Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2013. január 6., vasárnap

„amit akartok, hogy veletek tegyenek az emberek, ti is tegyétek velük”

"Meg kell hagyni mások számára a gondolati, bibliaértelmezési és cselekvési szabadságot, ahogyan mi is szeretnénk, hogy ezt mások meghagyják nekünk."
"Pontosan dokumentált történelmi modellek mutatják meg nekünk, hogy mi lesz az ......a diktatúrák és vezetőik sorsa. A történelem ismétli önmagát, és ez alól az Őrtorony Társulat sem kivétel....."

Tapasztalatom szerint azért nehéz mind a Tanúkkal, mind a volt-Tanúkkal kommunikálni, mert megszokták a kész gondolatokat és a folyamatos "útmutatásokat" az Őrtoronytól. Úgy gondolom, hogy ez egy alattomosan és tudatosan kialakított függőségi helyzet, amit az Őrtorony hosszú ideig tartó céltudatos agymosással alakított ki a hívekben, ez a módszer különösen olyan személyeknél működik jól, akik helyzetüknél fogva eleve egy hátrányos helyzetben vannak - vagyis maguk is gyermekkori fizikai és szexuális visszaélések áldozatai -, és akik emiatt eleve kiszolgáltatottabbak a visszaélésekre, részben iskolázatlanságuk, részben pszichiátriai korlátaik miatt. Ezeknek az embereknek a nagytöbbsége nem, vagy csak korlátozottan képes élni az állampolgári jogaival, mely állapot kialakításához nagymértékben hozzájárultak a Jehova Tanúi tanításai, gondolok itt a továbbtanulás negatív színben való beállításra, és arra, hogy a hívek számára nem alternatívaként, hanem kötelező a vénekhez fordulniuk tanácsért, még akkor is, ha az az életük intim területét érinti, és egyéb dolgok, melyek hátráltatják illetve teljesen akadályozzák az egyháztagok gondolkodását. Olyan ez, amikor valamely cég el akarja adni a termékét, és mivel senki nem akarja megvenni azt, ezért gondoskodik a vevőkör kialakításáról saját maga...
Azért ezt a trükköt sokan alkalmazzák mindenféle termékek eladására, viszont mégis azt gondolom, hogy a vallással üzletelni valahogy elég kemény dolog, hiszen az olyan területet érinthet az emberben, ami igen érzékeny a becsapásokra és akkor még nem is említettük, hogy igazából Istennek is lehet erről véleménye, hiszen az Ő nevében teszik mindezt...

Ezeknek az embereknek az állapotával és kiszolgáltatott helyzetével való visszaélés nem csupán a krisztusi alapelvekkel van ellentétben, sérti az erkölcsöt, hanem a minimális emberi elvárásokkal sem találkozik. A 2011. évi CCVI. egyházakra vonatkozó törvény II. fejezet 6. § (1) értelmében “a vallási tevékenység olyan világnézethez kapcsolódó tevékenység, amely természetfelettire irányul, rendszerbe foglalt hitelvekkel rendelkezik, tanai a valóság egészére irányulnak, valamint az erkölcsöt és az emberi méltóságot nem sértő sajátos magatartáskövetelményekkel az emberi személyiség egészét átfogja”. 
A Jehova Tanúi által közvetített vallásos tanítások azonban infantilizálnak és a személyiség egészséges fejlődésének útjába állnak. Amikor súlyos problémák vagy nézeteltérések merülnek fel, akkor azokat nem képesek kezelni, mert senki sincs, aki megértené a problémát. A Biblia erről azt írja a 1Kor 6:5-ben: "Megszégyenítéstekre mondom: Hát nincs ti köztetek egy bölcs ember sem, a ki ítéletet tehetne az ő atyjafiai között?"
Jehova Tanúi a vezetőik útmutatásait követve inkább eltávolítják maguk közül az olyan személyeket, akikkel gondjuk van, még akkor is, ha emberileg nem értenek egyet ezekkel a döntésekkel, vagyis a saját lelkiismeretük ellen tesznek. Érdekes módon ez igazából nem növeli a békét köztük, hanem pont ellenkezőleg, mert lehet, hogy inkább a problémák megoldásával és az azokkal való szembenézéssel jutnának előrébb, ehelyett inkább levagdossák azokat a tagokat, akik talán nem véletlenül voltak ott ahol...(1Kor 12: 14-30)...és utána csodálkoznak, hogy miért nem tudnak harcolni, mint a fekete lovag a Gyalog galopp-ból:


Különbséget kell tenni azonban az Őrtorony Társulat és az őket támogató Jehova Tanúi között, mert ez utóbbiaknak sok esetben halvány fogalmuk sincs arról, hogy milyen ügyletek folynak a hátuk mögött, a nevükben.
Az Őrtorony Társulat, mintha csak egy keljfeljancsi és egy duracell-nyuszi különleges keveréke lenne, hosszú évtizedeken keresztül képes volt felállni és kivágni magát az ellene induló támadásokból, felhasználva ehhez drága jogi képviselőit, akiket a hívek azért fizetnek, hogy az ő érdekeiket képviseljék. Legalábbis ebben a hitben vannak. Mára már néhányan kezdik megérteni, hogy ezt a gépezetet igazából azért tartják fenn, hogy a vezetőket védje meg azoktól a hívektől, akik jogtalan sérelmet szenvedtek a tanításaiktól és az abből eredő embertelen bánásmód miatt és jogos panasszal élnének a szervezet ellen.
De mi lesz, ha egyszer elfogy kezük-lábuk és már nem tudnak annyi pénzt összelejmolni a híveiktől, hogy kimagyaráztassák magukat az hazugságaikból? Vajon el fogják-e valaha ismerni a tévedéseiket és működésük következményeit? Ezt nehéz elképzelni. Az, aki meg van győződve az egyedüliigaz mívoltáról, hogyan fogja valaha is elismerni a tévedéseit? Valószínűleg sehogy.Talán inkább a filmrészletben látható lovaghoz lesznek hasonlóak, aki azt kéri: "Akkor egyezzünk ki döntetlenben".

Pusztán azért, mert valaki nem tudott az Őrtorony viselt dolgairól és részt vett olyan eljárásokban, melyekkel másokat lejárattak, mentesül a felelősségtől? Nos, nyilván nem felelős az Őrtorony dolgaiért, de mindenképpen felelős a sajátjaiért, mivel valamilyen módon bábjává vált egy olyan szervezetnek, mely Krisztus nevében a korunk egyik legdurvább emberi jogok elleni sérelmeket követi el, mégpedig úgy, hogy az áldozataik ennek nincsenek is tudatában, mert annyira bele vannak merülve a vallásos gondolataikba, amivel további melegágyat biztosítanak az Őrtorony garázdálkodásaihoz.

Vajon hogyan lehet érzékelni azoknál, akik elhagyták az Őrtornyot, hogy a gondolati függőséget még nem sikerült levetkőzniük? Néhányan az Őrtorony tanításainak követői közül szentűl meg vannak arról győződve, hogy 'náluk van az emberiség egyetemes megmentésére szóló igazság', még akkor is, ha már elhagyták a vallást. Ennek eredményeképpen más emberekkel folytatott beszélgetéseikből is rendszeresen vallási kérdést és istenítéletet csinálnak. Mivel azt gondolják, hogy ők állnak a 'jó oldalon', pontosan, mint az Őrtorony is, nos, a másik fél csakis a sötét démoni erőket képviselheti és semmi mást. Márpedig nehéz így bárkivel is gondolatot cserélni.
Alább összefoglaltam milyen fő gondolati mintákat és kommunikációs atitűdöket figyeltem meg eddig a volt-Tanúk körében, melyeket az Őrtorony tanokban sajátítottak el:

 • azt hiszik, hogy nem lehet kimondani/leírni, amit gondolnak (jó ízlés határain belül), mert valakit megsértenek 
 • mivel ők mindig mindenben tökéleteseknek gondolják magukat, ezért nem gondolják, hogy tényleg megsérthetnek valakit és attól esetleg elnézést kell kérniük
 • ha nem mondják/írják le a véleményüket az is baj, mert lehet, hogy pont náluk van olyan gondolat, ami mások épülésére szolgál
 • ha valaki tényleg valami sértő dolgot mond (vagy ők azt annak vélik), akkor azt nem merik tisztázni, hanem inkább magukban rágódnak
 • ha valami miatt sértve érzik magukat, akkor nem fordulnak ahhoz, akitől a sértés jött, hanem másokkal beszélik meg (a "sértő" háta mögött)
 • azt gondolják, hogy a leírt véleményekkel egyet kell érteni (hiszen az Őrtoronynál így volt, hogy egyet kellett érteniük)
 • egyesek valóban azt szeretnék, ha az ő vezetésükre hallgatnának a többiek, mert ők úgy érzik jobban tudják mindenkinél, hogy mit a jó
 • egyesek azt gondolják, hogy valaki minél több kilométer bibliaverset tud idézni, az annál közelebb áll az igazsághoz (az Őrtorony is bibliaversek kilóit hozta fel "alátámasztásul")
 • egyesek azt gondolják, hogy ők nem tudják eldönteni, hogy mit akarnak csinálni, ezért ezt valaki másnak kell megmondania nekik (ezzel ajtót nyitnak azoknak, akik viszont úgy érzik, hogy ők a vezetők, ezzel elkezdenek egy Őrtorony-játszmát, a gyülekezeten kívül)
 • ha nézeteltérés merül fel, akkor nem tudják megfogalmazni, hogy mi volt benne a bántó számukra, hanem ellenséget látnak a másikban és ítélkezni a személye felett
Az alattomos tanításokkal kommunikációs korlátokat állítanak fel a volt Tanúk között, így azok nem lesznek képesek összefogni annak érdekében, hogy hatásosan képviseljék magukat az őket ért sérelem miatt, hiszen úgy érzik, hogy mindenből vallásos vitakérdést kell csinálniuk. Ez pedig a hivatalos szerveket nem érdekli.
Ha nem értékeljük ki egyenként, hogy ránk személy szerint hogyan hatott az a tanítás - márpedig ezt a másikkal való őszinte gondolatcsere útján tehetjük meg -, akkor a kis "őrtornyocskák" megmaradnak a fejünkben, és kénytelenek leszünk megismételni ugyanazokat a dolgokat, melyek miatt eredetileg elhagytuk a Jehova Tanúi vallást.

Az alábbi gondolatokat esetleg hasznosnak találhatod:

 • bátran vállald fel a gondolataidat és a véleményed, nem baj, ha utóbb ki kell igazítanod őket, mert így tanulsz
 • tartsd tiszteletbe mások véleményét, ne próbáld nekik megmondani, hogy miben kéne hinniük
 • próbálj nyomdafestéket tűrő szavakat használni, de nem kell az Őrtorony szótárához ragaszkodnod (ők szándékosan fejlesztettek ki olyan szókészletet, hogy megakadályozzák, hogy a jövőben panaszkodni tudj)
 • nem kell mindig mindent becsomagolni és "megérteni" sem, csak azért, hogy fenntartsd a "jóbenyomás" látszatát (ez tipikus Őrtorony trükk)
 • csak azzal a panasszal foglalkozz, amivel a sértett fél hozzád fordul és pontosan feltárja, hogy mi volt az ő baja a mondandóddal
 • ha viszont valaki ezt feltárja ezt, akkor kérj bocsánatot (nos a bocsánatkérés elmaradása hihetetlen rombolásokat tud előidézni az emberi kapcsolatokban, ami kihat az Istennel való kapcsolatra is)
 • ha téged bánt valami egy másik személlyel kapcsolatban, akkor először nézz magadba, hogy milyen érzéseket hoz fel benned a dolog és azt kezeld (sokszor a másik elmer mondandója azért érint mélyen, mert egy tükröt tart elénk...ezt ugye nem propagálja az Őrtorony, mert ez elősegítené a hívek öntudatosságát)
 • a személyed vádolását ("büszke vagy", "démonos vagy" stb) határozottan utasítsd el (mivel az Őrtoronyban az önérzetet a büszkeséggel teszik egyenrangúvá, a hívek kiszolgáltatotakká válnak és bármit eltűrnek)
 • ne akadj ki, ha valaki határozottan beszél veled. az még nem biztos, hogy egyetemes vallási igazságot akar veled megosztani (ezt az Őrtorony használja), lehet, hogy csak egyszerűen belegázoltál a lelkivilágába és az illető nem tűri el. inkább kérdezz rá, hogy mivel bántottad meg
 • legyél tudatában, hogy úgy vagy jó, ahogy vagy, a "hibáiddal" együtt, melyek hozzád tartoznak és azért vannak veled, hogy tanulj belőlük, ezért NEM KELL SZÉGYENKEZNI MIATTUK (szégyenkezni akkor kell, ha nem akarod elfogadni őket és megpróbálod eltitkolni, vagy másra hárítani azt, ami a sajátod)
 • légy tudatában, hogy a FÉLELEM és a BŰNTUDAT a két legnagyobb ellenséged abban, hogy Isten számodra kijelölt akaratát teljesítsd (ezt a két fő érzést próbálja az Őrtorony erősíteni a híveiben, hogy fogságba tudja őket tartani), ezért ne engedj ezeknek az érzéseknek, hogy ezek akadályozzanak a kommunikációdban

Te döntesz!
2 megjegyzés: