Hamarosan!

Fehér Margaréta, a vallási csoportok és szekták károsultjainak megsegítését tervezi. Ha úgy érzed, hogy egy vallási szervezet károsultja vagy, akkor kérünk írj a megadott elérhetőségre és felvesszük veled a kapcsolatot.

2012. május 9., szerda

Neveltetésünk kiértékelésének egyik lehetséges módja (3. rész)

"Ha nem hiszed el, hogy az életed ajándék. 
Nézd meg jobban hogy élnek anyádék. 
Ha nem hiszed el, hogy az élet tényleg örökké tart. 
Hiába úszol, belefulladsz pedig ott van a másik part."
(Tankcsapda)

Amikor megszülettünk egy család részévé váltunk és, nézetem szerint, ez a család felkészített bennünket az életben ránk váró feladatok teljesítésére. Ha életcélunkat keressük, akkor sokat megtudhatunk abból a módból, ahogyan neveltetésünk hatott ránk, mivel szüleink tettei - akármilyenek voltak is azok - és azok ránk való hatása fogják megmutatni a számunkra "kijelölt" utat.

Ha tudatunkba tartjuk, hogy szüleink csak közvetítették számunkra az életet, melynek módjáért ők éppen úgy felelősek Isten előtt, mint ahogy mi a velük való bánásmódunkért. Amikor gyerekek voltunk, hajlamosak lehettünk "kiszínezni" a képet egy kissé, hogy jobban megfeleljen a boldog családról alkotott belső képünknek. Felnőttként képések vagyunk tárgyilagosabban tekinteni rájuk, úgy, mint emberekre, akik jót tesznek vagy éppen hibákat követnek el. 
Az alábbi kérdések segíthetnek felderíteni az eredményeiket, életszemléletüket vagy éppen lezáratlan ügyeiket, mégpedig abból a szempontból, ahogyan te láttad (ez nagyon fontos) ezeket gyerekkorodban. Ugyanis ez a látásmód határozta/határozza meg eddigi életútadat és készítette elő földi életed magasabb értelmét. Helyes, ha abból indulunk ki, hogy korai neveltetésünkben pozitiv szándékok működtek.
Az alábbi elemzést érdemes elvégezni mindkét szülőre, külön-külön és leírni egy füzetbe. Az elemzésnél légy őszinte.

Munkasikerek 
 • Milyen munkát végzett, amikor kisgyerek voltál?
 • Büszke volt-e arra, amit csinál vagy kényszerpályán volt?
 • Milyen területeken volt jók?
Megerősítő önkifejezés
 • Sorolj fel pozitív jelzőket, amelyek édesapádat/édesanyádat jellemezhetik.
 • Milyen szóval fejeznéd ki a legpontosabban az egyéniségét?
 • Miben volt egyedülálló, különleges?
Negatív önkifejezés
 • Sorolj fel olyan jelzőket, amelyek apád/anyád negatív vonásait fejezik ki.
 • Miért volt ez szerinted?
 • Milyen szó fejezné ki a legrosszabb vonásait?
Gyermekkoruk
 • Milyen volt a gyermekkoruk? (Írd le annyire, amennyire csak tudod pl: boldog volt-e, elhanyagolt, fiatalon kezdett-e el dolgozni, honnan indult és hová jutott az élete során stb)
 • Szerinted milyen hatalmi drámákat alkalmaztak az ő szülei vele szemben és mennyiben befolyásolta ez későbbi döntését?
Életfilozófiájuk
 • Mi volt a legfontosabb számára?
 • Milyen mondat vagy hitvallás fejezi ki legjobban az életfilozófiáját? (Pl: a pénz nem terem fán, az élet nehéz, sokat kell tűrni stb)
Hiányzó elemek
 • Szerinted mi hiányzott az életéből?
 • Mit csinált volna, ha több ideje, pénze vagy magasabb kézettsége van?
Energiájuk (itt százalékosan is meghatározhatod az arányokat)
 • megfélemlítő? (parancsolgatott, félelemben tartott, fenyegetett, zsarolt)
 • vallató? (ellenőrizgetett, hibáztatott, piszkált, lehengerelt)
 • zárkózott? (elfoglalt volt, nem volt otthon, titkololódzott, saját dolgaival törődött)
 • áldozat?  (kritizált, a hibákat leste, soha semmi nem volt jó, szemrehányásokat adott, bűntudatott keltett)
Hogyan reagáltál erre?
 • megfélemlítő: szembefordultál és lázadó magatartást vettél fel?
 • vallató: kérdezősködéssel keltetted fel a figyelmet? mindig te akartál a központba lenni? okoskodtál állandóan és hibát találtál az érvelésükben?
 • zárkózott: bezárkóztál a szobádba? elmentél otthonról? nem beszéltél a valódi érzéseidről?
 • áldozat: megpróbáltad érzékeltetni velük, hogy segítségre van szükségük, vagy te magad próbáltad őket kihúzni nehéz helyzetekből? A problémáidat hangsúlyoztad és azt éreztetted, hogy segítségre van szükséged?

A tanultak elemzése

 1. Fejezd be a következő mondatot olyan pozitív tulajdonságok felsorolásával, amelyeket apádtól/anyádtól kaptál. Mint az apám/anyám, én is....
 2. Fejezd be a következő mondatot olyan negatív tulajdonságok felsorolásával, amelyeket apádtól/anyádtól kaptál. Mint az apám/anyám, én is....
 3. Apámtól/anyámtól megtanultam, hogy a sikerhez a következőket kell (illetve nem kell) tennem:
  a.)
  b.)
  c.)
 4. Ha apám/anyám életét áttekintem, azt szeretném, he én inkább
  a.)
  b.)
  c.)
  lennék.
 5. Mi az, amiért hálás vagy apádnak/anyádnak?
 6. Mi az, amit meg tudsz nekik bocsátani?
 7. Mi az, ami az ő életükből hiányzott és te magad akarsz elérni? (ha van ilyen) 
Összesítés
Irj össze magadnak egy listát az elemzésedből és lásd, mit mutat ez meg neked az életcélodról. Az alábbi kérdések megválaszolása segíthetnek ebben.

 1. Kisgyermekkoromban szüleim hatása mögött az a pozitív szándék húzodott meg, hogy....
 2. A szüleim életében megfigyelhető tanulságok alapján úgy látom, hogy életük a következőkre készített fel engem...
 3. Életkérdésem azzal függ össze, hogy....
Ezt az elemzést azért érdemes elkészíteni, mert segít tisztába lenni önmagaddal és saját céljaiddal. Ennek az ismeretnek a fényében jobban fogod tudni, hogy mikor kinek gázolsz bele a lelkivilágába és könnyebben bocsánatot tudsz majd kérni, mielőtt a dolgoknak súlyosabb következményei lennének. Azt is hatásosabban kifejezésre fogod tudni juttatni, ha valaki veled teszi ezt meg és ahelyett, hogy magadban puffogsz, még hasznot is tudsz meríteni az incidensből.
Olyan szavak használata, mint szeretet, nagyraértékelés, önuralom stb. általános jelentéstartalommal bírnak, ami mindenkinek mást és mást jelent. Pl: ha ütlegeltek otthon, akkor a 'szeretet' a te szótársadban valami hasonló jelentést hordozhaz, ha akarod, ha nem, vagy tegyük fel: apád a legtöbbször részegen jött haza, akkor te talán úgy értelmezheted, ha megtartod magad a piától, akkor már hatalmas önuralmad van és nem érted, hogy mégis mi a bajuk a körülötted levőknek veled, de fordítva is igaz: ha aránylag normálisabb neveltetésben részesültél, melynek hatására sok mindent megértettél és megtanultál az emberek közötti interakciókról már kiskorodban, akkor azt gondolod, hogy nem szükséges a másik számára kifejtened, hogy mennyire megbántott a szavaival vagy a viselkedésével, mert hiszen ő is tudja, ergó direkt csinálja, és ítélkezni kezdesz felette ....stb.
Ez segít abban, hogy a nézeteltérések esetén ne a másikat hibáztasd (magadat se), hanem próbáld megérteni, hogy hogyan járul ez az eset hozzá szellemi fejlődésedhez.
                                 Forrás: Redfield: Mennyei prófécia

Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése