Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2017. július 18., kedd

Könyvkritika 5. rész (1945-1989)

Jehova Tanúi története 1945 és 1989 között (Petrás Éva)
Személy szerint ezt a korszakot tekinteném a magyarországi Jehova Tanúi valódi hőskorszakának, annak ellenére hogy az állam részéről jövő üldözések némiképp arculatot váltva ugyan, de tovább folytatódtak. A diktatórikus hatalmak akár „fehér”, akár „vörös” színben tünjenek is fel a történelem színterén, csak egy bizonyos módon tudják a „szektaproblémát” kezelni, mégpedig a tiltásokkal, korlátozásokkal, megbélyegzéssel és üldözésekkel. A politikai vezetők alkalmatlanságát és elkövetett hibáit valakire át kellett hárítani, és erre voltak hasznosak egyes csoportok, mint pl többek között a Jehova Tanúi is. Az már kérdéses, hogy a Jehova Tanúi mennyiben tekinthetőek ’a társadalmi élet zavarainak kontrasztközösségeként’, melyek a ’vallásszabadságot érintő jogi hiányosságokra és jogalkotói visszaélésekre’ mutattak volna rá, melyek a demokrácia hiánya miatt merültek fel. A Tanúknak kétségtelenül volt/van szerepük a vallás- és szólásszabadság jogainak kivívásában (nemzetközi vonatkozásban, így hazánkban is), de konstruktív módon nem mutatnak rá a társadalom zavaraira. A demokrácia hiánya is csak addig zavaró, amíg részükre nem biztosítanak szabad jogokat a vallásos propagandamunkájukban[1]. Erkölcsi értékről a szó szoros értelmében nem lehet szó a Tanúk ideológiáját tekintve a lelkiismeret és szólásszabadság területén, hiszen csupán vallásos marketingjük részére kívánnak törvényes támogatottságot szerezni a demokrácia égisze alatt, de ők maguk megtagadják ugyanezt tagjaiktól[2].
A háborút követő üldözés mégis különbözött a korábbiaktól, így ebből a Jehova Tanúi még nagyobb hasznot tudtak húzni: a csoportok megerősödtek, az emberi tulajdonságok felértékelődtek, szinte a hit példaképévé váltak egy szekuláris rendszerben. Nem csoda, ha csoport vonzerővel hatott a környezetére, és tagjai elnyerték mások szimpátiáját. Az időszak másik nagy előnye a Tanúk részére – bár ők ezt talán másként gondolják -, hogy az illegalitás miatt a nemzetközi szervezettel korlátozott kapcsolatuk volt csupán. A kiadványokat becsempészték ugyan, és azok jelentették a tanítások gerincét, de a legtöbb fő gyülekezeti döntés a helyi testvérek kezében volt. Ezek a személyek, pedig kipróbáltak voltak, vagyis bizonyították a hitüket a saját személyes életükben is, legtöbbjük emberséges is volt, kívülről megtért, vagyis saját jogon nem pedig családi kapcsolatai révén elkötelezett hívő és józan paraszti ésszel rendelkezve örömmel hagyták figyelmen kívül a szervezettől jövő - sok esetben ostoba[3] - útmutatásokat, mivel „alkalmazták azokat a helyi körülményekre”. Ez a folyamat tört meg az 1989-es rendszerváltással.  
A fejezet további részeiben a legfőképpen az üldözéssel kapcsolatos történelmi dokumentumokat érdekesnek találtam, bár fenntartással fogadtam mivel – a már korábbiakban kifejtett okok miatt -, folytatódik a Jehova Tanúi egyoldalú bemutatása. Azzal a különbséggel, hogy amíg a nemzetközi szervezetről és annak korai vezetőről sok és könnyen elérhető információ létezik, ugyanez nem mondható el az ebben a fejezetben vizsgált témáról, mivel nem állnak rendelkezésemre családi kapcsolatok a Jehova Tanúi köreiben ebből az időszakból, így nem érzem magam kompetensnek ebben a témában.  
Az értelmezés egyoldalúságát olyan területeken vélem felfedezni, melyekben a szerző a politikai vezetés részéről előítéletet feltételez, mivel a Tanúk ’végítéletről szóló tanítását, leplezett rendszerellenes propagandának minősítette és annak terjesztését kriminalizálta’ (217. oldal), jóllehet a Tanúk valóban úgy tűntek egy külső szemlélő számára, mintha ezt tennék, hiszen valóban fejtettek ki agitációt a kölcsönjegyzés, majd később a választásokon való részvétel ellen is. Nyilvánvalóan mindkét részről történtek hibák, félreértések, és egyik fél sem volt túlságosan érdekelt abban, hogy tisztázza, hogy mik is azok a „hamis vádak” egészen pontosan. Minkét fél abban volt érdekelt, hogy indoktrinálja, átnevelje tagjait, alárendelje és beillessze azokat a saját rendszerébe, mely lényegében nem különbözött egymástól csak retorikájában.
A titkosszolgálattal foglalkozó résznél szívesen olvastam volna a Jehova Tanúi közé kifejezetten bomlasztó hatással beépített ügynökök tevékenységéről, illetve azokról a Tanúkról, akiket a hatóságoknak sikerült ügynökként beszervezniük, és akik jelentéseket adtak le a testvéreikről. Nem emberek el- vagy megítéléséről van szó, de a történet teljességéhez ez is hozzá tartozott volna.
[1] Csoportjukon belül ők maguk is egy mini diktatúrát („felülről” szervezett hierarchiarendszert, teokráciát) tartanak fenn, ahol ugyanazok a csoportdinamikák működnek, beleértve a bűnbak- és ellenségképzési mechanizmust, amelynek maguk is áldozatai voltak az állami diktatúrák kezeitől.
[2] erre a fogalmak tisztázásánál tértem ki bővebben
[3] A szervezet az utóbbi évtizedekben egyre inkább a totális diktatúra irányába mozdult el, és ehhez a tagok feltétlen alárendeltségét követeli meg (Bibliával alátámasztva, természetesen). A minden körülmények közötti engedelmesség mára követelménnyé vált, ugyanakkor a világ az egyéniség, szabad akarat és a felelősségvállalás irányában mozdult el, ami óhatatlanul konfliktusokhoz vezet. Pl az ilyen mondatok nem segítenek a hívek megtartásában: “Elképzelhető, hogy a Jehova szervezetétől jövő, életmentő útmutatás emberi szemszögből ésszerűtlennek tűnik majd. Ennek ellenére mindannyiunknak készségesen engedelmeskednünk kell, bármi legyen is az útmutatás.” (Őrtorony 2013. 11/15. 17. bek.)

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése