyik legnépszerűbb mozgalom a Kulturális Kreatívok, akik azokat próbálják összefogni, akik a történő társadalmi változásokban felismerik saját szerepüket és részt kívánnak vállalni. Az élet minden területén viszonylag gyors változások történnek:  megkérdőjeleződnek több száz vagy ezer éves vallási szokások, hagyományok, váratlanul lebuknak olyan vezetők, akik évekig jól elvoltak titokban tartott életmódjukkal, bankok megbuknak és a többi olyan jel, ami arra utal, hogy a helyzet túl messze ment, meghaladja az emberek tűrőképességét.
De az a tény, hogy közel van egy világraszóló változás, vajon igaznak bizonyítja-e Jehova Tanúi tevékenységét? Hiszen ők megmondták.

Jézus viszont azt mondta meg világosan, hogy: "Arról a napról és óráról pedig senki sem tud, az ég angyalai sem, hanem csak az én Atyám egyedül" (Máté 24:36)
Péter a második levele 3. fejezetében (9-13) a következőképpen tárgyalja az Úr eljövetelét: "Nem késik el az ígérettel az Úr, mint némelyek késedelemnek tartják; hanem hosszan tűr érettünk, nem akarván, hogy némelyek elveszszenek, hanem hogy mindenki megtérésre jusson. Az Úr napja pedig úgy jő majd el, mint éjjeli tolvaj, a mikor az egek ropogva elmúlnak, az elemek pedig megégve felbomlanak, és a föld és a rajta lévő dolgok is megégnek. Mivelhogy azért mindezek felbomlanak, milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét, a melyért az egek tűzbe borulva felbomlanak, és az elemek égve megolvadnak! De új eget és új földet várunk az ő ígérete szerint, a melyekben igazság lakozik. Annakokáért szeretteim, ezeket várván, igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben."

Itt sem esik egy szó sem az időpontok kiszámítgatásáról, arról viszont igen, hogy 
 1. "milyeneknek kell lennetek néktek szent életben és kegyességben, A kik várjátok és sóvárogjátok az Isten napjának eljövetelét"   
 2. "igyekezzetek, hogy szeplő nélkül és hiba nélkül valóknak találjon titeket békességben." 
Most itt nem térnék ki, hogy azok a tanítások, amiket az Őrtorony képvisel mennyire igazak vagy sem, mivel ilyen jellegű hitvitákat nem szeretnék folytatni. Nyilván a vallási tévtanítások a vallásos közösségben is meg kell mutatkozzanak valamilyen módon, mivel Ézsaiás 32:17 szerint: "És lesz az igazság műve békesség, és az igazság gyümölcse nyugalom és biztonság mindörökké." 

Inkább szeretnék egy példát felhozni arra, hogy miért nagy annak a valószínűsége, hogy a Jehova Tanúi gyülekezeteiben a 'békesség' helyett békétlenséget, viszályt és a vallásos élet felszínes mutogatását találhatjuk meg.
Az Őrtorony 2010.6/15. számának egy részlete azzal foglalkozik, hogy mit lehet tenni egy olyan esetben, amikor ez a béke veszélyezve van:
Megtanultam, hogy imádkoznom kell mindazokért, akik megbántottak – jegyezte meg az előbb említett testvérnő. – Ez mindig segít.” Ahogyan már olvastuk, Jézus azt tanította, hogy imádkozzunk azokért, akik üldöznek minket (Máté 5:44). Akkor hát mennyivel inkább kellene a szellemi testvéreinkért imádkoznunk! Éppen úgy, ahogyan egy apa azt szeretné, hogy a gyermekei szeressék egymást, Jehova is azt akarja, hogy a földön élő szolgái jól kijöjjenek egymással. Már alig várjuk, hogy örökké, békében, boldogan élhessünk együtt, és Jehova már most megtanít minket erre. Azt szeretné, ha vállvetve végeznénk a nagyszerű munkát, melyet ránk bízott. Ezért rendezzük a nézeteltéréseket, vagy egyszerűen csak ’hunyjunk szemet a törvényszegés felett’, és haladjunk együtt előre. (Olvassátok fel: Példabeszédek 19:11.) Ha problémák merülnek fel, ne távolodjunk el a testvéreinktől. Inkább segítsünk egymásnak megmaradni Isten népe között, ahol biztonságban lehetünk Jehova ’örökkévaló karjaiban’ (5Móz 33:27, Károli).

Ez a részlet csak egy rövid bemutatása annak, ahogyan az Őrtorony Társulat kezeli a felmerülő problémákat. Természetesen vannak más témájú cikkek is, melyek részletesebben foglalkoznak ezzel a kérdéssel, viszont itt a saját tapasztalatom alapján szeretném bemutatni, hogy mit jelent ez a gyakorlatban. Például a Máté evangéliumában található egymásért való imádkozásra szóló tanács előtt az evangélium író részletesen kifejtette, hogy mi módon beszéljünk az érintett személlyel a nézeteltérés rendezése céljából. Ha nem tennénk ezt, akkor ez talán nem olyan lenne, mintha mind a ketten mobiltelefonon beszélnénk a főnökünkkel, akinek két ellentétes panaszt kellene egyszerre hallgatnia, miközben hallótávolságban állunk egymástól? Valószínűleg mind a kettőnket kirúgna! Erre utal az a rész, hogy még a vallásos "munkánkat", akármi legyen is az, sem tudjuk végezni, ha ezt nem tesszük meg: "Hagyd ott az oltár előtt a te ajándékodat, és menj el, elébb békélj meg a te atyádfiával, és azután eljövén, vidd fel a te ajándékodat."
Kétségtelenül sok nézeteltérést el lehet így rendezni pl: valaki csúnyán nézett rád, beszólt valamit, amit nem is úgy értett stb. De mi van olyankor, ha súlyosabb probléma merül fel pl: becsap egy testvéred egy üzleti ügyben, hazudik, ami miatt súlyosabb anyagi károd keletkezik. A vének nem fogják ezt megoldani helyetted, világi bírósághoz pedig nem fordulhatsz, mert azért kiközösítenek, tehát marad a tanács: ’hunyjunk szemet a törvényszegés felett’. 
Sajnos az ilyen esetek nem ritkák Jehova Tanúi között. Kérdésem az, hogy hogyan fogja az a 'nap' békességben találni az illető sértettet? És az elkövetőt hogyan fogja 'szeplő nélkül' találni? A válasz egyszerű: sehogy!
És akkor ne is fokozzuk tovább a kedélyeket azzal, ami nem régen történt, Candice Conti ügyben, hogy mi van, ha az egyik kedves testvér megerőszakolja a kislányodat? Akkor hogyan lesztek majd békességben, miközben nap, mint nap el kell viselnetek egy iszonyú bűncselekmény súlyát, hogy fenntartsátok a Jehova Tanúi gyülekezet tisztaságának látszatát?
Kötve hiszem, hogy bárki is olyan nagy 'biztonságban érzené magát Isten népe között, Jehova örökkévaló karjaiban'. Ezek a vallásoskodó intézkedések sokkal inkább szolgálják a társulati marketing és taglétszámmal kapcsolatos érdekeket, mint az egyének jólétét.

A Jehova tanúi gyülekezetiben tapasztalható áldatlan állapotok mutatják, hogy az állandó "armageddon már a sarkon"-típusú figyelmeztetések valójában nem készítik fel az embereket egy igazságos alapokon nyugvó világrendre. Sőt, pontosan az ellenkezőjét eredményezik a valóságban: kiábrándult, csalódott, megfáradt emberek rekordtermését, akik abban a téveszmében élnek, hogy egy valláshoz való becsatlakozás majd megoldja a gondjaikat.
Hát nem fogja!

Nem véletlenül mondta Jézus, hogy az ő követői automatikusan felismerik a vég idejét, hiszen ők úgy élnek, azok szerint az alapelvek szerint, melyek csakis azzal a világrendszerrel harmonizálnak, amely szintén ezeken az alapelveken nyugszik. "Mikor pedig ezek kezdenek meglenni, nézzetek fel és emeljétek fel a ti fejeteket; mert elközelget a ti váltságtok." Nincs szükség senki figyelmeztetésére, prófétai fenyegetéseire és időszámításokra. 
A Jehova Tanúi vallás akkor is hazugnak fog bizonyulni, ha eljön ez az új világrend (amiben én kétségtelenül hiszek), mert kiforgatták a Bibliát a saját istentelen eljárásaik védelmére használták, a követőket becsapták, azáltal, hogy egy hamis képet közvetítenek magukról, egy olyan vallásos közösséget bemutatva, ami a valóságban nem létezik (példa). Kétségtelen, hogy ebben a képmutogatásban sok segítőjük akadt, de ez még nem jelenti azt, hogy nekik ebben nincs felelősségük. "A fejétől bűzlik a hal"- tartja a közmondás. Éppen ezek az 'emberi túlkapások' mutatják, hogy nem létezik valódi erő a szervezetben, az egész csak egy üres báb.

Ezzel szemben nézzük meg, milyen értékek lennének fontosak egy igazságos új világban és abban vajon mennyire jeleskednek mind egyénileg, mind szervezetileg Jehova Tanúi (természetesen tisztelet a kivételnek, mert azok mindenhol vannak)?
Egy korábbi cikkemben már összefoglaltam egy listát, most ez alapján megyek végig egyenként kiértékelve a pontokat:
 • az emberek befelé fordulnak, jobban figyelnek az intuicióikra, melyek által útmutatásokat kapnak  - a belülről jövő útmutatásokat a 'szív csalárdságának' és a 'hústest kívánságának' tudják be, ehelyett inkább az Őrtorony tanácsait teszik egyfajta belső hanggá. Ezzel megölik a kreativitást és az induvidulaizmust.
 • a természet világát értékelni kezdik - bár sokan tisztelik a természetet Jehova Tanúi közül, mégis kevesen tesznek bármilyen gyakorlatias lépest a megóvására
 • megvonják a támogatásukat az olyan vállalatoktól, melyek ezen kincsek elpusztítását okozzák - nem támogatják a továbbtanulást, az alacsony képzettségű testvérek (melyek a nagytöbbséget alkotják) kisebb mobilitással rendelkeznek a munkaerőpiacon (magyarul: nincs választásuk, nehezen vagy egyáltalán nem tudnak kitörni a mókuskerékből)
 • a túlélés helyett az élet értelmét keresik és saját célokat tűznek ki - a példamutató tagnak csak teokratikus céljai lehetnek, az egész életük a túlélésről szól, a mindennapi göriről, mely lealacsonyítja az embereket a növényi életmód szintjére
 • "zöld technikák" elterjedése - tudtommal az Őrtoronynak nincsen 'zöld' befektetése, sokkal inkább tőzsdébe és egyéb kétes ügyletekbe fekteti a tagok pénzét
 • a társadalmi és környezeti problémák megoldására vonatkozó intuiciók természetes módon jelentkeznek a szélesebb látőkör eredményeként - ehelyett a látókör egyre szűkül, a problémák súlyosbodnak, mind a gyülekezetek, mind az egyes tagok közül egyre többen jutnak a kilátástalanság állapotába
 • az adakozás az élet részévé válik - elsősorban csak az Őrtorony Társulat felé. Nincsenek szociális intézmények, az egyes tagok támogatottsága a szervezethez való hozzáállásától függ (pl: ha kérdezni mer, akkor már megvonják a testvérei szeretetet) 
 • olyan betegségeket is kezelni tudnak, melyeket korábban, még a modern orvostudomány korában sem voltak képesek - olyan betegségek alakulnak ki, amit a mai orvostudomány képtelen kezelni, mert nem értik teljesen a vallásos szekták elmére és testre gyakorolt hatásait, különös tekintettel a pszichiátriai és a rákos megbetegedésekre
Ez alapján mindenki ítélje meg maga, hogy valóban mennyire van biztonságban akkor, ha majd Jézus számonkéri tőlünk, hogy Istennek vagy emberek 'túlkapásai'-nak akarunk-e engedelmeskedni?
4 megjegyzés:

 1. Nocsak, nálad ez így megy? Felhasználod mások szavait,gondolatait,és odabiggyeszted róla a saját véleményedet? :):):)
  Ráadásul egyik megjegyzésed sem fedi a valóságot :)
  Gondolom,te egy ismeretlen ember valódiságát akarod túl licitálni.
  Mindent látó Isten feletti! :) Rágalom! Azért meg tudod mi jár ? Persze hogy tudod :) Rágalmazók,vakmerők...stb


  Kedves karalabe,benned hemzsegnek az önértékelési problémák,de mint már régebben is mondtam,kutass kicsit jobban a JT-i előtti múltadban. ( magad írtad le,nem én állítom )

  Kitűnik a te írásaidból,ami szinte jellemző mindenkire,aki volt tanú,csak is mindenért a szervezetet hibáztatjátok,még a legegyszerűbb élettani dolgokért is.

  Önbizalmatok az van,hisz a kép,amit magatokról adtok le a nagyközönségnek,szinte hibátlan,és ha tévedtetek is bármiben,az kizárólag a társulat hibája.
  Hát ez nagyon egyedi pszichikai probléma,frusztráltsággal keverve.
  Sajnálattal veszem ezeket tudomásul.
  Ráadásul érdekes módon nem nekem címzed,a nekem szóló kommentjeidet JJ. blogján,nem harapok,nem kell tőlem félned,ráadásul nem vagyok sérült sem,veled ellentétben,nem nyers ez az állításom,mert,ha valaki oly módon tud fogalmazni ítélni, a vele ellentétes nézeteket vallóval szemben,mint amilyenekre te képes vagy,akkor van ott rosszindulatúság,gúny és még sok minden más,ami nem csak illemellenes,hanem beteges is. Te viszont fel vagy háborodva,ha valaki nem ért veled egyet,vagy sértést mond,ugye a gondolataidra,a kilétedre stb... :):):)
  Én megértelek,nem vádaskodom veled ellentétben,annyit ajánlok,hogy nyugalom,ne hergeld magad,de mint az egyéniségemet,a teljes kilétemet,valódiságomat illeti,mindenben nagyon tévedsz,vagyis hazugságokat állítasz,mint ahogy sok másban is,hirtelen és egyoldalúan ítélsz.

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Értékelem a hozzászólásod.
   Mivel ez az oldal olyan személyeknek készült, akik az Őrtorony Társulat kárvallotjainak tekinthetők, talán érdemes lenne újragondolnod, haogy tenmagad vajon ezek közé az emberek közé tartozol-e.

   Talán más témájú blogok olvasása kevésbbé idegesítene fel.

   Törlés
 2. Tévedsz kedves karalabe,én nem idegesedtem fel,ellenkezőleg.
  Az a helyzet,hogy érthetetlen számomra az,hogyha már többször,különböző formában betekintést engedtem, a kilétemet illetően,ennek ellenére,miért is idézed az én kommentemet a cikkedbe,de ezzel semmi probléma,csak azzal,hogy olyannak azonosítasz be,ami abszolute nem igaz. Mitől is lennék fanatikus? Azt is megmondtam,hogy "még" nem vagyok teljes értékű tanú,vagyis magyarán,nem vagyok még megkeresztelkedve,kapise? Vagy talán nem írtam ezt le már sokadjára? Mit nem lehet ezen érteni? :):):)
  A fanatizmusnak a jelentését sajnos tévesen értelmezed. Ez rád is vonatkozhatna,mert ahogy te,n is dönthetnék úgy,hogy bizony te fanatizálod negatív értelemben a JT-et. :)
  Mindegy is,te magad viszed a szavaid által önmagadat Isten elé,ahogy mindenki más is. :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Elnézést kijavítottam a kifogásolt szót. Remélem, ez már így jó lesz.

   Törlés