Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2012. február 5., vasárnap

Félelem és elmekontroll 4.

Vallásszervezetek, melyek megtévesztéshez folyamodnak

Ronald Enroth a Churches That Abuse című könyvében öt olyan pontot jelöl meg, amelyek a visszaéléseket megengedő egyházakat azonosítják:

  1.            Erő és hatalom: - a tagjaikkal helytelenűl bánó egyházak eltorzítják a szellemi vezetők fogalmát. Visszaélések történnek ott, ahol az egyház vagy csoport vezetői maguknak tulajdonítják az erőt és a hatalmat de ugyanakkor nem lehet sem nyíltan felelősségrevonni őket sem pedig megkérdőjelezni vagy kritizálni a döntéseiket. A hangsúly lassanként áthelyeződik egy hivatalban levő személy iránti tiszteletéről a tagok lojális engedelmességéig anélkül, hogy joguk lenne az eltérő vélemény formálására.
  2.            Manipuláció és ellenőrzés: - a gorombáskodó egyházi szervezeteket olyan társasági folyamatok jellemzik, ahol a félelem , a bűntudat és fenyegetések/fenyegetettség érzése rutinosan arra van használva, hogy megkérdőjelezhetetlen engedelmességet, csoport-egységet  alakítson ki  a tagokban, ezenkívűl szigorú hűség szükségeltetik a vezetők iránt. A vezető-tanítvány bibliai fogalma egyfajta hierarchiává fejlődik, amelyben a vezető döntése irányít, sőt elbitorolja a tanítvány jogát és képességét, hogy döntéseket hozzon szellemi dolgok megitélésében, sőt a mindennapi élet dolgaiban is, mint például munkavállalás, étkezési szokások vagy megengedett öltözködési stílus.
  3.            Kiválasztottság tudat és üldözöttség: -  a helytelenségeket megtűrő egyházak, Isten szándékában különleges szerepet betöltőnek ábrázolják magukat és rendelkeznek egy erős szerveződési tendenciával, mely elhatárolja őket más testületektől vagy szervezetektől. A csoport belső társadalmi történései magukba foglalják az önállóságra való törekvést vagy elszeparálódást másoktól, nagyon kis teret engedve belső korrekciókra vagy vélemény nyílvánításokra. A kívülről jövő kritikát és kiértékelést visszautasítják, mint gonosz emberek bomlasztó erőfeszítéseit, akik csak akadályokat keresnek, hogy Isten tervének keresztbe tegyenek.
  4.            Életforma és élettapasztalatok: - megtévesztő vallásszervezetek előmozdítják a viselkedésbeli és hitnézetbeli rugalmatlanságot, mely a csoport eszméihez és társasági szabályaihoz való megbonthatatlan egységet kíván meg.
  5.            Véleménykülönbségek és fegyelmezés: -ravaszkodáshoz folyamodó egyházakban szeretnek eltitkolni mindenféle belső lázadást és ellenvéleményt, melyek a vezetőség döntései következtében alakultak ki. A fegyelmezés eszközei magukba foglalhatnak érzelmi és fizikai megaláztatást, fizikai erőszakot és nélkülöztetést, a büntetés agyafúrt és erőteljes cselekedeteit csak azért, mert valakinek más véleménye van vagy mert megtagadta az engedelmességet.

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése