Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2014. február 9., vasárnap

A Jehova-kultusz egy idegen lények által bevezetett imádat lenne?

Már korábban írtam Jehova és Lilith közötti kapcsolat összefüggéséről. Mielőtt kifejteném a címben megjelölt témát, szeretném tisztázni a blogírás határait.

A blogolás egy olyan "műfaj", amely személyes meglátásokat, gondolatokat vagy következtetéseket mutathat meg a nagyobb nyilvánosság számára. Nem feltétlenül kell a tudományos kutatás módszereivel rendelkeznie, bár lehet egyes cikkek azoknak is megfelelnének. A blogíró olyan témáról ír, melyben érdekelve van valamennyire és amiről elég sokat tudhat. A blogokból tehát azt az információt lehet összeszedni, ami esetleg a mainstream médiából kimarad - annak bizonyíthatatlan mivolta miatt - vagy éppen szándékosan kihagyják azokat, mivel sokak számára kellemetlen lenne. Mindenki maga dönt abban, hogy a média melyik formáját részesíti előnybe, és ABBÓL MIT HISZ EL. Véleményem szerint a blogokban megosztott információban több a hitelesség, mint a mainstream média nagyon is átlátszó etetéseiben. De elképzelhető, hogy ez majd egyszer változni fog.

Saját esetemben még hozzá jön mindehhez, hogy a Jehova Tanúi gyülekezetben eltöltött két évtizednyi saját tapasztalatomat kiegészítette és formálta a még aktív és extagok által írt blogok látogatása ez elmúlt mintegy 3 évben. Ráadásul felhagytam azzal a gyakorlattal - egyesek nagy bánatára -, hogy a saját meglátásaimat, levont következtetéseimet figyelmen kívül hagyjam. Sőt, nem elég, hogy merek önállóan gondolkodni, de azt még le is írom!
Mindezeket a gondolatokat a személyes tapasztalatok által szerzett benyomások és a személyes életemben aktuális történések hatására, mintegy összegzéseként osztom meg. Ez természetesen bőven hagy maga után kivetnivalót. Ellenben nem várom el, hogy mások is ebből a szemszögből lássák a dolgokat, sőt a blogom olvasását sem teszem kötelezővé, sem senki lelki üdve nem függ ettől. Nem szeretnék senkit meggyőzni, senki szemét nem akarom kinyitni sem, főleg akkor nem ha szándékosan becsukva kívánja tartani őket. Az is bőven belefér a szabad akarat gyakorlásába, ha valamit nem akarunk, mert az is egy döntés. Szívesen venném, ha másoknak is lennének hasonló ötletei, de úgy tűnik, hogy a volt tagok nehezen lépnek ki a biztonságos "bibliai" gondolkodás sémái mögül (jóllehet nem sok bibliai elem volt azokban korábban sem....). Ez az elkerülő magatartás, hogy "csak rosszat ne csináljak, mert abból nem baj lehet...", "inkább nem gondolkodom, nehogy tévedjek...", "mit gondolnak rólam mások..." stb.. nem jellemző rám.

Szóval a Jehova kultusz idegen lények által bevezetett imádatforma gondolata még engem is meglepett egy kissé. Azok, akik abban a hitbe szeretnének maradni, hogy a gyülekezeten belüli visszaélések pusztán az "emberi tökéletlenségek" vagy a társulati hamis tanítások következményei, kérem, ne olvassák tovább ezt a cikket, mert valószínűleg nem lesznek képesek befogadni az itt feltárt információkat. Nem arról van szó, hogy ezek a dolgok nem történnek meg, vagy nem lennének igazak, azonban semmiféleképpen sem szolgálnak elfogadható magyarázatul azokra a borzalmas tettekre és megélésekre, melyek a Jehova Tanúi csoportjaiban egyesek átélnek. Azt is el tudom fogadni, hogy egyesek számára, akik e döntéseket meghozták - és nem elszenvedték -, az egész teória csak egy neurotikus nő hisztérikus megnyilvánulásának fog tűnni. Ezt természetesen tiszteletben tartom, de köszönöm nem kérem az ezzel kapcsolatos ítélkező kommenteket.

Amikor egyesek arról beszélnek, hogy őket az Isten kivezette a Jehova Tanúi közül, az biztosan úgy is van. A kép azonban csak akkor teljes, ha azt a kérdést is feltesszük: "hogyan vezetett oda engem". Senki sem vitatja a félrevezetés hatásait, mint ahogy azt sem, hogy sok Jehova Tanúja vagy családi neveltetése révén került a csoporttagok közé, vagy egy olyan élethelyzetben, amelyben lehangolt volt vagy céltalan. Kétségtelen, hogy létezik egy emberi oldala is a dolognak, de nem csupán az. Hogy miért állítom ezt? Ennek több összetevője van. Ezek egyike az a hatás, amit azóta érzékelek, amióta elhagytam a csoportot, pont az interneten keresztül, amikor a hitvédő trollok elkezdtek megnyilvánulni, ami lehetővé tette, hogy kívülről lássam azt a hatást, amit egy JT okoz a környezetének. Ezen a tapasztalatoknak egy részét itt és itt foglaltam össze. Tudom, ezek nem jellemzőek sokakra, és talán egyes tagok megsértődnek emiatt, hogy "rossz színbe" állítom be a Tanúkat. Azonban az igazsághoz ez az oldal is hozzátartozik, a rendkívüli emberi érzéketlenség, még engem is meglepett, pedig én hosszú éveket töltöttem a Tanúk között. Én magam nem ilyennek ismertem meg a legtöbbjüket, de ezt a tapasztalatot sem kívánom tagadni. Semmilyen színben nem állítom be a Tanúkat, minden információt ők maguk adnak saját magukról, melyeket én (és mások) csupán interpretálok a saját meglátásom szerint. Erre aztán valaki vagy kíváncsi, vagy nem. Minden esetre a saját meglátásaimhoz ugyanúgy jogom van, mint a Tanúknak is ahhoz, hogy a "hű és bölcs" okosságait szajkózzák bele a világba.Talán azoknak az őszinte és naiv embereknek sem árt néha elgondolkodni azon, hogy igenis vannak köztük olyan lények, melyek egy másik forrásból származnak, akik csak szívják a többiek vérét. Ehhez a felismeréshez vezető első lépés lehet a tények tudomásulvétele azok tagadása helyett. Természetesen az "idegenek" és azok hibridváltozatai nem csak a JTk között vannak jelen, hanem az élet minden területén, ahol másokon lehet élősködni. Sőt valamilyen szinten mindannyian rendelkezünk a hüllőkre jellemző dolgokra, hiszen létezik egy ún. "hüllő agyunk", mely az ösztönös cselekedeteinkért felelős és a túlélésünk érdekében minket szolgál. Ez azonban nem mindenkiben hódított egyformán teret, pl léteznek politikusok, akiknek fogalmuk sincs az emberek valós problémáiról, orvosok, akiknek nem értik az emberi test és lélek kapcsolatát, annál jobban ismerik a gyógyszergyárak ajánlatait, tanárok, akik szakbarbárjai a saját szakterületüknek, csak pedagógiai érzékük nincsen, ügyvédek, akik a törvényt abba az irányba forgatják (a bűnözők felé), akik jól meg tudják ezt fizetni, vallásvezetők, akik nem hisznek Istenbe és a Bibliát sem ismerik, kétes üzletemberek, bankárok, akik a virtuális pénzvilág manipulálásával adósságba és nyomorba döntenek családokat, miközben a saját zsebüket nagyon is valóságos pénzzel tömik meg és még sorolhatnám. Ezenkívül ott vannak a pszichiáterek, pszichológusok, szociális munkások, akik soha nem éltek át nyomorúságos helyzeteket, így úgy gondolják, hogy nekik nem szükséges az önismeretben fejlődni, csak a másiknak. Leveszik az emberek válláról a saját életük feletti döntés felelősségét és egy BNO-ba sorolható betegség cimkét ragasztanak rá, amivel elhitetik vele, hogy ő miért NEM képes a sorsa irányítására. A lényeg, hogy legyen egy kiszolgáltatott nyájtömeg, akiket irányítani lehet és akiket jól meg lehet fejni. Nem az itt felsorolt foglalkozásokkal van baj, hanem azzal, ha ezeket úgy töltik be, hogy nem járulnak hozzá az emberek jólétéhez, csak betöltenek hivatalokat és megélnek anélkül, hogy valós értékekkel járulnának hozzá a többiek jólétéhez, sőt egyesek pont abból élnek, hogy mások nyomorba jutnak. Az így kitermelt szerencsétlen emberek maguk is "élősködővé" válnak, megbetegednek, élhetetlenné válnak és szívják a környezetükben levők energiáját, mivel nem hajlandóak szembenézni valós helyzetükkel, vagy elhitték, hogy ők erre nem képesek.

Tehát az exTanú blogokon szerzett információk egy teljesen más képet festett Jehováról, mint ami bennem korábban élt. Világossá vált, hogy Jehova egy veszélyes és őrült vallási irányzat, mely a legszélsőségesebb helyzetbe sodorhatja követőit. Nem csoda, ha ezt a nevet nem ejtették ki azok, akik nem akarták magukat bajba keverni. (Ismerem az ide vonatkozó Őrtorony tanításokat, ezért nem kérem beidézni ezeket: az isteni névről stb.) Amióta ezt felismertem, azóta kerülöm ennek a névnek az Istennel való azonosítását, mert semmilyen közösséget nem szeretnék vállalni ezzel a hatalommal. Mert egy hatalom, kétségtelenül, és csak azért mert nem ő az "igaz Isten", attól még nagyon is létezik és valós személy(ek)ről van szó. Egyébként Jehova szellemének életben tartására kiváló példa az az extagokból álló blogközösség, mely elutasítja az Őrtorony szervezetet, de ragaszkodik "jehovához". Bizonyos értelemben ezek az emberek még veszélyesebbek lehetnek, mint a hivatalos jehova-hívők...A jehova-kultusz - legyen az az Őrtornyon belül vagy kívül - megtermi azokat a gyümölcsöket, amiket a Biblia a hitehagyottakról jövendöl a 2Péter 2:17-20-ben:

"Ezek víztelen kútfők, széltől hányatott fellegek, a kiknek a sötétség homálya van fenntartva örökre.
Mert hiábavalóság kevély szavait szólván, testi kívánsággal, bujálkodással elhitetik azokat, a kik valóban elszakadtak a tévelygésben élőktől,
Szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái; mert a kit valaki legyőzött, az annak szolgájává lett.
Mert ha az Úrnak, a megtartó Jézus Krisztusnak megismerése által a világ fertelmeit elkerülték, de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek, az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél."


"...víztelen kútfő..." = olyan, mintha lenne szomjat oltó víz benne, de üres az egész. Becsapás, pont a lényeg, kimarad belőle. Amikor a legnagyobb szükség lenne rá, akkor vall kudarcot.

"....széltől hányatott fellegek...." = a tagoknak nincsenek valódi életcéljaik, mert azt is központilag beszabályozzák. A legtöbben rossz értelemben sodródnak, nem találnak maguknak életcélt, az életükben bekövetkezett eseményekben sem találják a pozitív aspektust, mert nem tudják mi a jó számukra.

"....hiábavaló kevély szavakkal hitetik el az embereket..." = olyan szóvirágokat használnak, melynek se füle, se farka. Emberi hangot nem lehet velük megütni, problémarendezésre képtelenek. Felhatalmazva érzik magukat arra, hogy mások életébe beleszóljanak, de azt nem szeretik, ha nem tolerálják erőszakosságukat, mert akkor sértve érzik magukat.

"...testi kívánsággal, bujálkodással..." = a csoport szellemi légköre, mely állandóan kihangsúlyozza a "tiltott szexet" valójában kitermeli a házasságtöréseket, melyet nagy "megértéssel" fogadnak, kiváltképp a vezetők részéről. Sőt, belső törvénykezéseikkel a pedofilokat is védelembe veszik.

"...szabadságot ígérvén azoknak, holott ők magok a romlottság szolgái..." = mások problémái akarják megoldani, holott még a magukét sem tudják. Amikor számukra érthetetlen dolgokba ütköznek, akkor azt az egyént rögtön eldémonizálják, vagy dilisnek tekintik. Ezzel igazából bepillantást engednek saját valós belső állapotukba.

"...de ezekbe ismét belekeveredve legyőzetnek..." = rendszeresen visszaesnek azokba a szokásokba, melyeket ők maguk is elítélnek, így végül önmaguk ítélőivé válnak. Ezért nincs valós szellemi erejük.

"....az ő utolsó állapotjuk gonoszabbá lett az elsőnél...." = állapotok egyre rosszabb lesz és nehezebben elviselhető önmaguk és a környezetük számára, ahogy egyre szorul a hurok a nyakuk körül

De hogyan juthat el valaki egy ilyen stádiumba, miközben folyamatosan meg van arról győződve, hogy ő semmiről nem tehet, mert félre lett vezetve. Sok igazság van ebben, hiszen minden okunk meg van arra a feltételezésre - sőt nagyon is bizonyosság - hogy a Jehova kultusz egyike az idegen lények által kifejlesztett Új Világ Rend eszmének. David Icke (egy 2010-ben tartott előadását érdemes végignézni, elég hosszú, de rendkívül érdekes) összeesküvés-elmélet kutató részletesen kifejti az idegen lények eredetét és célját. Az ő véleménye szerint az Ótestamentumban szereplő Isten, aki YHWH (Yahweh) néven ismert, földönkívüli eredetű, legalábbis az idegenek közül származik. A Bibliában megemlített történetek, csodás dolgok némelyike is ezeknek a földönkívüli lényeknek a tevékenységét írják le. Ezek a fejlett technológiával rendelkező lények, akiket ugyanakkor teljesen hidegen hagynak az emberi érzelmek, rendkívül könnyen képesek manipulálni másokat. A Jehova Tanúi vallása egy kiváló példa arra, hogy miképpen lehet korlátlanul manipulálni embereket: ha korlátozzák a megszerezhető ismereteket, uralkodnak rajtuk és szabályozzák a cselekedeteiket, egyszóval dogmatikus vallások hívőivé teszik őket, amik a földönkívüliektől tanult speciális effektusokon alapulnak. (Az idegen, az emberi tulajdonságokkal nem rendelkező lények jelenlétéről már korábban ebben a cikkben is írtam.) Ezek a technokrata emberi külsővel rendelkező lények egy bizonyos frekvencián működnek, mely leginkább a félelem és kilátástalanság jellemez. Bizonyos vonatkozásban fejlettebbek az embernél (pl technikai szinten), de az ember képességei messze felülmúlják az övékét. Nem csoda, ha nem szeretnék, hogy ezek a képességek kibontakozzanak, így az emberi lényeket is egy hozzájuk hasonló érzéketlen biorobotokká igyekeznek alakítani - már akik hagyják magukat. Az emberek tudatos vagy tudattalan beleegyezése nélkül ugyanis nem sokat tehetnek, de mivel tudatosan csak nagyon kevesen működnének velük együtt (azért olyan is van ám), ráadásul sokkal kevesebben is vannak, mint az emberek, ezért inkább manipulációhoz folyamodnak. Hol nyílt elnyomással, hol liberalizmusnak, hol demokráciának vagy éppen jótékonykodásnak álcázva azt. Mikor melyik célravezetőbb.

De hogyan kerülnek bele az emberek ezeknek a lényeknek a hálójába? Ennek sok összetevője van, mind emberi szempontból, mind pedig az idegen lények vadászhatnak emberekre és megtalálhatják mindenki esetében azt a módot, ahogyan a leghatásosabb módon tarthatják őket fogva. Véleményem szerint nem csupán az van, hogy mi, akik benne voltunk a JT vallásban, annyira tyütyék lennénk, hanem az idegenek nagyon is tudják kik vagyunk, így azt is, hogy milyen információ van letétbe helyezve nálunk, ami az ő uralmukra esetleg káros lehet. Úgy, ahogy az emberek is a legveszélyesebb bűnözőket különleges felszereltségű börtönökbe helyezik, így a földönkívüli világhatalmi vezetők szempontjából legveszélyesebb embereket is olyan szellemi rabságba vetik, ahonnan nem lesznek képesek ártani. A behálózást ezért már gyerekkorban elkezdik valamilyen módon - kinél hogy - hiszen mindenképpen az a céljuk , hogy a kiszemelt áldozat még véletlenül se ébredjen tudatára valódi énjének. A Jehova kultuszban efelől teljesen biztonságba lehetnek, hiszen a tanítások úgy vannak összeállítva, hogy automatikusan a negatív érzések tartományába viszik a híveket. Ezenkívül kiforgatják a Bibliát, tagadják a reinkarnációt, az ember igazi szellemi természetét, a halál utáni életet, így a tagok azt hiszik, hogy az ő életük a születésükkel kezdődött el, így fogalmuk sincs arról, hogy ők kicsodák és miért is jöttek ide. Gyakorlatilag materialista szemléletű hívőkké válnak, akik nem tekintik többnek magukat, mint egy lassan rothadó húsdarab. Ez a módszer az emberkínzás egyik csúcsa, ahhoz hasonló talán, amikor egy lepkének levágják a szárnyát, és mégis repülésre kényszerítik. Elhitetik vele, hogy ő a tehetetlen, "kis ember", aki nem számít semmit és akinek minden lépését irányítani kell.

A Jehova Tanúi segítenek az idegeneknek az emberek fogdosásában, akiknek a végső lepusztítását aztán a köztük levő vezetők fejezik be. A Biblia ezt a folyamatot így írja le: "Mert istentelenek vannak az én népem között; guggolva fülelnek, mint a madarászok; tőrt hánynak, embereket fogdosnak.Mint a madárral teli kalitka, úgy vannak teli az ő házaik álnoksággal; ezért lettek nagyokká és gazdagokká! Meghíztak, megfényesedtek; eláradtak a gonosz beszédben; az árvának ügyét nem ítélik igaz ítélettel, hogy boldoguljanak; sem a szegényeknek nem szolgáltatnak igazságot." (Jer 5:26-28) Tehát a gyülekezeti elöljárók csak munkatársai, végrehajtói az idegenek hatalmak utasításainak, semmiféleképpen nem egyedüli okozói a bajoknak, ezért nem lehet pusztán "emberi tökéletlenségre" hivatkozni, de felettébb vádolni sem érdemes magukat. Az elöljáróknak végig kell járniuk azt az utat, ahogy mindenki másnak: egyénileg kell megvizsgálniuk, hogy hogyan kerültek bele ebbe a csapdába - feltéve ha ki akarnak onnan szabadulni.

A manipuláció lényeges vonásai:
 • félelem, pánikkeltés
 • túlélésre való ösztönzés (az idegenek nem kiírtani akarják az embereket, mert élősködnek rajtuk)
 • szaporodásra, szexre való fókuszálás, abnormális szexuális élet
 • materiális gondolkodásmód (egészségtelen szemlélet a pénzről, akár annak túlzott szerepe, akár lebecsülése által)
 • érzelemmentesség (a magasabb rezgések, katartikus átélések kívül esnek a manipulálható rezgéstartomány határain, amelyben az idegenek működni képesek)
 • gyermekbántalmazás, gyermekek molesztálása
 • negatív érzések (gyűlölet, harag, bosszú, önsajnálat) állandósítása
 • sovinizmus, kontroll, központi irányítás
 • saját kezdeményezés, önálló gondolkodás, kreativitás elfojtása, illetve büntetése
 • kishitűség, személyes értéktelenség, tehetetlenség erősítése
 • egójátékok, akaraterő fitogtatások, önimádás, önfelmagasztalás valós teljesítmény nélkül
 • kemikáliák, tudatmódosítók használata az élet minden területén
De hogy ne lógjon ez az egész infó a levegőben, ezért leírom, hogy ez a behálózás nálam hogy történt. Jóllehet mindig is erős spirituális érdeklődéssel bírtam, a vallások képviselői hamar lejáratták magukat előttem. Kb 12 éves lehettem, amikor egy pap meglátogatott minket, mivel reformátusok voltunk anyám révén (apám révén katolikusok lettünk volna, de őt ez nem érdekelte) a konfirmációra való felkészítés céljából. Addigra már elég sok kutatást végeztem ebben a témában, és örültem az Atya látogatásának, mert végre feltehettem a kérdéseimet. Meglepődésemre, a pap nemhogy díjazta volna ezeket, hanem egyenesen kirohant a lakásból nagy sértődötten. Úgy látszik a "szentemberek" bosszantása valahogy ösztönösen bennem volt már akkor is :). 14 évesen egy erős materialista beállítottságú reáliskolába kezdtem járni, mely véget vetett az addigi jobbagyféltekés tevékenységeimnek, és ez valószínűleg mély csalódással töltött el. Egyik nap iskolába menet egy erős fájdalom nyílalt belém, ami egyre csak fokozódott. Addig is állandóan beteges voltam, mondhatni mindenféle nyavalya elkapott, de ez az állapot teljesen más volt, hiszen semmi ok nem volt, a fájdalom mégis hihetetlenül erős volt. (Ma már tudom, hogy ez egy tipikus démoni támadás, amikor egy emberi gazdatestre cuppannak rá, de akkor - és még sokáig - erről fogalmam sem volt.) Mivel a fájdalom az elviselhetetlenségig fokozódott, ezért mentőt hívtak. Láttam a tanárok arcán az ítélkezést, azt hogy nem értették, "miért kell ebből akkora faksznit csinálni". Leginkább arra voltak kíváncsiak, hogy terhes vagyok-e, vagy másnapos vagy valami drogot szedtem be (jóllehet egyiket sem gyakoroltam), próbálták kideríteni, hogy miért akarok "lógni a suliból". Pedig a valóságban iszonyú fájdalmat és félelmet éltem át, és ami a legjobban megdöbbentett az emberi együttérzés TELJES HIÁNYA, amit a körülöttem levő felnőttek részéről tapasztaltam. A kórházban az orvosok csökkentették ugyan a fájdalmat, kivizsgáltak, aztán értetlen arccal megálltak az ágyam felett és csak annyit mondtak, hogy ez van, innentől ezzel a fájdalommal kell együtt élnem. Anyám otthon ugyanezt mondta. És igazuk volt: a fájdalom az életem következő kb 20 évében elkísért, és társammá vált. Akkor, amikor ez elkezdődött, 15 éves koromban, nem küldtek kivizsgálásra, senkit nem érdekelt, hogy miért lehet ez, úgy tűnt ez egy természetes dolog, hogy egy gyereknek ilyen súlyos fájdalommal kell élnie. Egyetlen tanárnak sem tűnt fel soha (vagyis egynek feltűnt, de azt eltanácsolták a suliból - no nem emiatt). Később, mikor dolgozni jártam és a buszon vagy utcán rosszul lettem, soha senki nem kérdezte meg, hogy segíthet-e. Igaz nem tudtak volna, de azért félelmetes volt átélni, hogy egy fiatal lány, nyilvánvaló rosszullét tünetekkel (orrvérzés, hányás, elfehéredés stb) éppenséggel simán feldobhatná a bakancsot Budapest legforgalmasabb helyein. Igazán tanácstalannak és kilátástalannak éreztem magam és megrémisztett a környezetem közönyössége.

A rosszullétek megjelenésével a magatartásom is megváltozott. Az addigi "mintagyerekből" nyughatatlanná, lázadóvá váltam. Az élet eredetére vonatkozó kérdéseim az evolúció irányába vittek, azon belül is a dinoszauruszok ragadták meg a figyelmem. Valahogy sehogy nem illettek a képbe. Elkezdtem fokozottan érdeklődni a hüllők iránt (az idegenek is hüllőszerű lények), beiratkoztam az állatkertbe a hüllő szakkörbe, és rengeteg időt töltöttem köztük akkoriban. Magam sem értem hogyan, de teljesen megbabonáztak. És miután a fizikai állapotom miatt teljesen összezavarodtam és céltalannak éreztem magam, ekkor jöttek Jehova Tanúi, és mintegy "tálcán kínálták fel" a megoldást. Akkor ezt így éltem meg.
A tudatszűkítő légkör jól kiegészült a már addigi családi környezetemmel, amelyben fizikai állapotom tovább romlott (az első időszak kivételével). De minden rosszban van valami jó is: a gyülekezetben és a prédikálásban találkoztam néhány olyan emberrel, akiktől egy egészségesebb életszemléletet tanulhattam meg. Szavaik néha fájdalmasak voltak, de mélyen elgondolkodtattak. Azonban negatív hatásokat is tapasztaltam, ami betegségtudatban, paternalizálásban, sajnálgatásban és az életembe való beavatkozásban nyilvánultak meg. Ezt éppen olyan kiborítónak és felháborítónak találtam, mint a teljes közönyösséget.

A szektába való bevezetésem tudatosan és módszeresen történt, nyilván az én öntudatlan beleegyezésemmel. Mégsem tekintem magam tehetetlen áldozatnak, inkább egy olyan valakinek, aki ezt a sötét zárkát belülről élte meg. Hiszem, hogy semmi nem történik velünk véletlenül, és minden tapasztalatra, amin átmentünk, szükségünk van, mert az Univerzumban nincs pazarlás. Bár sok időbe tellett a betegségemben rejtett erő kicsomagolása, de megértettem az érthetetlen fájdalmak mögötti okokat, és azt is, hogy miért ódzkodtak az akkori környezetemben attól, hogy közelebbről kivizsgáljanak. Nem haragszom rájuk, mert ahogy én, ők is tudatlanok voltak, csak az egójuk nem engedte, hogy ezt elismerjék, főleg nem egy fiatal előtt! Kezdtem lerázni azokat a rabláncokat, melyek fogva tartottak, vagyis azokat az ítélkezéseket, melyeket a környezetem tehetetlensége - vagy éppen irigysége rám akart hárítani. Ezzel párhuzamosan kezdtem megérteni, hogy én magam vagyok a felelős - nem hibás!! - a velem történő eseményekért, vagyis csakis egyedül tőlem függ, hogy milyen módon állok hozzá a problémáimhoz. A gyermekkoromban ért szexuális támadás miatt közvetlen bepillantást nyerhettem abba a világba, mely működési elvei meghaladják az emberi értelmet (a kapcsolat az idegen hatalmak és a gyermekmolesztálás között a már korábban utalt David Icke előadásából érthetővé válik).

Biztos vagyok abban, hogy mindenkinek, akik ezt a sötét zugot belülről ismerik, fontos feladata van. Olyan ez, mint a kacsintgatós kép: csak egy pár milliméter kell elmozdulni a nézőpontból és egy teljesen más képet látunk: a Jehova-kultusz tagokról is kiderülhet, hogy a tapasztalataik értékesebbek, mint gondolnák. Feltéve, ha hajlandóak vagyunk lerázni magunkról mindazokat a rabláncokat, melyek fogva tartanak minket.
A legveszélyesebb csapda - a vallásos önáltatás -, amitől Jézus folyamatosan és következetesen óvta követőt, és az a farizeusi tévképzet, hogy "mi jó emberek vagyunk, nem ártunk senkinek", "milyen jó vagyok, mert árthatnék neked, de nem teszem...". Tegyük fel a kérdést fordítva: és mit használunk? A vallásos felsőbbrendűség egy negatív helyzetet teremt, mivel az a személy, akit egy bizonyos helyzetbe hoztak, ahol egy bizonyos feladatot kéne betöltenie, nincs ott és nem teszi a dolgát. A világ tele van ilyen "jó" emberekkel, aztán olyan is! Jézus azt mondta, senki sem jó, csak az Isten. A vallásos önáltatás és felsőbbrendűség ugyanúgy az illuminati - így az Őrtorony - szekerét tolja.

Néhány gondolatot összegyüjtöttem, amelyeket esetleg gyakorlatiasnak találhatnak azok a személyek, akik egy szektás agymosásból próbálnak kikeveredni:

 • Ismerd el és kezeld a félelmed. Nem kell álarcot vonni köré, hiszen ez egy természetes emberi reakció egy veszélyes helyzetre. Próbáld inkább meghatározni, megismerni és kifejezni.
 • Éld meg a pillanatot, akár jó, akár rossz. Érezd át a fájdalmat ugyanúgy, mint az örömet is, mert az életben létezik mindkettő. Ha túlélésre törekedsz, akkor a hüllő-agy hajlamos lesz átvenni az irányítást.
 • Ne foglalkozz más problémáival, hiányosságaival vagy kezeletlen érzelmi gondjaival, csak a te életedben van hatalmad bármit is tenni! És az elég is! Ha megteszed a magad részét, akkor képes leszel másokhoz együttérzéssel fordulni, de ha elmulasztod a saját gondjaidat kezelni, akkor csak ítélkezésre, lesajnálgatásra leszel képes, melyekkel csak bajt hozol a másikra meg magadra is.
 • Az ösztönös reakciók helyett próbálj olyan megküzdési mechanizmusokat tanulni, melyekkel fejlődést érsz el.
 • Ismerd meg magad! Nem vagy birka, de ennek saját magadnak is tudatába kell kerülnöd.
 • Az akarat nem akaratoskodást jelent. Ami nem megy, ne erőltesd, hanem találj ki valami mást.
 • Kikerülheted a saját rossz tapasztalatok megszerzését, ha egy olyan valakit támogatsz, aki benne van egy rossz helyzetben és MAGA IS DOLGOZIK ANNAK MEGOLDÁSÁN (elvileg ez lenne a szerepe a keresztény közösségeknek). Ezért senki életébe ne avatkozz bele, de ne légy közömbös sem az emberi szenvedéssel szemben. Minden helyzetből lehet tanulni!
 • Ha beteg vagy, vagy valamiért nehéz élethelyzetben (adósság, családi, egyéb anyagi gondok) találod magad, akkor keresd a kiutat, ha kell kérjél segítséget, nem kell magadat a hajadnál fogva kirángatnod sehonnan sem. Ismerd meg a betegségedet, nehézségedet magad is, hogy felismerd a megfelelő segítséget és elutasítsd azt, aki csak a helyzetedből próbál magának megélhetést biztosítani. Te mentél bele abba a helyzetbe, amiben vagy, te magad is fogsz onnan kijönni. Utasítsd el a látszat megoldásokat! Az a közösség vagy társadalom, amely elutasít csak azért, mert problémáid vannak - jóllehet te megteszed a magad részét azok rendezésében -, saját maga alatt vágja a fát, és nem méltó rád.
 • Ismerd fel a vérszívó embereket, szervezeteket és légy velük asszertív. Használj én-kommunikációt az ítélkező kijelentések helyett. Nem kell az olyan emberekhez kedvesnek és barátságosnak lenned, akik bántanak, fenyegetnek, kihasználnak vagy elutasítanak. 
 • Ha valakinek kárt okoztál és ezt a tudomásodra hozza, akkor igyekezz jóvá tenni azt. Ha elmulasztod, akkor viszed magaddal a problémát, nehogy azt hidd, hogy megszabadultál tőle csak azért, mert nem vállalsz felelősséget a tetteidért.
 • Ha valaki kárt okozott neked, akkor azt tárd fel neki és törekedj a békére. Átmenetileg okozhat kárt egyik ember a másiknak, de tartósan csak magunkat tudjuk lerombolni. 
 • A negatív érzéseket ne tagadd le és ne nyomd el magadban. Ne is ápolgasd őket! Inkább alakítsd át ezeket azáltal, hogy valamilyen pozitív hatású tevékenységbe forgatod őket.  Ez lehet sport, zene, tánc vagy hasonló. Ne hagyd, hogy bárki kritizálja a kifejezési módodat, csak te tudod, hogy mi az, amire szükséged van. 
 • Az életed a gyermekkorodra épül, annak megéléseit fogod ismételni és újrateremteni valamilyen formában. Ezért, ha fájdalmas emlékeid vannak, akkor azokkal foglalkoznod kell, ha nem akarod a fájdalmakat újra megélni, vagy megéletni azokkal, akiket szeretsz. Ne félj a gyermekkori fájdalmak átélésétől, és ne vádold a szüleidet azért a helyzetért, amibe kerültél. Ha hátrányosnak érzed a helyzeted, akkor inkább a nézőpontodon változtass.
 • A családtagok nem egymás tulajdonai, ne engedd, hogy bárki kontrollálja az életedet, vagy megszabja, hogy hogyan érezd magad. Próbáld kitalálni, hogy miért jó neked az a család, amibe születtél, ismerd meg eleid történetét és életét, de ne érezd kötelezőnek az utánzásukat. A tisztelet annyit jelent, hogy meghagyod nekik a saját életük menedzselését és az abból fakadó tanulságok levonását. Egymás piszkát nem kell feltakarítani.
 • Ismerd el a saját nehézségeidet és dolgozz azokon. Ami másokban zavar, nagyon valószínű, hogy az a te gondod, amit magadban nem tudsz elfogadni. Ha kifogásokat használsz, akkor ne csodálkozz, hogy lesüllyedsz és egy idő után már magadra sem fogsz ismerni. A vallásosság is rengeteg kifogást szolgáltat számodra, pl "tökéletlen ember vagyok", "Jézus meghalt a bűneinkért", "nehéz a küzdelmünk" stb..., te döntesz, hogy bedőlsz-e ezeknek.
 • Engedd, hogy a szíved vezessen, vagyis tedd azt, amit a legjobban szeretnél és ami legmélyebb önmagadból jön ki. Ez nem jelenti azt, hogy abból nem lesz bajod, de akkor abból kell tanulnod valami miatt. Ne kövesd mások (kéretlen) tanácsait, nem létezik standardizált "jó" vagy "rossz" dolog az életben, ami mindenkinek egyformán jó vagy rossz. Ne engedd, hogy bárki ráderőltesse a saját ideológiai nézeteit csak azért, mert egy nehéz helyzetbe kerültél. Csak tanulságok vannak, melyek egyéniek, s mindenkinek a szívébe van írva a számára fontos leckék megszerzéséhez vezető út. Ha nem azt követed, akkor maximum csak birkává válhatsz, ami miatt lekésel az saját életedről.


Forrás:
http://rejtelyekszigete.com/tanitok-erdekes-emberek/david-icke-yhwh/?fb_action_ids=630923046969096&fb_action_types=og.likes&fb_source=hovercard

2 megjegyzés:

 1. Köszönöm az írásodat, karalábé. Alapos voltál, mint mindig. Megnéztem David Icke beszédeit is. Első hallásra furcsa volt, de elgondolkodtató. A harmadik és a negyedik videó nagyon tetszett. Amit a piramis rendszerről, a pedofíliáról mondott, nagyon ráillik a Tanúk vallására. Sok okos mondat elhangzott a szájából. Még egyszer köszönöm, és a pontokba szedett gondolataidat is alkalmazni fogom, ígérem.
  :)

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Igen érdemes elgondolkodni ezeken, mégha első hallásra igen meghökkentőnek tűnhetnek is egyes gondolatok. Pl a gyermekmolesztálásos esetek emberi ésszel fel nem foghatóak, és ezért vezethetnek be a "színfalak mögé" (és ezért is próbálják lekicsinyelni az ilyen eseteket, vagy éppen ellenkezőleg álfelhajtást csinálni nekik - ami gyakorlatilag ugyanaz). A Jehova Tanúi csak egy formája ennek az agymosási rendszernek, bár vallásos köntösbe bújtatva, de igen hűen visszatükrözi a szellemét. Természetesen vannak más formák is, politikai, vallási, de kormányzati szervek is, melyeknek a célja az emberi nyomor és kizsákmányolás fenntartása - bár ezt álcázzák mindenféle mással.
   A pontokba szedett gondolataim inkább csak a saját meglátásaim, amivel csökkenthetjük annak esélyét, hogy kiszolgáltatottjaivá váljunk a pusztító rendszereknek - köztük a szektáknak.

   Törlés