Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2012. július 23., hétfő

Vizualizáció

"És monda: Bizony mondom néktek, ha meg nem tértek és olyanok nem lesztek mint a kisgyermekek, semmiképen nem mentek be a mennyeknek országába." (Máté 18:3)
Miért milyenek a kisgyermekek? Naívak, játékosak, fantáziadúsak. Képesek bárhol, bármiből játékot csinálni.
-Megkóstolod a sütimet?
-Igen, te sütötted?
-Van hozzá tea is!
-De jó, nagyon finom! Igazán ügyes vagy!
De már a következő pillanatban négykézlábra is ereszkedik és ugat, hiszen ő most éppen 'kiskutya'....

Kinek nem volt még része hasonló párbeszédben?
Úgy tűnik, hogy a valóság és a képzelet határvonala nem annyira éles a gyerekeknek, akik még szabadon járnak-kelnek a két világ között. Egészen addig, amíg meg nem ismertetjük velük az 'élet realitásait', mikor is a racionális gondolkodásba nem férnek bele már az ilyen 'gyerekes ostobaságok' vagy képzelődések. Lassan, de biztosan leszoktunk a fantáziálásról, mint ami egy üres tevékenység. "Már megint nem csinálsz semmit" - hallatszik a szülői figyelmeztetés, aki azt akarja, hogy gyermeke sikeresen vegye majd az akadályokat az életben és ne töltse idejét fölösleges bambulással.

A legújabb kutatások szerint azonban az elme összpontosító képességét segíti elő, ha valamilyen gondolatba vagy képbe az ember 'belebambul'. Gyerekkorunkban még ösztönösen alkalmaztunk ilyeneket, amikor a tapéta vagy a szőnyeg mintáját nézegettük. Ma már újra felfedezték, hogy pl a mandaláknak terapikus hatásuk van a betegségek vagy lelki problémák esetén. Ezekkel a gyakorlatokkal elősegíthető, hogy az elménk képeket idézzen fel, mivel tudatunk nem tud különbséget tenni a megtörtént vagy elképzelt dolgok között, ezért az elképzelt dolgokat éppen olyan valóságosnak tekinti, mintha azok megtörténtek volna. A Biblia a hitet "a reménylett dolgok valóságának, és a nem látott dolgokról való meggyőződésnek"(Zsidók 11:1) nevezi.

A természeti népek gyógyítói évezredek óta alkalmazzák a teremtő vizualizációt a gyógyítás segédeszközéül. Az ókori Egyiptomban Hermész isten követői vizualizálták, hogy fittek, egészségesek. A sámánok úgy gyógyítottak, hogy vizualizációjukban nagy utazást tettek, hogy megtalálják a beteg személy lelkét, és visszahozzák neki. A navaho indiánok még ma is csoportos vizualizációval segítik a betegeket, hogy újra egészségesnek lássák magukat.

Az orvosok rájöttek, hogy a stressz egy sor egészségi problémát okoz, mint például magas vérnyomást, fekélyt és agyvérzést. A stresszhelyzeteket az elménkkel definiáljuk és ennek függvényében teszünk lépéseket (fight- fly-adopt: harc-küzdés-alkalmazkodás). Ezt a magyar származású Selye János írta le először Nem vagyunk a körülmények tehetetlen áldozatai, mert mindig van alkalmunk harcolni, elmenekülni vagy átalakítani a gondolkodásunkat, annak érdekében, hogy a stressz szintet elviselhetővé tegyük számunkra. A betegségek jórészt annak köszönhetőek, hogy nem használjuk ezen képességünket olyan mértékben, amilyenben rendelkezésünkre állnak, illetve romboló módon használjuk a képzelőerőnket. Ha elménk betegséget válthat ki, akkor bizonyosan használhatjuk jó egészség kiváltására is. A vizualizáció erre tökéletesen alkalmas.

A 60-as évektől Dr. Carl és Stephanie Simonton rákbeteg gyógyításánál alkalmaztak vizualizációt, mellyel nagy sikereket értek el. A betegeket megtanították relaxálni és az ellazult állapotban különféle jeleneteket képzeltettek el velük (pl: fehérvérsejtek magukkal viszik a ráksejteket, vagy azt képzelték el, hogy meggyógyulnak és újra tevékenyek. A betegek pozitív hozzáállására is szükség volt ehhez, nyilván, azoknak, akik elbagatelizálták a gyakorlatokat vagy lemondtak már az életükről elég nehéz 'képeket' juttatni az elméjükbe, miközben a belső párbeszéd folytonosan az ellenkezőjéről akarja meggyőzni a tulajdonosát.

A kutatók azt is tapasztalták, hogy a gyerekek nagyon fogékonyak voltak erre a módszerre, mert könnyebben tudják a fantáziájukat használni, mint a felnőttek.

Ime néhány példa:

Egy vérzékenységben szenvedő kis beteg valahányszor a vérzését kellett csillapítania, elképzelte, amint repülőgépen repül ereiben, és kiold egy rakomány Factor 8-at, a vérzékenységet megkötő faktort, amely az ő szervezetéből hiányzott.
Garrett Porter kilencéves volt, amikor operálhatatlan agytumort diagnosztizáltak nála. Elképzelt egy Csillagok háborúja jellegű csatát, amelyben ő vezette a tumor ellen háborút viselő űrzászlóaljat. A tumor öt hónapon belül eltűnt, és nem volt szükség több terápiára.
Ötéves korában egy Valere nevű kislány súlyos skarlátbetegségen esett át. Állandóan láza volt, és hullani kezdett a haja. Végül kómába esett, és korházba került. Noha öntudatlan volt, tudta, hogy az orvos azt mondja szüleinek, hogy már nem semmit sem tudnak tenni. Valere soha nem hallott a vizualizációról, de elméjében azonnal képet alkotott arról, hogy ő ismét jól van, és egészséges. Vissza akarta kapni a haját is, de azt szerette volna, ha a haja inkább göndör volna, nem pedig egyenes, mint azelőtt. Az orvosok csodálkoztak, hogy túlélte, és még jobban meglepődtek, hogy a láz nem okozott agykárosodást. Haja újra kinőtt, de göndör lett, pont úgy, ahogyan elképzelte.
Brandon Brays, aki a 'Belső utazás' nevű módszer kidolgozója szintén dolgozott gyerekekkel, akik fantasztikus utazásként élték meg a beteg szerveik 'meglátogatását'.

Mások más módokat alkalmaztak, pl hogy a betegség elolvad, vagy feloldódik. Egy közismert vizualizálási módszer, amikor a betegséget egy barnacukor halomként képzeljük el, mely feloldódik, amint melegvizet öntünk rá. Egy másik lehetőség elképzelni, amint a betegséget beszippantja egy hatalmas porszívó. Elképzelhetjük, hogy áthaladunk egy úszómedencén, melyben a betegség mintegy kioldódik belőlünk, amikor megfordulunk, látjuk a sávot magunk mögött. Fontos, hogy a betegséget gyengének és hatástalannak lássuk, a gyógymódot viszont erősnek és hatékonynak. Például képzelhetjük a betegséget kicsinek, szürkének és a félelemtől remegőnek. A gyengeséggel szembeni erő hangsúlyozására vannak, akik ilyen jeleneteket képzelnek el, mint harc zsaruk és betörők, vagy Szent György és a sárkány között. Egy nőbeteg elmondta, hogy ő egy nagy kutyát képzelt el, amint egy kiskutyával harcol. A kiskutya hanyatt feküdt, és feladta. Betegsége szintén feladta, és eltűnt.


Kép forrás:http://edesviz.hu/hu/magazin/cikk/vizualizacio-es-egeszseg-sokaknak-segit

Természetesen nem helyettesíti a vizualizáció a pontos orvosi diagnózist, viszont belső erő és pozitív gondolkodás nélkül még az amúgy hatásos kezelés is gyakran marad hatástalan.

Vizualizációs technikákat bármire lehet használni. Elképzelhetünk egy jó munkahelyet magunknak, egy otthont vagy egy jó fizetést. Egyesek egyenesen azt javasolják, hogy írjuk le céljainkat, rajzoljuk le vagy szerezzünk be egy képet arról a tárgyról, amit szeretnénk magunknak, és tegyük ki egy jól látható helyre. Fogyókúrázóknak ajánlják, hogy fotóshoppal retusálják ki egy fürdőruhás saját képüket olyan alakúra, amilyenné szeretnének válni és naponta nézzenek rá többször.

Magam azt tapasztaltam, amikor egy kilátástalannak hitt állapotomban elképzeltem, hogy repülőn utazok és napsütéses tengerparton sétálgatok. Ezek teljesen önkéntelen képek voltak, melyek egy időben makacsul vissza-vissza tértek az elmémbe (alig győztem őket elhessegetni, mivel nem akartam 'kalandokba verni magam'). Mivel azelőtt soha nem ültem repülőn, bár tengerparton már voltam (bár nem napsütésesen), ezért nem értettem, hogy miért gondolok ilyesmire. Egy napon azonban csodálkozva döbbentem rá, hogy mindezek beteljesedtek, valahogyan mégis gyökeret verhettek az elmémben, jóllehet úgy éreztem tudatosan nem tettem semmilyen erőfeszítést a megvalósulásukért.

Pénzt is elképzelhetünk magunknak. Talán ez az a dolog, amit a legtöbben szeretnének vizualizálni maguknak. Éppen ezért ezen mérhető le e legjobban, hogy milyen korlátozó hiedelmek miatt működik a képzeletünk korlátozottan ezen a területen. Ha pl. a családunkban a "szegénység-program" fut, akkor előbb azt ki kell kapcsolnunk, ugyanis elképzelni sem fogunk tudni anyagi jólétet (maximum csak fantáziálás formájában, amiben nem tudunk hinni), ezért aztán esélyünk sem lesz, hogy valaha is megvalósuljon a jólét. A vallási hiedelmek is összekapcsolhatják az anyagi jólétet valami bűnös, gonosz dologgal, ami miatt szintén csak sóvároghatunk bizonyos dolgok után, vagy éppen becstelen úton próbáljuk megszerezni, de ez nem lesz tartós, mert a saját értékrendünk ellen teszünk. Ha sikerülne is szert tenni valami módon egy nagyobb összegre, akkor megszabadulunk tőle rövid úton.

Túl egyszerűnek tűnik? Azért nem annyira az, mivel a vizualizáció különbözik a szimpla fantáziálástól. Például Jehova Tanúi képzelődnek egy jobb világról, de maguk sem hisznek benne igazán, mert a tetteik nincsenek ezzel a hittel összhangban. Az ilyen jellegű ábrándozások gyakran keserűen végződnek, amikor az ember felébred és 'bilibe lóg a keze'.
Tanuljunk inkább a gyerekektől, akik a nem látható világot valóságként képesek megélni, megszégyenítve ezzel a vallásoskodókat.

De azért ne vessünk el valamit, mert első hallásra hihetetlennek vagy egyszerűnek tűnik. Példa erre Naámán esete:
"És elméne Naámán lovaival és szekereivel, és megálla az Elizeus házának ajtaja előtt. És külde Elizeus követet ő hozzá, mondván: Menj el és fürödj meg hétszer a Jordánban, és megújul a te tested, és megtisztulsz. Akkor megharaguvék Naámán és elment, és így szólt: Íme én azt gondoltam, hogy kijő hozzám, és előállván, segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének nevét, és kezével megilleti a beteg helyeket, és úgy gyógyítja meg a kiütést. Avagy nem jobbak-é Abana és Párpár, Damaskus folyóvizei Izráel minden vizeinél? Avagy nem fürödhetném-é meg azokban, hogy megtisztuljak? Ilyen módon megfordulván, nagy haraggal elment. De hozzá menének az ő szolgái, és szólának néki, mondván: Atyám, ha valami nagy dolgot mondott volna e próféta neked, avagy nem tetted volna-é meg? Mennyivel inkább, a mikor csak azt mondja, hogy fürödj meg és megtisztulsz? Beméne azért a Jordánba, és belemeríté magát abba hétszer az Isten emberének beszéde szerint, és megújult az ő teste, mint egy kis gyermek teste, és megtisztult." (2Kir 5:9-14)

Forrás: http://edesviz.hu/hu/magazin/cikk/vizualizacio-es-egeszseg

2 megjegyzés:

 1. Érdekes cikk volt, köszönöm!
  (Akkor most először is egy nagy halom gazdagságot vizualizálok magamnak :-) )

  VálaszTörlés
  Válaszok
  1. Meg lehet próbálni azt is. Az anyagi jóléttel kapcsolatos negatív elképzeléseink nagyon mélyek, amihez még a vallás által közvetített "szegénység-program" is hozzájöhet.

   Törlés